GNB Close
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors

Nano Color

Nova definicija čistoće boja

DISCOVER MORE
DISCOVER MORE
OTKRIJTE VIŠE
Otkrijte čiste boje
uz Nanocell tehnologiju
LG NanoCell TV reprodukuje čiste boje primenom nanočestica veličine oko 1 nm
koje filtriraju monotone boje da bi se poboljšala čistoća boja.
Obezbeđuje zadivljujuće vizuelno iskustvo.
Način kreiranja čistih boja
Nanoparticles that purify colors
Nanoparticles that purify colors
Nanočestice deluju kao pročišćivači boja zahvaljujući kojima boje postaju živopisnije i preciznije.

Standardni režim

RGB talasna dužina
sa nečistim bojama

LG NanoCell TV

Čista RGB talasna dužina
sa uklonjenim nečistim bojama

Čiste RGB boje
zahvaljujući nanočesticama
*Standardni model koji se spominje u ovom sadržaju bazira se na prethodnim LG modelima i slike su simulirane.
Pure Red
Pure Red

Pure Red

@Red Desert, Morocco

Pure Blue

Pure Red
Pure Red

@Whitehaven, Australia

Pure Green

Pure Green
Pure Green

@Kauai, Hawaii

Otkrijte liniju proizvoda
LG NanoCell TV
Saznajte više
Discover LG NanoCell TV Lineup
Discover LG NanoCell TV Lineup
Početno Linija proizvoda LG NanoCell TV Kupite sada

URL COPY

close copylayer
move top