ข้ามไปที่เนื้อหา

ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

ค้นหาปัญหาและวีธีการแก้ไขเบื้องต้นทีละขั้นตอน

ค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ด

ค้นหาตามประเภทผลิตภัณฑ์

ขั้นที่1ระบุประเภทผลิตภัณฑ์

ช่วยเหลือ

ดูทั้งหมด
ช่วยเหลือ
หมายเลข ประเภทผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หัวข้อ วันที่
1 ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ > TV การแก้ไขปัญหา [TV] การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 05/30/2014
2 ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ > TV การแก้ไขปัญหา [TV] จอไหม้ภายใน (Screen burn-in) 05/29/2014
3 ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ > TV การแก้ไขปัญหา [TV] เชื่อมต่อสายอากาศ หรือเคเบิ้ล 05/29/2014
4 ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ > TV การแก้ไขปัญหา [TV] เชื่อมต่อเครื่องเสียงดิจิตอล 05/29/2014
5 ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ > TV การแก้ไขปัญหา [TV] เชื่อมต่อเครื่องเล่น DVD 05/29/2014