Skip to Contents
Sulje

Ohjekirjasto

Etsi tietoa LG-tuotteestasi

Opi tuotteidemme asennuksesta, kunnossapidosta ja vianmäärityksestä käyttäenhakuvaihtoehtojamme.

[TV] LG TV Powers On and Off Intermittently

  • Muut
  • Muut
  • Vianetsintä
  • Televisiot
  • Viimeksi päivitetty 09.09.2015

 

LG TV Powers On and Off Intermittently

 

 

A TV that intermittently powers on or off is usually caused by the timer setting.


1. With a TV with a removable power cord,

    check if the power cord is securely plugged into the back of the TV.


2. Check if the TV power cord is securely plugged into the wall outlet or a power strip.


3. Time menu options affect TVs turning on or off automatically.

    To check if the TV timers are set, press the Smart button on the remote controller.
    Select Settings > TIME, then press WHEEL or ENTER.

 

 

Off Time - Turns the TV off at a preset time each day.  Check if Off Time has been set.

On Time - If On time has been set or the TV has been inactive (no buttons have been pressed) 
                   for 2 hours, the TV will turn off automatically
to save power.

                   Check whether the On Time has been set.

Sleep Timer - Turns off the TV after a prescribed period of time. 

                          Check if the Sleep Timer has been set. 

 

Note : If the TV is turning on by itself, then set the On Time to Off.


4. If following the steps above did not solve the issue, reset the TV by unplugging from the wall outlet or power strip.


5. Wait for 30 seconds before plugging in the TV power cord.


6. Turn on the TV. If the TV continues to intermittently power on and off, contact the service center.

 

 

 

LG TV Menee päälle ja kiinni Ajoittain

 

 

Television ajoittaiset sulkemiset tai käynnistykset johtuvat usein ajastimen asetuksista.


1. Televisio siirettävä virtajohdolla. Katso onko virtajohdo kunnolla kiinnitetty television takaosaan.


2. Katso onko virtajohto kunnolla kiinnitetty seinän pistokkeeseen tai jatkojohtoon. 


3. Aika valikon vaihtoehdot vaikuttaa television automaattiseen sulkemiseen tai käynnistämiseen.

    Varmistamalla ajastimen päällä olon, paina Smart painiketta kaukosäätimestä.
    Valitse asetukset > AIKA, ja paina RULLAA tai ENTER.

 

 

Aika Pois päältä - Sulkee television tiettyyn aikaan joka päivä. Katso jos Aika pois päältä on asetettu.

Aika päällä - jos Aika päällä h on asetettu tai TV on ollut toimeton (mitään painikkeita ei ole käytetty) 
                    2 tuntiin,  TV sammuu itsestään säästäessään sähköä.

                   Katso onko Aika päällä valittuna.

Uni Ajastin -  Sulkee television valitun ajan jälkeen. 

                          Katso jos Uni ajastin on valittu. 

 

Huomautus: Jos televisio aukeaa itsestään, säädä Aika päällä sijaan Aika pois päältä.


4. Jos nämä asetukset eivät korjanneet ongelmaa, aseta televisio uudelleen, katkaise virta irrottamalla virtajohto seinästä tai jatkojohdosta.


5. Odota tämän jälkeen 30 sekuntia ennenkuin laitat virtajohdon takaisin pistokkeeseen.


6. Käynnistä televisio. Jos TV jatkaa ajoittan sulkeutumista ja käynnistämistä, ota yhteyttä LG:n tuki keskukseen.

 

Artikkelin palaute

K1. Kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olitte tiedon hyödyllisyyteen?
K1-1. Olitteko tyytymätön tiedon hyödyllisyyteen?

Merkkiä jäljellä : 500 / 500