سیستمهای تهویه (ونتیلیشن)

سیستم های تصفیه هوای ونتیلیشن ERV راهکاری بهینه با کالایی بالا برای داشتن فضایی مطبوع در فضای داخل به شمار می رود. این محصولات قابلیت اتصال fه سیستم های تهویه مطبوع و کنترل غلظت دی اکسید کربن را دارند. فناوری های برجسته ای برای صرفه جویی انرژی در این محصولات به کار رفته است.
*دمای نشان داده شده در این تصویر تنها یک مثال است. دمای هدف را بر اساس تنظیمات دلخواه کاربر تغییر می‌دهد.
  • EVR_03_IR_DD EVR_03_m_IR_MM

    کنترل غلظت دی‌اکسید کربن

    با استفاده از حسگر دی‌اکسید کربن، ERV جریان هوای اگزاست را بصورت خودکار کنترل می‌کند تا غلظت دی‌اکسید کربن در حد تازه ماندن هوای داخل محیط، نگه داشته شود.
  • EVR_04_IR EVR_04_m_IR

    سیستم تصفیه هوا

    ERV می‌تواند بواسطه تصفیه هوای ۳ مرحله‌ای مواد خطرناک مختلف از قبیل ریزگردها و ویروس‌ها را به صورت مؤثر از بین ببرد. نخست، فیلتر عادی که در جلو و پشت فیلترهای مبدل حرارتی نصب شده است، مواد مضر را حذف می‌کند. سپس، مبدل حرارتی مجهز به روکش ضد ویروس است که مانع از تکثیر ویروس‌های زیان‌آور می‌شود. علاوه بر فیلتر با راندمان بالا (F7) که جلوی مبدل حرارتی نصب شده است، فیلتری اختیاری مانع از ورود ۸۰٪ تا ۹۰٪ از غبارهای با سایز ۰/۴ میکرومتر می‌شود و ریزگردها را از بین می‌برد.
*نتایج شبیه‌سازی داخلی LG.