چیلر اسکرو آب خنک

چیلر اسکرو آب خنک از متمامیزترین محصولات مرتبط با تهویه مطبوع شناخته می شود. این محصول همزمان کارایی را بالا برده و هزینه های مصرفی را نیز پایین بیاورد. اطلاعات بیشتر در این مورد این محصولات را می توانید در این صفحه مطالعه نمایید.
 • Water-cooled_Screw_Chiller_02_01_301018 Water-cooled_Screw_Chiller_02_01_M_301018

  اواپراتور با راندمان بالا

  استفاده از سیستم گرانشی توزیع مبرد در محفظه اواپراتور، باعث افزایش سطح اطمینان در عملکرد اواپراتور شده و میزان تبخیر در لوله​های اواپراتور بواسطه انجام اصلاحات طراحی در صفحات آن افزایش یافته است.
 • Water-cooled_Screw_Chiller_02_02_301018 Water-cooled_Screw_Chiller_02_02_M_301018

  سیستم بازیابی روغن

  پس از انجام فرآیند چرخش روغن حول کمپرسور ،با استفاده از سیستم سه مرحله‌ای جداسازی، روغن گردش شده بازیابی میگردد. در نتیجه همزمان با جابجایی مبرد در سیکل ،از ورود هر گونه ناخالصی‌به سیستم پیشگیری شده که موجب افزایش راندمان چیلر همزمان با فرآیند بازیابی روغن و جلوگیری از خطر کمبود روغن می‌شود.
 • Water-cooled_Screw_Chiller_03_01

  وزن و اندازه کاهش‌یافته

  صرفه​جویی در فضای اشغال​شده با کاهش فضای نصب و وزن.

 • Water-cooled_Screw_Chiller_03_02

  کاهش سروصدا

  با به حداقل رساندن جریانات اغتشاشی در قسمت ورودی سطح صدای آزار دهنده در خروجی کاهش می یابد.

 • Water-cooled_Screw_Chiller_03_03

  مشخصات جعبه سیاه

  جزییات و گزارشات عملکرد دستگاه را برای تشخیص سریع عیب و ارائه راهکار در هنگام خرابی ذخیره می​کند.

 • Centrifugal_Chiller_04_01 Centrifugal_Chiller_04_01_M

  بکار گیری سیستم با راندمان بالا

  سیستم ذخیره یخ فضای داخلی را در طول روز سرد نموده و در طول شب یخ تولید می​کند. این راهکار​های کاربردی موجب افزایش کارآیی نصب و مصرف انرژی می​شوند.
 • Centrifugal_Chiller_04_02 Centrifugal_Chiller_04_02_M

  سیستم کنترل مرکزی

  راهکارهای کنترلی مانند بکارگیری سیستمهای ACP IV و AC Smart امکان نظارت آسان و کنترل از راه دور به منظور مدیریت سیستمهای مختلف تهویه مطبوع در هر مکانی را فراهم می​آورند.