Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[Khay/kệ tủ lạnh LG] Cách tháo rời và lắp ráp lại các kệ và khay trong Tủ lạnh

Xử lý sự cố

Hãy thử cách này

Tháo rời kệ/khay của các model tủ lạnh có ngăn đông nằm ở phía trên

1. Mở cửa hoàn toàn. (Nếu cửa không mở hoàn toàn, các kệ/khay sẽ bị kẹt trong cửa và không thể tháo rời.)
2. Hơi nhấc mặt sau của kệ lên và kéo nó về phía trước.
3. Nếu kệ bị kẹt trong cửa, hạ thấp và tháo rời kệ.

Hơi nhấc mặt sau của kệ và kéo về phía trước

Lắp ráp kệ/khay của các model tủ lạnh có ngăn đông nằm ở phía trên

1. Mở cửa hoàn toàn. (Nếu cửa không mở hoàn toàn, các kệ sẽ bị kẹt trong cửa và không thể lắp ráp.)

2. Đối với các model có móc kệ ở phía trước bên trái và phía trước bên phải của kệ, hãy treo các móc kệ trên giá đỡ kệ và trượt kệ vào vị trí.
Đối với các model không có móc kệ ở phía trước bên trái và phía trước bên phải của kệ, hãy đặt kệ lên giá đỡ kệ và trượt kệ vào vị trí.

3. Sau khi lắp ráp kệ, kiểm tra xem đã bằng phẳng chưa

Hình ảnh hơi nhấc mặt sau của kệ và đẩy nó về phía trước

Tháo rời kệ/khay của ngăn đông

1. Mở cửa hoàn toàn. (Nếu cửa không mở hoàn toàn, các kệ sẽ bị kẹt trong cửa và không thể tháo rời.)

2. Hơi nhấc mặt trước của kệ lên và kéo nó về phía trước.
Có móc cho kệ trên và dưới, vì vậy hãy tháo rời kệ trên cùng trước.

Nâng kệ tủ đông về phía trước

Lắp ráp kệ/khay của ngăn đông

1. Mở cửa hoàn toàn. (Nếu cửa không mở hoàn toàn, các kệ sẽ bị kẹt trong cửa và không thể lắp ráp.)

2. Kiểm tra móc kệ ở bên trái và bên phải của kệ, treo móc kệ lên giá đỡ và đẩy kệ đến cuối.
Nếu tất cả các kệ trên và dưới được gỡ bỏ, hãy chắc chắn lắp ráp lại các kệ dưới cùng trước và sau đó lắp ráp lại các kệ trên cùng.

3. Khi lắp ráp lại kệ trên cùng, căn chỉnh nó với rãnh trên phần nhựa của kệ dưới cùng và đẩy kệ.

Khi lắp ráp lại kệ trên cùng, căn chỉnh nó với rãnh trên phần nhựa của kệ dưới cùng và đẩy kệ.

Tháo rời các khay/kệ của ngăn đông

Loại bỏ tất cả các ngăn kéo ngoại trừ ngăn kéo trên cùng và dưới cùng.
Khi tháo ngăn kéo, kéo ngăn kéo ra hết cỡ, nhấc phần trước của ngăn kéo lên một chút và tháo nó ra với cửa ngăn đông mở rộng.

Kéo ngăn kéo đến phần mở rộng tối đa, nâng mặt trước của ngăn kéo lên trên một chút và kéo nó ra

Hướng dẫn này được tạo cho tất cả các kiểu máy, vì vậy hình ảnh hoặc nội dung có thể khác với sản phẩm của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc