Tartalomhoz ugrás

Adatvédelmi tájékoztató

1. Alapvető tudnivalók

1.1. A jelen Adatvédelmi Szabályok azon adatokra, információkra vonatkoznak, amelyeket Önről a Üzemeltetők, vagy azok bármely kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb, az LG márkanév alá tartozó társaságok (a továbbiakban együtt: “LG”) gyűjtenek és kezelnek. A Jelen oldalon található adatvédelmi tájékoztató és kapcsolódó információk szövegében (továbbiakban: Adatvédelmi Szabályok) bármely nagy betűvel írt kifejezés, amennyiben a jelen oldalon másképp nem található meg, a Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: Feltételek) meghatározottakat jelenti. A jelen Webhely vonatkozásában az adatkezelő az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; az adatvédelmi nyilvántartásban 02581 számon nyilvántartásba vett szervezet; a továbbiakban: Adatkezelő), aki a Webhely üzemeltetése során más, az adatokat feldolgozó harmadik személy (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) közreműködését is igénybe veheti. A konkrét Adatfeldolgozó személyéről, amennyiben van ilyen, az adott, konkrét adatkezelésre vonatkozó információk között adunk tájékoztatást.

1.2. Az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályokat egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsák, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni ezt az oldalt abból a célból, hogy Ön figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. Ezen Adatvédelmi Szabályok utolsó frissítésének időpontja: 2013. augusztus 7. Amennyiben ezen oldal bármilyen okból a későbbiekben nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályok egy példányát. Bármilyen adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályoknak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

2. Beérkező adatok és adatbiztonság

2.1. Jelen Webhely nem abból a célból jött létre, hogy a Felhasználók azon keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a Webhely egyes lapjain a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltetők az adott helyen megjelölik az adatkérés célját. Ön az Üzemeltetőkkel való kommunikációja során önkéntesen is rendelkezésünkre bocsáthat, valamint az LG-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen is nyilvánosságra hozhat ilyen adatokat.

3. A gyűjtött információk köre

3.1. Az információk tartalmazhatják:

 • 3.1.1. az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
 • 3.1.2. az Ön korát és nemét, foglalkozását, személyes és szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait, és termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait.

3.2. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Az Adatvédelmi törvény szerinti ‘Különleges Adatot’ nem gyűjtünk. Különleges Adat az Ön faji eredetére, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozására, politikai véleményére és pártállására, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésére, érdek-képviseleti szervezeti tagságára, egészségi állapotára, kóros szenvedélyére, szexuális beállítottságára vonatkozó információ lehet, valamint a bűnügyi személyes adat.

4. Az információk kezelésének célja

4.1. Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:

 • 4.1.1. regisztrálni Önt a Webhelyünkon vagy Webhelyünk által nyújtott szolgáltatásaink teljesítése céljából (ideértve minden velünk, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését vagy kérését);
 • 4.1.2. piacunk, fogyasztóink, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését termékeinkről illetve szolgáltatásainkról, valamint fogyasztói igényfelmérés végzését);
 • 4.1.3. az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások megfigyelése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
 • 4.1.4. az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a termékeink és szolgáltatásaink Ön részére történő eladását) és fogyasztóvédelmi eljárásaink részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából;
 • 4.1.5. ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;
 • 4.1.6. aamennyiben Ön nálunk vagy bármely más, az LG márkához kötődő célból adott részünkre információt, az erről való döntéshez; és
 • 4.1.7. a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából. Ezen cél teljesítése érdekében a Webhely egyes kapcsolatfelvételt lehetővé tevő pontjain különösen az Ön e-mailcímének és telefonszámának kezelésére kerülhet sor, melynek pontos céljáról az adott pontokon talál részletes leírást.
 • 4.1.8. közvetlen értékesítés céljából, amennyiben azt jogszabály megengedi.

4.2. Az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról, amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthatnak számot.

4.3. Mikor Ön információkat bocsát rendelkezésünkre Önmagáról, lehetőséget biztosítunk arra, hogy tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy akár mi, akár harmadik fél felhasználhassa (ideértve kereskedelmi partnereinket is) ezen információkat közvetlen értékesítési célokra.

4.4. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját (ahogy az fentebb meghatározásra került), és közölheti azt velünk, kapcsolatba lépve a következő elérhetőségünkön: kapcsolat@lge.com; továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben Ön megváltoztatja korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adatait az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

4.5. Tájékoztatjuk, hogy az Önnel kapcsolatos információk kezelése során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozás is történhet.

4.6. Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához szükséges, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, jogszabály vagy az Ön hozzájárulása azt lehetővé teszi.

5. Az adatok, információk gyűjtésének módja

5.1. Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

 • 5.1.1. mikor az LG bármely webhelyén keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;
 • 5.1.2. mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk, vagy;
 • 5.1.3. az információt az LG-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

5.2. Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban is.

5.3. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek az elérni kívánt cél megvalósításához.

5.4. Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt kérő oldalon az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező megjelölésével fogjuk azt kérni. A megjelölendő “hozzájárulás” mező vonatkozhat különböző jellegű információkra, illetve értékesítési célok szempontjából egyszerre többfélére is.

5.5. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett “hallgatólagos beleegyezésre” támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Amennyiben a “hallgatólagos beleegyezésen” alapuló megközelítést alkalmazzuk, a jogszabályoknak megfelelően minden értékesítési jellegű üzenetünkben biztosítani fogunk olyan visszajelzési lehetőséget, amely alapján Ön visszautasíthatja a további ilyen jellegű üzenetküldést. Például egy SMS üzenetben megadjuk azt a parancsszöveget, amelyet egy megadott telefonszámra, vagy e-mailben a megadott email címre elküldve jelezheti felénk a “hozzájárulás megtagadását” a továbbiakra nézve.

5.6. Ön akár megadta a “hozzájárulását”, akár engedélyezett a “hallgatólagos beleegyezés” alkalmazása, akár küldhetünk Önnek közvetlen értékesítési ajánlatot, akár nem, mindenképpen az Ön elvárásainak megfelelően fogunk eljárni.

5.7. Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • 5.7.1. internetes felületen külön szövegdobozban;
 • 5.7.2. nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • 5.7.3. telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerül;
 • 5.7.4. az információt az LG-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

6. Az adatok, információk kezelése

6.1. Az Adatkezelő az Adatvédelmi Törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltetők a kezelt Személyes Adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adják át. A felhasználó bármely – nem Személyes Adatnak minősülő – információnak az Üzemeltetők részére történő elküldésével az Adatkezelőnek egyben korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ felhasználására, lemásolására, megjelenítésére, végrehajtására, módosítására, átadására és terjesztésére. Ezenkívül beleegyezését adja, hogy az Üzemeltetők szabadon hasznosítsanak a felhasználó által bármely célból elküldött ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát. A Személyes Adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Üzemeltetők meg-semmisítik.

7. ADATFÁJLOK (COOKIE-K)

7.1 A Webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőktől nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőkhöz kerülnek.

7.2 A WWW.LG.COM/HU ún. cookie-k segítségével teszi honlapját egyszerűbben használhatóvá, hogy az az Ön igényeinek megfelelően személyre szabható legyen. Jelen 7. pont azzal a céllal készült, hogy a lehető legérthetőbben elmagyarázza, hogy mik azok a cookie-k,milyen típusú cookie-kat alkalmaz Webhelyünk, milyen céllal használjuk ezeket, és hogy milyen módon lehet ezek alkalmazását beállítani, letiltani vagy törölni.

7.3 A Webhely böngészésével Ön az Adatvédelmi Szabályok alapján elfogadja és engedélyezi a Webhely által alkalmazott cookie-k használatát. Amennyiben Ön ehhez nem kíván hozzájárulni, az Adatvédelmi Szabályzat 7.7 pontjában található utasításokat követve tilthatja le ezt a funkciót.

7.4 Mi a HTML - cookie?

A cookie (magyarul: süti) olyan szöveges fájl, amely kis mennyiségű információt tartalmaz; és amennyiben a felhasználó meglátogat egy weboldalt, a fájl a számítógépe vagy a telefonkészüléke memóriájába letöltődik. Ezt követően, amennyiben Ön újra meglátogatja az adott oldalt, vagy egy másik olyan oldalt, amely felismeri és használja a korábbiakban letöltött cookie-t, ebben az esetben az eszköz memóriájából visszatöltődik a fájlban tárolt információt.

A cookie-k alkalmazása a felhasználók számára előnyös, hiszen használatuk lehetővé teszi, hogy a weboldal felismerje a felhasználó által használt eszközt. Sok eltérő feladatuk van, úgy mint a különböző oldalak közötti navigáció hatékonyabbá tétele, az egyéni beállítások megjegyzése és későbbi alkalmazása, és a felhasználó élményeinek javítása. Lehetővé teszik továbbá a felhasználó számára, hogy az általa érdekesnek és hasznosnak tartott online hirdetések jelenjenek meg böngészése során.

További cookie-kal kapcsolatos információért, az Ön eszközeire küldött cookie-k tartalmának megtekintéséért, valamint a cookie-k kezelésére és törlésére vonatkozó információkért, kérjük, látogassa meg az alábbi, angol nyelvű weboldalt: http://www.allaboutcookies.org/. A böngészőhöz kapcsolódó cookie beállításokról az utolsó al-pontban találhat bővebb információkat.

7.5 Milyen típusú cookie-kat használ Webhelyünk a böngészés során?

 • Elengedhetetlenül szükséges cookie-k:
 • Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek. Ezek teszik lehetővé például, hogy Ön bejelentkezzen Webhelyünk védett tartalmainak eléréséhez.
 • Analitikus cookie-k:
 • Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy felismerjük, és számon tartsuk Webhelyünk látogatóit, és navigációjukat Webhelyünkön. Az ilyen típusú cookie alkalmazása hozzájárul honlapunk fejlesztéséhez, például azáltal, hogy ezek segítségével biztosítani tudjuk felhasználóink számára, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a honlapon azt, amit keresnek.

  Ezek a cookie-k nem gyűjtenek az Ön böngészéseiről marketing célú információkat, illetve nem térképezik fel azt sem, hogy Ön mely oldalak között navigál böngészései során.

  A honlapunk Google Analytics cookie-kat használ. Ezek a cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyeket a Google Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően az USA-ba, a Google szervereire továbbítanak, és ezeken tárolnak. Ezek működésével és a Google Analytics-sel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, látogassa meg a: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies/ honlapot.

  A Google Analytics által való követésről az alábbi linkre kattintva iratkozhat le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.
 • Funkcionális cookie-k:
 • E típusú cookie segít annak felismerésében, hogy a felhasználó korábban már járt a Webhelyünkon, továbbá segít nekünk az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmak megjelenítésében, és az Ön személyes beállításainak kezelésében (például az Ön által korábban kiválasztott nyelv, vagy region alkalmazásában).

  Ezek a cookie-k sem gyűjtenek olyan információt, amelynek segítségével a felhasználót azonosítani tudják. Az adatok, amelyeket az ilyen típusú cookie-k gyűjtenek, névtelenek, és kizárólag Webhelyünk fejlesztésére szolgálnak.

7.6 A továbbiakban bővebb információt találhat az általunk használt cookie-król, és azok tulajdonságairól:

Cookie típus Cookie elnevezése Forrás Alkalmazás célja
elengedhetetlenül szükséges cookie FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID , MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID Web Application Server Ez a cookie szükséges ahhoz, munkamenet zavartalan legyen az oldalon.
analitikus cookie s_cc, s_sq, s_vis_invisit, s_nr, s_vnums_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1 Site Catalyst Ez a cookie az oldal forgalmát és a látogatók viselkedését összesíti.
analitikus cookie s_cc Site Catalyst Ez a cookie a JavaScript kódok olvasását teszi lehetővé.
analitikus cookie s_sq Site Catalyst Ez a cookie a felhasználó által böngészett előző honlap linkjének információit tartalmazza, amennyiben a “ClickMap” funkció engedélyezve van.
analitikus cookie s_vi Site Catalyst Ez a cookie lehetővé teszi a látogatók egyedi azonosítását.
analitikus cookie s_sv_sid Adobe Survey Egyedi azonosítót tárol, hogy lehetővé tegye a JavaScript fájlok megfelelő caching-jét egy kérdőív kitöltése során.
analitikus cookie s_sv_s1 Adobe Survey A felhasználó azon kérdőíveinek azonosítóját tárolja, amelynek kitöltését a felhasználó a “Később” gombra kattintva elhalasztotta. Olyan kérdőív azonosításáról tárol információkat, amelyet a weboldal következő oldalát megnyitva lehet kitölteni. Azon kérdőívekről tartalmaz információt, melyek kitöltését megkezdte a felhasználó. Törölt kérdőívek esetén eltárolja azt az időtartamot, amit a kitöltésre szántak.
analitikus cookie s_sv_p1 Adobe Survey A kitöltött és az elutasított kérdőívek azonosítóját tárolja. Arról tárol információkat, hogy a felhasználó megfelel a mintavételi rátának. Egyre növekvő azonosítót tartalmaz az ún. “Site Exit” kérdőívek kitöltése során annak nyomon követésére, hogy a felhasználó biztosan elhagyta az oldalt. Olyan jelzés alkalmazását teszi lehetővé, mely jelzi, amennyiben a felhasználó elérte az alkalmazott kizárási beállításokat, és ennek alapján ki kell zárni a kérdőív kitöltéséből.
SNS cookie pid (twitter)datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook) twitter.com, facebook.com Ez a cookie a közösségi oldalakon keresztül teszi lehetővé a megosztást. Azonban a közösségi oldalon keresztül elért adatokból nem teszi lehetővé az egyedi azonosítást.
funkcionális cookie LG_COMPARE_CART LG.com Ez a cookie lehetővé teszi az összehasonlítást.
funkcionális cookie LG_RECENTLY_VIEW LG.com Ez a cookie a “Mostanában látott” funkció alkalmazását teszi lehetővé.
analitikus cookie s_vi_bikx7Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh(Cookie variables are set randomly) Site Catalyst Ez a cookie a oldal forgalmát és a látogatók viselkedését összesíti.
funkcionális cookie email_addr LG.com Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a honlap megjegyezze a látogató e-mailcímét, és a következő látogatásakor automatikusan betöltse az ablakba.
funkcionális cookie pcVersion LG.com Ez a cookie az asztali beállítások alkalmazását teszi lehetővé.
funkcionális cookie bc-visit-id Boldchat Ez a cookie tárol egy azonosítót a látogatásról, amit a chat szervere megjegyez.
funkcionális cookie bc-visitor-id Boldchat Ez a cookie tárol egy azonosítót a látogatóról, amit a chat szervere megjegyez.
funkcionális cookie _bcvm_vid_xxx Boldchat Ez a cookie egy elsődleges domain cookie (LG.COM)- ugyanazt tárolja mint a látogatásról megjegyzett azonosító.
funkcionális cookie _bcvm_vrid_xxx Boldchat Ez a cookie egy elsődleges domain cookie (LG.COM)- ugyanazt tárolja mint a látogatóról megjegyzett azonosító.
funkcionális cookie _bcvm_vrid_xxx Boldchat Ez a cookie egy elsődleges domain cookie (LG.COM)- az oldal látogatását azonosítja, amikor a látogató elhagyja az oldalt.

7.7 Hogy lehet letiltani a cookie-k használatát vagy törölni őket?

A cookie-k letiltását ezen opció alkalmazásával a böngészőjében tudja elvégezni. A letiltás irányulhat akár valamennyi cookie-ra, akár csak meghatározott típusú cookie-kra. Kérjük, a beállítások során vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön valamennyi cookie alkalmazását megtiltja (beleértve az elengedhetetlenül szükséges cookie-kat is), úgy előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos tartalmai böngészése során elérhetetlenné válnak az Ön számára.

A cookie-k, vagy a cookie-k egy típusának letiltása nem jelenti egyben a cookie-k törlését is az Ön böngészőjéből, mivel a cookie-k törlését a böngészőtől függetlenül, külön kell megtennie.

Amennyiben meg akarja változtatni az Ön cookie beállításait, kérjük válassza ki a “Beállítások” menüpontot a böngészőjében. A “Segítség” menüpontra kattintva további segítséget találhat.

Annak érdekében, hogy többet tudjon meg az Ön böngészője jelenlegi cookie beállításairól, kérjük, látogassa meg az alábbi linkek valamelyikét, az Ön böngészőjének megfelelően:

Amennyiben Ön megtiltotta egy vagy több analitikus cookie alkalmazását, előfordulhat, hogy oldalunk böngészése során a korábbi beállításai alapján megszerzett adatokat használjuk fel, azonban további információt a letiltott cookie által nem szerzünk be böngészéséről.

A elengedhetetlenül szükséges cookie-kat kivéve, minden cookie törlésre kerül két éves időtartam elteltével.

8. Személyes Adatnak nem tekintendő információk

8.1. Mikor Ön felkeresi jelen Webhelyet, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a Webhelyünk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen Adatvédelmi Szabályok hatálya alá.

9. Kiskorúakkal és cselekvőképtelenekkel kapcsolatos információk

9.1. Minden szülő és gondviselő számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek az internet használata során Személyes Adataik biztonságos és felelős kezelését. Mi szándékosan nem gyűjtünk gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekektől származó információkat (sem ezen Webhelyen keresztül, sem más módon) a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének engedélye nélkül. Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az LG Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az LG-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Amennyiben azt észleljük, hogy Webhelyünk felhasználója gyermek, aki szülői illetve gondviselői engedély nélkül használja ezt a Webhelyet, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem közvetlen értékesítési, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, a jelen Adatvédelmi Szabályokban található elérhetőségeken, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról bocsátott rendelkezésre információt ezen a Webhelyen keresztül, szülője vagy gondviselője engedélye nélkül.

10. Személyes adatok megosztása harmadik felekkel

10.1. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

 • 10.1.1. abban az esetben, ha alkalmazottaink, ügynökeink, szállítóink illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások igazgatását, nyereményjátékokat, vetélkedőket illetve promóciós célokat);
 • 10.1.2. abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy rendészeti szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;
 • 10.1.3. amennyiben jogszabály azt kötelezően előírja vagy lehetővé teszi.

10.2. Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

 • 10.2.1. ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen Adatvédelmi Szabályokban foglaltaktól eltérő célokra, és;
 • 10.2.2. megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megóvja az Ön Személyes Adatát illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléstől, bármilyen okból bekövetkező sérüléstől illetve megsemmisüléstől.

10.3. Kizárólag abban az esetben osztjuk meg az Ön Személyes Adatát bármely, az LG körébe tartozó, az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik féllel, ha előzetesen megbizonyosodtunk arról, hogy az Ön Személyes Adata legalább ugyanolyan szintű védelemben fog részesülni, mint amilyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő számunkra.

10.4. Az Üzemeltetők minden szükséges óvintézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesüljenek és így az információt a jelen Adatvédelmi Szabályokkal illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén felelősségre vonjuk.

11. Tájékoztatás kérése az Önnel kapcsolatos információról, illetve módosítási igények

11.1. Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak kézhezvételét számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az adatvedelem@lge.com e-mail címen.

11.2. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

11.3. A fentiek mellett Önt az Adatvédelmi Törvény 14-23.§ szerinti jogok illetik meg.

12. Az adatok és az információk védelme érdekében tett lépések

12.1. Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megelőzzük az adatok illetéktelen megismerését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk, hogy megóvjuk az Önről gyűjtött információkat. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • 12.1.1. kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
 • 12.1.2. jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható;
 • 12.1.3. az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

12.2. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van jelen Adatvédelmi Szabályokkal kapcsolatban, mielőtt használná ezen Webhelyet, vagy valamilyen információt bocsátana az Üzemeltetők rendelkezésére vagy a fentiek szerint nyilvánosságra hozná azokat, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@lg.hu emailcímen vagy a 06-40-545454 telefonszámon).

bezárás