• I. Általános feltételek
  Jelen “LG mosogatógép ingyenes karbantartás” szolgáltatás feltételei (Továbbiakban: Feltételek) arra a Végfelhasználóra vonatkoznak, aki Magyarország területén az LG Electronics Magyar Kft. által forgalmazott, jelen szabályzatban meghatározott Termékeket vásárol 2021.02.01. és 2021.07.31. között és igényli a Részt vevő termékek pontban részletezett “ingyenes karbantartás” szolgáltatást.

  Ön a Termék megvásárlásával és az ingyenes karbantartás igénylésével kifejezetten elfogadja, hogy jelen Feltételek az “LG mosogatógép ingyenes karbantartás” kampány keretén belül vásárolt termékekre vonatkoznak.

  Jelen szabályzat elfogadásával az Önre nézve kötelezővé válik és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó jogok kizárólag a Feltételek szerint érvényesíthetők.

  Kampány szervezője:
  A kampány hivatalos szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A., cégjegyzékszám.: 01-09-169580; adószám.: 10790386-2-44, továbbiakban: LGEMK).

  II. Kampány menete
  1) Ön LG mosogatógépet vásárol.

  2) A vásárlást követő 20. és 24. hónap között Önnek igényelnie kell az “ingyenes karbantartás” szolgáltatást az LGEMK ügyfélszolgálatán keresztül. Az ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.lg.com/hu/tamogatas/chat-email (csevegés/e-mail)

  3) Az igénylés során Önnek a következő adatokat kell megadnia: név, telefonszám, karbantartás címe, vásárlás dátuma, számlaszáma. A karbantartás pontos dátumát kollégánkkal kell egyeztetnie. (Lásd a Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat)

  4) A megbeszélt időpontban Szervizünk munkatársa elvégzi a karbantartást.

  III. Kampány időtartama
  1. Vásárlás
  Ön abban az esetben jogosult a kampányban történő részvételre, ha a Terméket 2021. február 01. és 2021. július 31. között vásárolta.

  IV. Ingyenes karbantartás kampány speciális feltételei
  • Ingyenes karbantartás csak olyan termékre vonatkozik, amelyre még a jótállás érvényben van.
  • Az “ingyenes karbantartás” szolgáltatás kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha a Vásárló a vásárlástól számított 20. és 24. hónap között igényli a szolgáltatást.

  V. Részt vevő termékek
  Jelen Feltételek az alábbi modellekre vonatkoznak:
  DF425HSS
  DF415HSS
  DF215FP
  DF215FW
  DF325FPS
  DF325FP
  DF222FPS

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG mosogatógép ingyenes karbantartás szolgáltatáshoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG mosogatógép ingyenes karbantartás szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás) konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Fogyasztó a karbantartási szolgáltatást igénybe veszi és kifejezett hozzájárulását adja (az ügyfélszolgálatunk megkeresésével és a Szolgáltatás megrendelésével) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) a karbantartási szolgáltatásban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az Ügyfél kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az LG mosogatógép ingyenes karbantartásából adódó jogok és kötelezettségek teljesítése. 3. Az adatkezelés jogalapja: Ügyfél önkéntes kifejezett hozzájárulása.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Ügyfél következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított legkésőbb 8 év elteltét követően ésszerű határidőn belül törli, kivéve, ha az Ügyfél korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: Az Ügyfél az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Ügyfél jogai: Ügyfélt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás harmadik felek részére: Az Ügyfelek által megadott adatok a karbantartást végző alvállalkozóink vagy az 1. számú mellékletben szereplő szervizpartnerünk kivételével más harmadik félnek nem kerül átadásra, illetve továbbításra.
  Karbantartást végző alvállalkozók adatai:
  • Sisa Csaba Gábor: Egyéni vállalkozó (székhelye: 1078 Budapest, Hernád utca 21. 1. em. 11 ajtó, nyilvántartási szám: 43701481 adószáma: 67155626-2-42)
  • Bagi Zoltán Egyéni vállalkozó (székhelye: 1162 Budapest, Avarszállás u. 21., nyilvántartási szám: 54905115, adószáma: 56269907-2-42)

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: Az Ügyfelek által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) és az LG CNS Co Ltd (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Kelt: 2021. január 29.
  LG Electronics Magyar Kft.