Az LG által szavatolt jótállásról, garanciáról itt kaphat tájékoztatót. Az LG által szavatolt jótállásról, garanciáról itt kaphat tájékoztatót.

Jótálláson kívüli javítás

A márkaszervizi javításról itt kaphat tájékoztatót.

Az LG Electronics szavatolja, hogy márkaszerviz központjai a jótállási időszak alatt a garancia jegyben meghatározott feltételekkel ingyenesen elvégzik az LG termékek márkaszervizi javítását. Egy-egy LG termékre különböző jótállási feltételek vonatkoznak, s ezekről részleteket az alábbiakban tudhat meg.

Útmutató a márkaszervizi javítás költségeihez

A szervizelési díjak megállapításának kritériumai

A szervizelés díját a pótalakatrészköltség és a javítási díj teszi ki, amint az az alábbiakban is látható.
(Ha a vásárló kiszállásos javítást igényel, a kiszállási díjat hozzáadjuk a szervizelés, javítás költségeihez.)

Pótalkatrészköltség

plus

Javítási szolgáltatás költsége

equal

Szervíz-költség

Pótalkatrészköltség
A “pótalkatrészköltség” a termék javításához használt pótalkatrész árát jelenti.
Javítási költség
költség A “javítási költség” a javítás mértéke alapján meghatározott javítási munkák díját jelenti.
Kiszállási díj
A díj olyan esetekben kerül alkalmazásra, amikor a vásárló kiszállásos javítást igényel jótállást vesztett termékre, tekintet nélkül a javítási munkák mértékére, vagy a kiszállást nem magába foglaló garanciális idő alá eső készülékeknél.

Garanciális javítás

 • A jótállás ideje alatt, rendeltetésszerű használat mellett jelentkezett meghibásodás vagy hiba kijavítását jelenti.

Nem garanciális javítás

A nem garanciális javításról lásd az alábbi információkat!

Nem garanciális javításként alkalmazott tételek

Jótállási idő

Lejárt jótállási idejű termék

Telepítés/Eltávolítás

Újra-telepítés vagy a következőkhöz hasonló szolgáltatások igénylése: külső eszköz csatlakoztatása az otthonon belüli eszköz áthelyezésénél, interneten, otthonról vásárolt termék telepítése vagy csatlakoztatása.

Más cég terméke
 • Más cég hibás terméke/összekapcsolt eszköze, kivéve a vásárló által igényelt terméket.
  (ruter, vevőkészülék, játékkonzol, kábel/osztó, szivattyú, edzett üveg, összeszerelt számítógép, más cég által gyártott szoftver stb.)
Fogyó-kopó alaktrészek
 • Arra az esetre, ha a fogyó-kopó alaktrész jótállási ideje /élettartama lejárt.
  (Elemek, szűrők, rámpák, fejek,toner, dob, tinta stb.)
 • Abban az esetben, ha a termék meghibásodik, azért mert a fogyasztó nem az LG által biztosított alkatrészt vagy választható tartozékot használta.
Természeti katasztrófa

Amikor a termék meghibásodását természeti katasztrófa okozza (földrengés, vihar, villámcsapás, árvíz és hasonló), vagy tűzeset, szélvihar, fagyás vagy gáz által okozott meghibásodás.

Fogyasztói gondatlanság
 • Amikor a termék a fogyasztó hibájából rongálódik meg (a szoftvert is ideértve).
 • Amikor a termék azért hibásodik meg, mert a fogyasztó nem követi a használati utasítást.
 • Amikort a termék meghibásodik, mivel a fogyasztó a huzalozást, módosításokatmaga végzi és nem az LG meghatalmazott szakembere.
 • Amikor a termék a fogyasztó gondatlansága miatt hibásodik meg, anélkül hogy előre jelezte volna a hibát, mint pl. hibás hálózati megszakító, konnektor, többszörös dugasz és rossz feszültségű áram, hibás dugaszolás stb.
 • Amikor a fogyasztó a szolgáltatást azért igényli, mert kikapcsolták a víz-/gázszolgáltatást stb.
 • Amikor a fogyasztó a szolgáltatást külső környezeti tényezők miatt igényli, mint pl.: hibás internet-szolgáltatás, antenna, vezetékes jel stb.
Egyéb

Csupán fogyasztói igény, bár a termék nem hibás.
(Megfizetettésre kerül, bár a termék még jótállás alatt van.)
Pl.: Annak ellenőrzése, hogy a termék szabályosan vagy nem szabályosan működik-e. Szűrő tisztítása a termék szűrőjének eldugulása miatt stb.

Hasznos lehet, ha a fogyasztó az LG terméktámogatási honlapján néz utána a termék jellemzőinek vagy keres hibaelhárítási segítséget.

Beszerelés/telepítés kritériumai nagy méretű termékre

 • A nagy méretű vagy speciális termékek esetében, megfizetettésre kerül a beszerelési díj, tekintet nélkül a termék jótállási idejére. (Normál termék/ légkondicionáló beépítése)
 • A légkondicionáló beépítési díjának mértéke a termék méreteitől (teljesítményétől), a beépítés helyszínétől és a kiegészítő alkatrészek költségeitől függ.