Skip to Contents
Lezár

Jótállás

Az LG által szavatolt jótállásról, garanciáról itt kaphat tájékoztatót.

Az LG Electronics szavatolja, hogy márkaszerviz központjai a jótállási időszak alatt a garancia jegyben meghatározott feltételekkel ingyenesen elvégzik az LG termékek márkaszervizi javítását. Egy-egy LG termékre különböző jótállási feltételek vonatkoznak, s ezekről részleteket az alábbiakban tudhat meg.

Útmutató a márkaszervizi javítás költségeihez

A szervizelési díjak megállapításának kritériumai

A szervizelés díját a pótalakatrészköltség és a javítási díj teszi ki, amint az az alábbiakban is látható.
(Ha a vásárló kiszállásos javítást igényel, a kiszállási díjat hozzáadjuk a szervizelés, javítás költségeihez.)

Pótalkatrészköltség

plus

Javítási szolgáltatás költsége

equal

Szervíz-költség

Pótalkatrészköltség
A “pótalkatrészköltség” a termék javításához használt pótalkatrész árát jelenti.
Javítási költség
költség A “javítási költség” a javítás mértéke alapján meghatározott javítási munkák díját jelenti.
Kiszállási díj
A díj olyan esetekben kerül alkalmazásra, amikor a vásárló kiszállásos javítást igényel jótállást vesztett termékre, tekintet nélkül a javítási munkák mértékére, vagy a kiszállást nem magába foglaló garanciális idő alá eső készülékeknél.

Garanciális javítás

 • - A jótállás ideje alatt, rendeltetésszerű használat mellett jelentkezett meghibásodás vagy hiba kijavítását jelenti.

Nem garanciális javítás

A nem garanciális javításról lásd az alábbi információkat!

Nem garanciális javításként alkalmazott tételek

Jótállási idő Lejárt jótállási idejű termék
Telepítés/Eltávolítás

- Újra-telepítés vagy a következőkhöz hasonló szolgáltatások igénylése: külső eszköz csatlakoztatása az otthonon belüli eszköz áthelyezésénél, interneten, otthonról vásárolt termék telepítése vagy csatlakoztatása.

Más cég terméke
 • - Más cég hibás terméke/összekapcsolt eszköze, kivéve a vásárló által igényelt terméket.
  (ruter, vevőkészülék, játékkonzol, kábel/osztó, szivattyú, edzett üveg, összeszerelt számítógép, más cég által gyártott szoftver stb.)
Fogyó-kopó alaktrészek
 • - Arra az esetre, ha a fogyó-kopó alaktrész jótállási ideje /élettartama lejárt.
  (Elemek, szűrők, rámpák, fejek,toner, dob, tinta stb.)
 • - Abban az esetben, ha a termék meghibásodik, azért mert a fogyasztó nem az LG által biztosított alkatrészt vagy választható tartozékot használta.
Természeti katasztrófa

- Amikor a termék meghibásodását természeti katasztrófa okozza (földrengés, vihar, villámcsapás, árvíz és hasonló), vagy tűzeset, szélvihar, fagyás vagy gáz által okozott meghibásodás.

Fogyasztói gondatlanság
 • - Amikor a termék a fogyasztó hibájából rongálódik meg (a szoftvert is ideértve).
 • - Amikor a termék azért hibásodik meg, mert a fogyasztó nem követi a használati utasítást.
 • - Amikort a termék meghibásodik, mivel a fogyasztó a huzalozást, módosításokatmaga végzi és nem az LG meghatalmazott szakembere.
 • - Amikor a termék a fogyasztó gondatlansága miatt hibásodik meg, anélkül hogy előre jelezte volna a hibát, mint pl. hibás hálózati megszakító, konnektor, többszörös dugasz és rossz feszültségű áram, hibás dugaszolás stb.
 • - Amikor a fogyasztó a szolgáltatást azért igényli, mert kikapcsolták a víz-/gázszolgáltatást stb.
 • - Amikor a fogyasztó a szolgáltatást külső környezeti tényezők miatt igényli, mint pl.: hibás internet-szolgáltatás, antenna, vezetékes jel stb.
Egyéb

- Csupán fogyasztói igény, bár a termék nem hibás.
(Megfizetettésre kerül, bár a termék még jótállás alatt van.)
Pl.: Annak ellenőrzése, hogy a termék szabályosan vagy nem szabályosan működik-e. Szűrő tisztítása a termék szűrőjének eldugulása miatt stb.

※ Hasznos lehet, ha a fogyasztó az LG terméktámogatási honlapján néz utána a termék jellemzőinek vagy keres hibaelhárítási segítséget.

Beszerelés/telepítés kritériumai nagy méretű termékre

 • - A nagy méretű vagy speciális termékek esetében, megfizetettésre kerül a beszerelési díj, tekintet nélkül a termék jótállási idejére. (Normál termék/ légkondicionáló beépítése)
 • - A légkondicionáló beépítési díjának mértéke a termék méreteitől (teljesítményétől), a beépítés helyszínétől és a kiegészítő alkatrészek költségeitől függ.

Jótállási útmutató

A jótállási idő megállapításának kritériumai

A termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157 - 6:174 §§., valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet és a mindenkor hatályos, a jótállási és szavatossági igények intézéséről szóló rendelet alapján kötelező jótállást (egy év), illetve további önként vállalt jótállást vállalunk, a jótállási jegyben meghatározott feltételekkel.

Becsült termékszabvány

 • - A termékre szavatolt jótállás azt jelenti, hogy a gyártó vagy a forgalmazó ígéretet tesz a termék ingyenes kijavítására minőség-, működési és funkció-hiba esetén, amennyiben a termék használata rendeltetésszerű volt.
 • - A termék jótállási idejének meghatározása a vásárlás időpontján alapul, és a vásárlás időpontjának megállapítása a termék számláján feltüntetett időpont alapján történik.
 • - A jótállási idő nem kerül alkalmazásra, ha a fogyasztó használt terméket vásárolt (imitáció, villamosági boltban történt vásárlás) és amikor a kijavítás nem lehetséges, így az LG nem vállalja a kárpótlási igény teljesítését.

Fontos Tudnivalók az LG Jótállás és Terméktámogatási feltételekről:

http://www.lg.com/hu/tamogatas/LG-Jotallas-es-Termektamogatasi-feltetelek/Attekintes#table-of-contents-4

Itt összefoglalva találja az LG termékére vonatkozó terméktámogatási feltételeket, ahol a legfontosabb jogi és az LG által vállalt jótállási, garanciális feltételekről és a vonatkozó szabályokról talál áttekintést. Emellett tájékoztatást adunk az új Ptk. (2013. évi V. tv.) hatálybalépését (2014. március 15) követő megváltozott Magyarországon érvényben lévő vonatkozó törvényi szabályozásról (amit az ezen dátumot követően vásárolt termékekre kell alkalmazni), amit az LG az önként vállalt -ügyfél számára további előnyöket jelentő - jótállás mellett természetesen kötelezően alkalmaz a garanciális politikájában.

Mielőtt esetleges hibát tapasztal, ezért javításra lenne szüksége, és még készüléke garanciális, javasoljuk olvassa át először a vonatkozó feltételeket. Ezzel pénzt és időt takaríthat meg!

Jótállási idő termékenként

1 év kötelező jótállás + 2 év projektor termékekre, kivéve annak izzójára csak 2000 üzemóra, de legfeljebb egy év.
1 év kötelező jótállás + 2 év monitor és monitor-TV termékekre.
1 év kötelező jótállás + 2 év klímaberendezésekre (az üzembe helyezési és karbantartási előírások betartása esetén) 2015. június 15-től 10 év garanciát nyújtunk minden Magyarországon vásárolt LG Mono-split Inverteres légkondicionáló kompresszorára (ingyenes alkatrész biztosítás), amely nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
1 év kötelező jótállás + 1 év televízió termékekre.
1 év kötelező jótállás + 1 év optikai tároló- és íróegységekre (számítógép külső-belső periféria, önmagukban működésre képtelen eszközök). Megjegyzés: a táblagép tartozékokra (töltő, akkumulátor, fülhallgató stb.) nem vonatkozik a + 1 év, csak az 1 év kötelező jótállás.
1 év kötelező jótállás + 1 év hűtőgépekre és további 8 év jótállás a hűtőgépek kompresszorára (ingyenes alkatrész biztosítás), amely nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
1 év kötelező jótállás + 1 év mosógépekre, és további 8 év jótállás a „DIRECT DRIVE” hajtású mosógépek DD motorjára – amely tartalmazza az alkatrész árát. Megjegyzés: a 8 év motor garancia kizárólag a motor álló és forgórészére vonatkozik, a csapágy és szimering alkatrészekre nem. Az LG 10 év garanciát vállal a szárítógép motorjára és kompresszorára 2018 óta.
1 év kötelező jótállás + 1 év a szolár és világítástechnikai termékekre, (ha a terméken ettől eltérő információ található, akkor az érvényes!)
1 év kötelező jótállás + 1 év szolgáltatónál (T-Mobile, Telenor, Vodafone) vásárolt telekommunikációs termékre (mobiltelefonra), Megjegyzés: a telefon tartozékokra (telefontöltő, akkumulátor, fülhallgató) nem vonatkozik a + 1 év, csak az 1év kötelező jótállás.
1 év kötelező jótállás + 1 év táblagépre.
Megjegyzés: a táblagép tartozékokra (töltő, akkumulátor, fülhallgató stb.) nem vonatkozik a + 1 év, csak az 1 év kötelező jótállás.
1 év kötelező jótállás telekommunikációs termékekre (független mobiltelefon).
1 év kötelező jótállás porszívókra, valamint kompresszoros porszívók esetében további 9 év kiterjesztett jótállás a következő alkatrészekre: a porgyűjtő tartályra, a portömörítő lapátra és a tömörítő motorra. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a szívómotorra.
1 év kötelező jótállás minden más szórakoztató-elektronikai (audio és video berendezések, DVD lejátszó és felvevő készülékek, házimozi rendszerek), háztartás-elektronikai, számítástechnikai termékre.

Alkatrészre vonatkozó jótállási idő

 • - Az alkatrészre vonatkozó jótállási idő a termék alkatrészeire szavatolt minőségi garanciát jelenti. A jótállási idő az alábbi:
 • - Jótállási idő általános alkatrészekre - Alapvetően, szabály szerint, a jótállási idő megegyezik a termékre adott jótállási idővel.
  (Ha az alkatrész törzs-tételként kerül kijelölésre, a jótállási idő meghatározása külön ismérvek alapján történik.)