Az LG által szavatolt jótállásról, garanciáról itt kaphat tájékoztatót. Az LG által szavatolt jótállásról, garanciáról itt kaphat tájékoztatót.

Jótállás

Az LG által szavatolt jótállásról, garanciáról itt kaphat tájékoztatót.

Az LG Electronics szavatolja, hogy márkaszerviz központjai a jótállási időszak alatt a garancia jegyben meghatározott feltételekkel ingyenesen elvégzik az LG termékek márkaszervizi javítását. Egy-egy LG termékre különböző jótállási feltételek vonatkoznak, s ezekről részleteket az alábbiakban tudhat meg.

Útmutató a márkaszervizi javítás költségeihez

A szervizelési díjak megállapításának kritériumai

A szervizelés díját a pótalakatrészköltség és a javítási díj teszi ki, amint az az alábbiakban is látható.
(Ha a vásárló kiszállásos javítást igényel, a kiszállási díjat hozzáadjuk a szervizelés, javítás költségeihez.)

Pótalkatrészköltség

plus

Javítási szolgáltatás költsége

equal

Szervíz-költség

Pótalkatrészköltség
A “pótalkatrészköltség” a termék javításához használt pótalkatrész árát jelenti.
Javítási költség
költség A “javítási költség” a javítás mértéke alapján meghatározott javítási munkák díját jelenti.
Kiszállási díj
A díj olyan esetekben kerül alkalmazásra, amikor a vásárló kiszállásos javítást igényel jótállást vesztett termékre, tekintet nélkül a javítási munkák mértékére, vagy a kiszállást nem magába foglaló garanciális idő alá eső készülékeknél.

Garanciális javítás

 • A jótállás ideje alatt, rendeltetésszerű használat mellett jelentkezett meghibásodás vagy hiba kijavítását jelenti.

Nem garanciális javítás

A nem garanciális javításról lásd az alábbi információkat!

Nem garanciális javításként alkalmazott tételek

Jótállási idő

Lejárt jótállási idejű termék

Telepítés/Eltávolítás

Újra-telepítés vagy a következőkhöz hasonló szolgáltatások igénylése: külső eszköz csatlakoztatása az otthonon belüli eszköz áthelyezésénél, interneten, otthonról vásárolt termék telepítése vagy csatlakoztatása.

Más cég terméke
 • Más cég hibás terméke/összekapcsolt eszköze, kivéve a vásárló által igényelt terméket.
  (ruter, vevőkészülék, játékkonzol, kábel/osztó, szivattyú, edzett üveg, összeszerelt számítógép, más cég által gyártott szoftver stb.)
Fogyó-kopó alaktrészek
 • Arra az esetre, ha a fogyó-kopó alaktrész jótállási ideje /élettartama lejárt.
  (Elemek, szűrők, rámpák, fejek,toner, dob, tinta stb.)
 • Abban az esetben, ha a termék meghibásodik, azért mert a fogyasztó nem az LG által biztosított alkatrészt vagy választható tartozékot használta.
Természeti katasztrófa

Amikor a termék meghibásodását természeti katasztrófa okozza (földrengés, vihar, villámcsapás, árvíz és hasonló), vagy tűzeset, szélvihar, fagyás vagy gáz által okozott meghibásodás.

Fogyasztói gondatlanság
 • Amikor a termék a fogyasztó hibájából rongálódik meg (a szoftvert is ideértve).
 • Amikor a termék azért hibásodik meg, mert a fogyasztó nem követi a használati utasítást.
 • Amikort a termék meghibásodik, mivel a fogyasztó a huzalozást, módosításokatmaga végzi és nem az LG meghatalmazott szakembere.
 • Amikor a termék a fogyasztó gondatlansága miatt hibásodik meg, anélkül hogy előre jelezte volna a hibát, mint pl. hibás hálózati megszakító, konnektor, többszörös dugasz és rossz feszültségű áram, hibás dugaszolás stb.
 • Amikor a fogyasztó a szolgáltatást azért igényli, mert kikapcsolták a víz-/gázszolgáltatást stb.
 • Amikor a fogyasztó a szolgáltatást külső környezeti tényezők miatt igényli, mint pl.: hibás internet-szolgáltatás, antenna, vezetékes jel stb.
Egyéb

Csupán fogyasztói igény, bár a termék nem hibás.
(Megfizetettésre kerül, bár a termék még jótállás alatt van.)
Pl.: Annak ellenőrzése, hogy a termék szabályosan vagy nem szabályosan működik-e. Szűrő tisztítása a termék szűrőjének eldugulása miatt stb.

Hasznos lehet, ha a fogyasztó az LG terméktámogatási honlapján néz utána a termék jellemzőinek vagy keres hibaelhárítási segítséget.

Beszerelés/telepítés kritériumai nagy méretű termékre

 • A nagy méretű vagy speciális termékek esetében, megfizetettésre kerül a beszerelési díj, tekintet nélkül a termék jótállási idejére. (Normál termék/ légkondicionáló beépítése)
 • A légkondicionáló beépítési díjának mértéke a termék méreteitől (teljesítményétől), a beépítés helyszínétől és a kiegészítő alkatrészek költségeitől függ.