Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LGE Szolgáltatások Szerződési Feltételek

Az LG Electronics Szolgáltatás Felhasználási Feltételek

Az LG Electronics, Inc. ("LGE") leányvállalataival és társvállalataival („LG Csoport”, „mi”, „miénk” vagy „nekünk”) üdvözli Önt, a végfelhasználót („Felhasználó(k)" vagy „Ön”), szolgáltatásunkon.

Ezek a használati feltételek („Használati feltételek”) olyan információkat tartalmaznak, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók különféle szolgáltatásokat, például mobilalkalmazásokat és webhelyeket használhassanak, amelyeket az itt felsorolt termékeinkkel és okos eszközeinkkel (beleértve az Ön preferenciái alapján szabott szolgáltatásokat is) biztosítunk.(együttesen „LGE Szolgáltatás”). Ezek a használati feltételek például a következőket tartalmazzák:

• Ön hogyan használhatja az LGE Szolgáltatást, és mi hogyan nyújtjuk Önnek az LGE Szolgáltatást;

• az LGE Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatban Önre és az LGE-re alkalmazandó jogok, felelősségek és szabályok;

• az LGE Szolgáltatásban elérhető tartalomra és szoftverre vonatkozó szellemi tulajdonjogok; és

• egyéb jogok, amelyeket Ön az LGE Szolgáltatás használatával kapcsolatban élvez.

Az LGE Szolgáltatás használatához Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket. Bizonyos szolgáltatások használatához szükség lehet arra is, hogy tagként („Tag(ok)”) fiókot hozzon létre és az általunk gyártott eszközöket használja. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási Feltételeket. Javasoljuk továbbá, hogy olvassa el az LGE Szolgáltatás használatára esetlegesen vonatkozó egyéb irányelveket, ideértve az Adatvédelmi Tájékoztatót, amelyek megtalálhatók az LGE Szolgáltatáson itt.

Alapvetően a jelen Felhasználási Feltételek főszabály szerint vonatkoznak az LGE Szolgáltatás Ön általi használatára. Bizonyos szolgáltatások Ön általi használata tekintetében azonban a jelen Felhasználási Feltételek mellett Önre szolgáltatás specifikus feltételek is vonatkozhatnak. Például, amikor árukat és szolgáltatásokat vásárol az LGE Szolgáltatáson keresztül, a Vásárlási Feltételek lehetnek alkalmazhatók, és Önnek megjelenítjük azokat a feltételeket, amelyeket el kell fogadnia a vásárlás befejezéséhez. A jelen megállapodás és az ilyen szolgáltatásspecifikus feltételek közötti ellentmondás vagy következetlenség esetén a szolgáltatás specifikus feltételek irányadóak, de csak az adott szolgáltatás vonatkozásában. Ezenkívül bizonyos szolgáltatások esetében további irányelvek, utasítások, iránymutatások és értesítések lehetnek alkalmazhatók, és javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a szolgáltatások Ön általi használata előtt.

1. Az LGE Szolgáltatás nyújtója

A következő szervezet köti meg Önnel a jelen Felhasználási Feltételeket az LGE Szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban történő nyújtása érdekében:

Itt felsorolva

2. Az LGE Szolgáltatás használata és Feliratkozás

Feliratkozási feltételek és a Feliratkozás menete

A 18 év alatti kiskorúak számára korlátozható az LGE Szolgáltatásra való előfizetés.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön a 18. életévét nem töltötte be és elő kíván fizetni az LGE Szolgáltatásra, akkor rendelkeznie kell szülője vagy törvényes képviselője engedélyével. Az Ön szülője vagy törvényes képviselője felelős az LGE Szolgáltatás Ön általi használatáért, ezért felügyelnie kell az LGE Szolgáltatás Ön általi használatát, és neki kell meghatároznia, hogy az LGE Szolgáltatás az Ön számára megfelelő vagy nem megfelelő-e.

Ön a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasása és elfogadása után jelezheti az LGE Szolgáltatás feliratkozás iránti szándékát, amelyet e-mail-ellenőrzési eljárás követhet. Sikeres ellenőrzés és/vagy jelentkezése általunk történő elfogadása után egy LGE Szolgáltatási fiókot kap („Fiók”). Előírhatjuk, hogy igazolja valódi nevét, amikor először bejelentkezik, illetve az LGE Szolgáltatás Ön általi használata során. Adatait áttekintheti és az abban előforduló hibákat kijavíthatja a Fiókjába történő bejelentkezéssel.

A jelen Felhasználási Feltételeket határozatlan időre kötjük meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Használati Feltételeket nem tekintjük írásosnak és nem iktatjuk be az elfogadott Használati Feltételeket. Ezeket a feltételeket mindig elérheti a ThinQ App menü > App Beállítás > Használati feltételek vagy az lg.com webhely > Használati feltételek [itt] oldalon. Letöltéshez [itt] is felveheti velünk a kapcsolatot.

Amikor Tagként Feliratkozik és a Fiókot használja

• A regisztrációkor pontos és teljes információkat kell megadnia

• Ezen információk minden változását haladéktalanul át kell vezetnie

• Gondoskodnia kell arról, hogy a Fiók használata során jelszava ne szivárogjon ki és azt ne ossza meg másokkal

• Azonnal értesítenie kell az LGE-t, ha azt gyanítja, hogy Fiókjához jogosulatlanul fértek hozzá

Ön felelős a Fiókja használatáért, beleértve a Fiókja védelme érdekében észszerűen szükséges intézkedések megtételét. Ön felelős az Önnek felróható cselekményekből eredő következményekért, ideértve a Fiókja jelszavának kezelése során tanúsított gondatlanságot, és az LGE nem felelős az ilyen következményekért.

A következők közül bármelyik esetben elutasíthatjuk a Fiók létrehozására irányuló kérelmét:

• ha regisztrációkor téves és hiányos információkat ad meg;

• ha abból a célból regisztrál, hogy kereskedelmi vagy jogellenes célokra használja az LGE Szolgáltatást; vagy

• ha Önnek betudható okok miatt – például a jelen Felhasználási Feltételek korábbi megsértése miatt – nem tudjuk Önt Tagként elfogadni.

Továbbá a Felhasználók Fiók létrehozása nélkül letölthetnek az LGE Szolgáltatáson elérhető bizonyos ingyenes tartalmakat, ha a Felhasználó beleegyezik abba, hogy az LGE hitelesítse eszközét annak lehetővé tétele érdekében, hogy az LGE meghatározza, megengedhető-e ilyen Felhasználónak a vonatkozó tartalom letöltése.

Amennyiben Ön a Szolgáltatásunkhoz több fiókkal rendelkezik egyetlen e-mail címmel, mi bármikor és bármilyen üzleti okból felfüggeszthetjük vagy törölhetjük egyik fiókját. Ha felfüggesztjük vagy töröljük valamelyik fiókját, igyekszünk legalább 30 nappal a felfüggesztés vagy törlés előtt értesíteni Önt a fiókjában regisztrált e-mail címen. A fent említett esetben a felfüggesztett vagy törölt fiókkal Szolgáltatásunkat megszüntethetjük.

3. A Felhasználók jogai és kötelezettségei

Az Ön jogszabályban meghatározott jogai

A jelen Felhasználási Feltételek nem korlátozzák és fosztják meg Önt az (1) egy bizonyos szolgáltatás minőségre és (2) bármilyen probléma esetén a megoldásra vonatkozó jogszabályban meghatározott jogaitól. Például, ha Ön olyan fogyasztó, aki termékeket vásárol az LGE Szolgáltatáson keresztül, akkor élvezheti az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések által Önnek biztosított minden jogot.

A Felhasználási Feltételek felmondásának joga

Önnek joga van bármikor értesítés vagy indoklás nélkül felmondani a Felhasználási Feltételeket, ha törli Fiókját, vagy abbahagyja az LGE Szolgáltatások használatát.

Az Ön kötelezettségei

Önnek be kell tartania a következőket az LGE Szolgáltatás használatakor:

• be kell tartania a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az alkalmazandó jogszabályokat és rendelkezéseket;

• tiszteletben kell tartania mások jogait, ideértve a személyes adatokhoz, a magánélethez és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;

• tartózkodnia kell a mások jogait sértő, rágalmazó vagy bármely más személy érdekeit egyébként sértő magatartástól, ideértve az LGE-t is; és

• tartózkodnia kell olyan cselekedetektől, amelyek az LGE Szolgáltatás visszaélésszerű használatához, zavarásához, felfüggesztéséhez vagy sérelméhez vezethetnek.

Az LGE mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa minden Felhasználó védelmét és biztonságát, valamint lehetővé tegye a Felhasználók szabad hozzáférését az LGE Szolgáltatáshoz. Ezért Ön nem használhatja sem az LGE Szolgáltatást, sem az LGE Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely tartalmat („LGE Tartalom”) abból a célból, hogy:

• megpróbálja kitalálni az LGE Szolgáltatás vagy az LGE Tartalom forráskódját vagy algoritmusát például a szoftver visszafejtésével (kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok megengedik);

• megkísérelje az LGE Szolgáltatás vagy az LGE Tartalom bizonyos funkcióit tetszőlegesen módosítani vagy inaktiválni;

• származékos műveket készítsen az LGE Szolgáltatás vagy az LGE Tartalom alapján;

• olyan szolgáltatásokat nyújtson, mint például lízingbe adás, allicencbe adás vagy tárhelyszolgáltatás az LGE Szolgáltatás vagy az LGE Tartalom használatával;

• megsértse a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, beleértve mások szerzői jogait – ideértve az LGE-t is – az LGE Szolgáltatás vagy az LGE Tartalom használatával összefüggésben;

• az LGE Szolgáltatást vagy az LGE Tartalmat jogellenes célokra vagy jogellenes módon használja, megsértve a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt vagy rendelkezést;

• az LGE Szolgáltatást vagy az LGE Tartalmat rosszindulatú vagy ártalmas módon használja (pl. hekkelés vagy rosszindulatú kódok terjesztése, beleértve a vírusokat és bármilyen káros adatot);

• az LGE Szolgáltatást vagy az LGE Tartalmat oly módon használja, hogy azzal akadályozza a többi felhasználót, károsítja, túlterheli vagy rontja az LGE Szolgáltatást, vagy növeli az LGE Szolgáltatás biztonsági kockázatokkal szembeni sebezhetőségét; vagy

• megkísérli dekódolni az LGE Szolgáltatás és annak szerverei között továbbított jeleket, vagy adatokat vagy információkat gyűjteni az LGE Szolgáltatástól vagy annak rendszeréről.

Ha Ön nem teljesíti a fenti kötelezettségeket, akkor a nem megfelelősére vonatkozó vizsgálat időtartamára felfüggeszthetjük az LGE Szolgáltatáshoz való hozzáférését. Ebben az esetben mi leszünk felelősek az Ön nem megfelelésének bizonyításáért; azonban megszüntetjük az ilyen felfüggesztést, ha Ön bizonyítja szándékosságának vagy gondatlanságának hiányát az ilyen meg nem feleléssel kapcsolatban. Mi megszüntethetjük az Ön Fiókját, ha a felfüggesztést okozó nem megfelelés egy meghatározott időtartamon belül nem kerül megoldásra.

Az Ön felelőssége

Ha kárt szenvedünk az alábbiak miatt vagy azokkal kapcsolatban: (i) a jelen Felhasználási Feltételek Ön általi megsértése; (ii) az LGE Szolgáltatás Ön általi, a jelen Felhasználási Feltételeknek nem megfelelő, vagy egyébként az alkalmazandó jogszabályokat sértő használata; vagy (iii) Harmadik Fél Szolgáltatásainak (az alábbiakban meghatározottak szerint) Ön általi, az ilyen Harmadik Fél Szolgáltatásainak használatára vonatkozó bármely feltételnek nem megfelelő használata, akkor jogi eljárást indíthatunk Ön ellen az ilyen károk megtérítése érdekében.

4. Licenc

LGE Szolgáltatás licensz

Az LGE engedélyt biztosít Önnek az LGE Szolgáltatás használatára, hogy Ön szabadon használhassa az LGE Szolgáltatást. Azonban az engedély korlátozott, nem átruházható, visszavonható és nem kizárólagos és az engedély alapján az LGE Szolgáltatást és az LGE Tartalmat Ön kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja. A biztosított engedély kiterjed az LGE Szolgáltatás és az LGE Tartalom nyújtásához szükséges szoftverekre és egyéb adatokre, a vonatkozó frissítésekkel, felbővítésekkel, fejlesztésekkel, módosításokkal, változtatásokkal és kiegészítésekkel együtt. A jelen Felhasználási Feltételek elfogadása esetén az LGE Szolgáltatás és az LGE Tartalom használatára vonatkozó engedélyt Ön csak a jelen Felhasználási Feltételekben és az LGE Tartalomra vonatkozó végfelhasználói licencszerződésben („EULA”) meghatározott feltételekkel kapja meg, ha van ilyen. Ön nem szerez az LGE Szolgáltatással és az LGE Tartalommal kapcsolatos semmiféle szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogot, a jelen dokumentumban vagy a vonatkozó EULA-ban kifejezetten meghatározottakon kívül. Továbbá a licenc részletei és hatálya az országtól, az Ön készülékétől és az operációs rendszer típusától, az LGE és üzleti partnerei belső irányelveitől, valamint más működési vagy műszaki igényektől függően változhat. Ön tudomásul veszi, hogy mi nem vállalunk felelősséget az Ön által letöltött LGE Tartalom és az Ön mobilkészüléke közötti inter-operabilitásért, illetve semmilyen esetleges kárért, amelyeket az eszközére vonatkozó információk Ön általi téves megadása okozott.

A felhasználó által létrehozott tartalomra vonatkozó licensz

Bizonyos LGE Szolgáltatásokon Ön feltöltheti, elküldheti, tárolhatja, továbbíthatja, megkaphatja vagy megoszthatja véleményeit, hozzászólásait, fényképeit, üzeneteit, dokumentumait és egyéb tartalmait („Felhasználó Által Létrehozott Tartalom”), amelyre vonatkozó szerzői jogokkal Ön rendelkezik. Az Ön által beküldött minden Felhasználó Által Létrehozott Tartalomnak Ön marad a tulajdonosa, és Önnek nem kötelező ilyen Felhasználó Által Létrehozott Tartalmat feltöltenie az LGE Szolgáltatáson. Mi nem teszünk semmiféle nyilatkozatot és nem vállalunk szavatosságot a Felhasználó Által Létrehozott Tartalom vagy bármely más felhasználó által feltöltött Felhasználó Által Létrehozott Tartalom pontosságára vagy teljességére vonatkozóan.

A Felhasználó Által Létrehozott Tartalomnak az LGE Szolgáltatáson keresztül történő feltöltésével vagy megosztásával Ön az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, ingyenes, visszavonható, átruházható és al-licensziába adható engedélyt biztosít az LGE részére másolás, szerkesztés, terjesztés, fordítás, digitalizálás, közzététel, megvalósítás, jelzés, módosítás és származtatott művek létrehozása céljából a Felhasználó Által Létrehozott Tartalomra vonatkozóan a Felhasználó Által Létrehozott Tartalom szellemi tulajdonjogai által biztosított védelem időtartama alatt, az LGE Szolgáltatás működéséhez, promóciójához és fejlesztéséhez szükséges mértékben.

Ezenkívül az LGE a következő feleknek allicencbe adhatja a fenti licencet:

- más Felhasználók számára, az LGE Szolgáltatás eredeti szándék szerinti működésének biztosítása érdekében (pl. hozzászólások megosztása a kiválasztott személyekkel); vagy

- harmadik fél szolgáltatók számára, akik szerződéses kapcsolatban állnak az LGE-vel, azzal a korlátozott céllal, hogy lehetővé tegyék az LGE számára az LGE Szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban történő nyújtását.

A fentiek ellenére az LGE csak a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben rendelkezik engedéllyel a Felhasználó Által Létrehozott Tartalomra vonatkozóan, és nem szerez az ilyen korlátokat meghaladó mértékben jogokat.

5. Az LGE Szolgáltatás korlátozása és a Felhasználó Által Létrehozott Tartalom korlátozása

Lehetséges intézkedések problémák esetén

A következő események bármelyikének bekövetkezésekor, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, fenntartjuk a jogot az LGE Szolgáltatás Ön általi használatának felfüggesztésére vagy megszüntetésére, illetve az Ön Fiókjának vagy Felhasználó Által Létrehozott Tartalmának törlésére:

• ha Ön vagy az Ön Felhasználó Által Létrehozott Tartalma lényegesen vagy ismételten felróhatóan megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, az LGE Szolgáltatás Ön általi használatára esetlegesen alkalmazandó kiegészítő feltételeket, az LGE egyéb irányelveit (amelyek elérhetők a LG ThinQ alkalmazásinformációk címen) vagy bármely alkalmazandó jogszabályt és rendelkezést;

• ha Ön kifejezetten jelezte, hogy nem kívánja betartani a jelen Felhasználási Feltételeket és az LGE Szolgáltatás Ön általi használatára esetlegesen vonatkozó kiegészítő feltételeket;

• ha ez szükséges a jogi kötelezettségek vagy a bírósági határozatok, végzések teljesítése érdekében; vagy

• ha észszerűen úgy ítéljük meg, hogy az Ön magatartása vagy Felhasználó Által Létrehozott Tartalma mások számára – beleértve a többi felhasználót és az LGE-t is – kárt okoz vagy felelősséget keletkeztet (pl. hekkelés, adathalászat, zaklatás, spam továbbítása, félrevezető magatartás, hamis információk, mások magánszférájának megsértése, rágalmazás vagy nem a Felhasználóhoz tartozó tartalom jogosulatlan megjelenítése).

 

Értesítés

Amennyiben észszerűen lehetségesnek ítéljük meg, a fenti intézkedések meghozatala előtt értesítjük Önt az ilyen intézkedések meghozatalának indokáról, hogy lehetőséget biztosítsunk Önnek az azonosított probléma orvoslására. Dönthetünk azonban úgy, hogy nem értesítjük Önt, ha az értesítés:

• kárt okozhat vagy felelősséget keletkeztethet más Felhasználók, harmadik felek vagy az LGE részére;

• sértheti az alkalmazandó jogszabályokat és rendelkezéseket, vagy valamely szabályozó hatóság határozatait;

• zavarhatja a szabályozó hatóságok nyomozását; vagy

• alááshatja az LGE Szolgáltatás működését, integritását vagy biztonságát.

A Felhasználók Felelőssége az olyan Intézkedésekkel kapcsolatban, mint például a Használat Korlátozása

Az adott Felhasználó – és nem az LGE – felel az esetleges olyan intézkedések foganatosításából fakadó, vagy ezekkel összefüggő károkért és ezek megtérítéséért (az adatokra és tartalomra vonatkozóan is), amelyeknek oka az, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételeket megsérti, mint például az LGE Szolgáltatás felhasználó általi használatának korlátozása vagy a Felhasználó Fiókjának megszüntetése. Az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen biztonsági másolatot, vagy győződjön meg arról, hogy az LGE Szolgáltatáson keresztül tárolt adatokat és tartalmakat egy másik helyen is tárolja, például online biztonsági mentési szolgáltatások használatával.

6. Az LGE Szolgáltatás megváltoztatása, felfüggesztése és megszüntetése

Az LGE Szolgáltatás megváltoztatása

Ha új funkciókat adunk az LGE Szolgáltatáshoz, vagy új verziót indítunk, vagy az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak, az LGE Szolgáltatást az alábbiak szerint módosíthatjuk:

• az LGE Szolgáltatás elemeinek vagy funkcióinak módosítása, hozzáadása vagy törlése, például a továbbfejlesztett funkciók, a teljesítménybiztonság, a hibajavítások és a szolgáltatás javítása érdekében;

• az LGE Szolgáltatás használatának vagy elérésének felfüggesztése vagy korlátozása, ideértve a Fiókokhoz való hozzáférést is;

• bármely LGE Tartalom megvizsgálása, megjelölése, módosítása, közzétételének elutasítása, hozzáférésének blokkolása vagy törlése értesítés vagy felelősségvállalás nélkül; vagy

• az LGE Szolgáltatásról az Ön készülékére korábban letöltött LGE Tartalomhoz való hozzáférés távoli letiltása, az LGE Tartalom távoli blokkolása vagy módosítása, ha az ilyen intézkedések az LGE szerződéses kötelezettségei, a jogszabályok megváltozása, bírósági határozat, vagy más okok miatt szükségesek vagy helyénvalóak.

Ha az LGE eltávolítja az LGE Tartalmat, letiltja az Ön ahhoz való hozzáférését vagy más módon megakadályozza annak Ön általi elérését, akkor Önnek kapcsolatba kell lépnie a vonatkozó LGE Tartalom szolgáltatójával.

Az LGE Szolgáltatás felfüggesztése és megszüntetése

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben az LGE bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az LGE Szolgáltatást vagy annak egy részét a következő esetek bármelyikének felmerülése esetén:

• az LGE Szolgáltatás működtetése vagy fejlesztése, vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése;

• ha az LGE azon üzleti partnerei, amelyek az LGE Szolgáltatás elemeit nyújtják az LGE részére, úgy határoznak, hogy megszüntetik az LGE Szolgáltatás ilyen elemei összességének vagy egy részének nyújtását; vagy

• az információs és kommunikációs eszközök (például számítógépek, szerverek és telekommunikációs hálózatok) karbantartása, ellenőrzése, cseréje vagy meghibásodása esetén, a forgalom ugrásszerű megnövekedése, a kommunikáció megszakadása és egyéb ésszerű okok miatt, amelyek megnehezítik az LGE Szolgáltatás működésének folytatását.

Az LGE bármikor és bármilyen üzleti okból felfüggesztheti vagy megszüntetheti az LGE Szolgáltatás egészét vagy egy részét úgy, hogy a felfüggesztés vagy felmondás előtt legalább 30 nappal előzetesen írásban értesíti Önt.

Értesítés, Visszatérítés és Felelősség valamely Változás, Felfüggesztés vagy Megszűnés Esetén

Az LGE Szolgáltatás használatát hátrányosan befolyásoló lényeges változásokról, felfüggesztésekről és megszüntetésekről a Felhasználókat előre értesíteni fogjuk a Fiókban regisztrált e-mailcím útján vagy más ésszerű módon, ideértve az LGE Szolgáltatáson történő közzétételt is. A változások azonban előzetes értesítés nélkül azonnal hatályba léphetnek, ha valamely alkalmazandó jogszabály vagy rendelkezés megváltozik, vagy olyan biztonsági okok állnak fenn, amelyek szükségessé teszik az ilyen változást, felfüggesztést vagy megszüntetést. Ha Ön nem akarja folytatni az LGE Szolgáltatás igénybevételét valamely lényeges változás, felfüggesztés vagy megszüntetés után, akkor megszüntetheti Fiókját.

Hacsak az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések másképp nem írják elő, a Felhasználók nem jogosultak visszatérítésre az LGE Szolgáltatás egészének vagy egy részének megváltoztatásával, felfüggesztésével vagy megszüntetésével kapcsolatban.

A Felhasználó és az LGE jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei az LGE Szolgáltatás vagy a Felhasználói Fiók megszűnését követően is fennmaradnak.

7. Az LGE Felelőssége és Szavatosságai

Felelősség

A jelen Általános Szerződési Feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák az alábbiakért fennálló felelősségünket: (i) gondatlanságunk okozta haláleset vagy személyi sérülés; (ii) csalás vagy csalárd megtévesztés; és (iii) minden olyan eset, amely kapcsán jogellenes lenne kizárnunk vagy korlátoznunk a felelősségünket.

Ha nem felelünk meg a jelen Felhasználási Feltételeknek, felelősséggel tartozunk az Ön által elszenvedett olyan veszteségért vagy kárért, amely a jelen Felhasználási Feltételek általunk történő megsértésének vagy gondatlanságunknak előrelátható következménye, azonban nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely nem volt előrelátható. A veszteség vagy kár előre látható, ha az az általunk elkövetett jogsértés nyilvánvaló következménye, vagy ha Ön és mi fontolóra vettük azt a jelen Felhasználási Feltételek megkötésének időpontjában.

Az LGE Szolgáltatást csak háztartási és magánfelhasználásra nyújtjuk. Ön vállalja, hogy nem használja az LGE Szolgáltatást vagy az LGE Tartalmat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra, és mi nem tartozunk felelősséggel Ön felé semmilyen elmaradt nyereségért, üzlet elvesztéséért, az üzletmenet félbeszakadásáért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért.

Nem vállalunk felelősséget az Ön által a következők eredményeképpen elszenvedett semmiféle veszteségért vagy kárért: (i) az LGE Szolgáltatás igénybevétele során Ön által tanúsított gondatlanság; (ii) a jelen Felhasználási Feltételek Ön általi megsértése; vagy (iii) vis maior esetén.

Az LGE Szolgáltatás és az LGE Tartalom használatához internet-hozzáférésre lehet szükség. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön távközlési szolgáltatási előfizetésétől függően további mobildíjak terhelhetik az Ön internet-hozzáférését. Mi nem vállalunk felelősséget az Ön internet-szolgáltatásának csatlakozásáért és sebességéért.

Szavatosságok

Az LGE szavatosság vállalása az LGE Szolgáltatásra (ideértve az LGE Szolgáltatás tartalmát, az LGE Szolgáltatás funkcióit, a megbízhatóságot, az elérhetőséget és a Felhasználók igényeinek kielégítését), valamint az LGE Tartalomra vonatkozóan a következőkre korlátozódik: (1) a jelen Felhasználási Feltételek, illetve az LGE Szolgáltatás és az LGE Tartalom Ön általi használatára vonatkozó esetleges kiegészítő feltételekben szereplő ügyek, vagy (2) az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések által megengedett mértékben. Az LGE Szolgáltatással és az LGE Tartalommal kapcsolatban semmilyen más szavatosságot nem vállalunk. Így különösen, az LGE Szolgáltatással és az LGE Tartalommal összecsatlakoztatott okoseszköz leszakadhat az LGE Szolgáltatásról vagy használhatatlanná válhat a rossz hálózati kapcsolat vagy az LGE Szolgáltatás frissítése miatt.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az LGE Szolgáltatást és az LGE Tartalmat „amint van” vagy „amint elérhető” alapon biztosítjuk, tehát nem vállalunk rájuk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, korlátozás nélkül, így kifejezetten nem vállalunk szavatosságot az alábbiak tekintetében: forgalmazhatóság, a jó minőség fenntartása, az eszközök képzett kezelése, a meghatározott célra való alkalmasság, az integritás, megfelelősége, vírusmentesség, a nyugodt környezet és a jogsértő jelleg hiánya az LGE Szolgáltatás és az LGE Tartalom vonatkozásában.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosság, feltételek vagy kikötések kizárását vagy korlátozását, illetve a véletlen vagy következményi károk korlátozását, így a fenti korlátozások és kizárások alkalmazása korlátozott lehet az Ön esetében, és Ön további jogokkal rendelkezhet. Törvényes jogaival kapcsolatos további információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, a fogyasztóvédelmi hatósággal, az állampolgári tanácsadó irodával vagy az ezeknek megfelelő szervezettel.

8. Harmadik fél szolgáltatása

Globális üzleti partnerekkel működünk együtt annak érdekében, hogy hasznos tartalmat nyújtsunk az LGE Szolgáltatáson keresztül. Az LGE Szolgáltatás tartalmazhat tartalmakat (pl. információkat, linkeket és hirdetéseket), termékeket, szolgáltatásokat, alkalmazásokat és egyéb anyagokat, amelyeket harmadik fél biztosít („Harmadik Fél Szolgáltatása”). Ön különböző előnyöket élvezhet a Harmadik Fél Szolgáltatásának köszönhetően. Ugyanakkor mi nem ellenőrizzük a Harmadik Fél Szolgáltatását, és ennek megfelelően az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a Harmadik Fél Szolgáltatásának Ön általi használatából ered. Mi nem teszünk semmilyen kijelentést és nem vállalunk semmiféle szavatosságot a Harmadik Fél Szolgáltatásával kapcsolatban, és az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett mértékben nem vállalunk felelősséget azért. Ön tudomásul veszi, hogy a Harmadik Fél Szolgáltatásának Ön általi használata az Ön kizárólagos felelősségére történik, és a Harmadik Fél Szolgáltatásának való kitettsége eredményeként mi nem tartozunk felelősséggel Ön felé.

9. Hirdetés

Mi különböző LGE Szolgáltatásokat nyújtunk ingyenesen, és e célból egyes LGE Szolgáltatások (testreszabott) hirdetéseket tartalmazhatnak, amelyek megjelenítése bizonyos Felhasználói preferenciák alapján történhet. Az LGE Szolgáltatás tartalmazhat hirdetéseket és marketing információkat, amelyeket mi vagy harmadik fél biztosítunk, azonban a harmadik fél hirdetők által biztosított hirdetések és marketing információk tekintetében mi nem tudjuk ellenőrizni az ilyen információk hasznosságát, pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően, hacsak nem nekünk betudható, az ilyen hirdetésekből, valamint az Ön és az ilyen hirdető közötti kommunikációból vagy tranzakciókból eredően minket semmilyen felelősség nem terhel, beleértve bármely esetleges kárt, amely abból származhat, hogy Ön ilyen hirdetésekre hagyatkozik.

10. Vitarendezési eljárás

 Panaszkezelés

Az LGE Szolgáltatások használatával kapcsolatos panaszokat az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

Itt felsorolva

A panaszokat a következő eljárás szerint fogjuk kezelni: panaszához egy azonosító számot rendelünk, és haladéktalanul, de legkésőbb panaszának kézhezvételétől számított hetvenkét (72) órán belül megerősítést küldünk panaszának kézhezvételéről. Panaszát azonnal kivizsgáljuk. Ha panaszát jogosnak találjuk, akkor haladéktalanul orvosoljuk azt, és panaszának kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül érdemi választ küldünk panaszára. Ha panaszát nem találjuk jogosnak, vagy ha nem lehet azt azonnal kivizsgálni, akkor a panaszt és álláspontunkat egy jelentésben rögzítjük, amelyet a panaszra adott érdemi válaszunkkal együtt megküldünk Önnek. Ha panaszát nem találjuk jogosnak, a panaszára adott érdemi válaszunkban erre indokolást is adunk Önnek. Ha nem ért egyet panaszának elutasításával, panaszt nyújthat be az alábbi vitarendezési rendelkezéseknek megfelelően.

Amennyiben a helyi jogszabályok nem tiltják, a jelen Felhasználási Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos vitákat – ideértve annak létrejöttével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket – választottbírósági útra kell utalni és ilyen módon kell véglegesen rendezni (i) a Koreai Kereskedelmi Választottbírói Testület szabályzata szerint (amelynek szabályait hivatkozással e rendelkezés részévé tesszük), (ii) ahol a választottbírók száma egy, (iii) a választottbíróság székhelye vagy törvényes helyszíne Szöul, Koreai Köztársaság (iv) a választottbírósági eljárás során az angol nyelvet kell használni, és (v) a szerződésre irányadó jog a Koreai Köztársaság anyagi joga.

Amennyiben a választottbírósági kikötés mint a vitarendezési mód érvényességéhez és jogi hatályosságához a helyi jogszabályok előírják – például fogyasztót érintő esetekben –, a Koreai Kereskedelmi Választottbírói Testület Szabályzatára a fenti (i) pontban szereplő hivatkozást úgy kell tekinteni, hogy az az Ön országának legjelentősebb választottbírósági testületére utal (a „Helyi Választottbírósági Szabályzat”), a fenti (iii) pontban Szöulra, a Koreai Köztársaságra történő hivatkozást pedig úgy kell tekinteni, hogy az az Ön országának fővárosára utal.

Ön kizárólag egyéni alapon oldhatja meg velünk a vitákat, és nem úgynevezett csoportos perek vagy próbaperek felpereseként vagy résztvevőjeként.

Ha Ön fogyasztó, és az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, akkor a jelen Felhasználási Feltételek tekintetében peres eljárást indíthat azon ország bíróságai előtt, amelyben lakik. Ezenkívül ha Ön az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, és mi ezt a weboldalt arra az országra irányítjuk, amelyben lakóhellyel rendelkezik, akkor Ön élvezni fogja a lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályi rendelkezéseinek előnyeit. A jelen Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem érinti az Ön, mint fogyasztó arra vonatkozó jogait, hogy az ilyen kötelező helyi jogszabályi rendelkezésekre támaszkodjon.

Ha Ön fogyasztó és Norvégiában rendelkezik lakóhellyel, vita esetén kapcsolatba léphet a Norvég Fogyasztói Tanáccsal (vagy más illetékes fellebbviteli testülettel). További részletek a https://www.forbrukerradet.no/ oldalon találhatók.

Ha Ön az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, és további információt szeretne kapni az online vitarendezésről, kérjük, kövesse az Európai Bizottság weboldalára mutató linket: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ezt a linket az (EU) 524/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásának megfelelően tüntetjük fel, kizárólag tájékoztatásul. Mi nem vagyunk kötelesek részt venni az online vitarendezésben.

11. A jelen Felhasználási Feltételek módosítása

Az LGE időről időre módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket és az LGE Szolgáltatás Ön általi használatára esetlegesen vonatkozó kiegészítő feltételeket az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések által megengedett mértékben. Az ilyen módosításról és annak indokáról legalább 10 nappal az adott módosítás hatálybalépése előtt értesítjük Önt, és közzétesszük azt az LGE Szolgáltatáson. Ezenkívül minden olyan lényeges változásról, amely a Felhasználók számára hátrányos lehet, legalább 30 nappal korábban értesítést adunk a vonatkozó LGE Szolgáltatáson és elektronikus úton (például e-mailben).

Önnek el kell fogadnia a módosított Felhasználási Feltételeket. Az LGE Szolgáltatásnak a módosított Felhasználási Feltételek hatálybalépését követő használata az Ön adott módosításhoz való hozzájárulását jelenti. Önnek lehetősége van rá, hogy visszavonja vagy ne adja meg hozzájárulását a jelen Felhasználási Feltételekhez (és azok bármilyen módosításához) oly módon, hogy bármikor megszünteti Fiókját, amelyet követően Önre nem alkalmazandók a módosított Felhasználási Feltételek.

12. Általános Rendelkezések

• Ön bizonyos törvényi jogokat élvez, amelyeket a jelen Felhasználási Feltételek nem korlátozhatnak. A jelen Felhasználási Feltételek semmilyen rendelkezése nem korlátozza az ilyen törvényes jogokat. Törvényes jogaival kapcsolatos információt a helyi állampolgári tanácsadó irodától vagy a fogyasztóvédelmi hatóságtól kaphat.

• A jelen Felhasználási Feltételek rögzítik az Ön és az LGE közötti kapcsolatot. Amennyiben az Ön és az LGE közötti kapcsolatból valamely harmadik fél is hasznot húzna, az ilyen harmadik felet akkor sem illeti meg semmiféle törvényes jog.

• A jelen Felhasználási Feltételek és az LGE Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó kiegészítő, szolgáltatásspecifikus feltételek közötti ellentmondás esetén a kiegészítő feltételek az irányadók az adott LGE Szolgáltatás vonatkozásában.

• Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez semmilyen módon nem érinti és nem rontja a fennmaradó rendelkezések bármelyikének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát.

• Az LGE Szolgáltatást nem magatartási kódex szerint nyújtjuk.

• Ha nem érvényesítjük a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő bármely jogot vagy rendelkezést, akkor az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

• A jelen Feltételek minden záradéka külön működik. Ha valamely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy ezen bármelyike jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó záradékok teljes mértékben hatályban maradnak.

• Az LGE Szolgáltatás nyújtása során különféle információkat küldhetünk Önnek az LGE Szolgáltatáson belüli értesítés útján vagy postai levélben, e-mailben, SMS-ben vagy MMS-ben stb. Ha azonban Ön kifejezetten jelzi, hogy nem kíván ilyen információkat kapni, akkor a továbbiakban már nem fogunk ilyen információkat küldeni, az LGE pedig nem vállal felelősséget az ilyen kizárás miatt Ön által esetlegesen tapasztalt hátrányokért.

• A jelen Felhasználási Feltételek bármilyen fordítása a helyi követelményeknek való megfelelést szolgálja, és az angol és a nem angol nyelvű verziók közötti bármely eltérés esetén a jelen Felhasználási Feltételek angol nyelvű változata az irányadó, amennyiben az Ön jogrendszerének helyi jogszabályai azt nem tiltják.

• A jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogaink vagy kötelezettségeink egészét vagy azok egy részét engedményezhetjük, alvállalkozásba adhatjuk vagy egyébként átruházhatjuk bármilyen társaságra, cégre vagy személyre. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha az nem érinti lényegesen az Ön jelen Felhasználási Feltételek és az alkalmazandó jogszabályok szerinti jogait. Ha szándékunkban áll engedményezni, alvállalkozásba adni vagy egyébként átruházni a jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogaink vagy kötelezettségeink egészét vagy azok egy részét, akkor legalább 30 nappal ezt megelőzően értesítést küldünk Önnek. Ha Ön nem akarja tovább folytatni az LGE Szolgáltatás használatát az engedményezést vagy átadást követően, akkor Fiókjának megszüntetésével visszavonhatja a jelen Felhasználási Feltételekhez való hozzájárulását. Ön a jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit senkire nem ruházhatja át, nem adhatja alvállalkozásba és egyébként sem ruházhatja át, kivéve, ha először írásban ilyen értelmű kérelmet nyújt be az LGE-hez, és a felek megállapodásra jutnak.

• Mi nem vagyunk felelősek a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt bármely kötelezettségünk késedelmes teljesítéséért vagy teljesítésének elmulasztásáért, amennyiben azt ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső események („Vis Maior”) okozzák, így különösen (de nem korlátozva ezekre) (a) bármely kormány törvényei, rendeletei, jogszabályai, szabályozásai vagy korlátozásai; (b) az állami vagy magán távközlési hálózatok elérhetetlensége; vagy (c) sztrájkok, kizárások vagy egyéb ipari megmozdulások, polgári zavargások, lázadás, megszállás, terrorista támadások vagy terrorista támadásokkal való fenyegetések, háború (hadüzenettel vagy anélkül), vagy bármilyen természeti katasztrófa. A jelen Felhasználási Feltételek szerinti teljesítésünk felfüggesztettnek minősül arra az időszakra, amíg a Vis Maior fennáll, a teljesítésünkre rendelkezésre álló időtartam pedig ezen időszakkal meghosszabbodik. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Vis Maior megszüntetésére vagy egy olyan megoldás találására, amely révén a jelen Felhasználási Feltételek szerinti kötelezettségeinket a Vis Maior ellenére is teljesíteni lehet.

• Az USA kormányának licence vagy az általuk történő felhasználás: Ha az LGE Szolgáltatást az Egyesült Államok kormánya használja, vagy ő kap licencet arra, a következőket kell alkalmazni: A jelen Felhasználási Feltételek alapján licencbe adott LGE Szolgáltatás „kereskedelmi számítógépes szoftver”, a kifejezésnek a 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) pontjában szereplő meghatározása szerint. Amennyiben polgári ügynökség szerzi meg, vagy annak a nevében szerzik meg, az Egyesült Államok kormánya a jelen kereskedelmi számítógépes szoftvert és/vagy kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációt a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően szerzi meg, a szövetségi beszerzési rendeletek (Federal Acquisition Regulations, „FAR”) 48 C.F.R. 12.212 (Számítógépes szoftver) és 48 C.F.R. 12.211 (Műszaki adatok) pontjában és az ezek helyébe lévő jogszabályokban meghatározottak szerint. Amennyiben a Védelmi Minisztérium (Department of Defense, „DOD”) keretén belüli bármely ügynökség szerzi meg, vagy ilyen nevében szerzik meg, az Egyesült Államok kormánya a jelen kereskedelmi számítógépes szoftvert és/vagy kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációt a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően szerzi meg, a DOD FAR kiegészítés (DOD FAR Supplement, „DFAR”) 48 C.F.R. 227.7202-3 pontjában és az ezek helyébe lévő jogszabályokban meghatározottak szerint.

• Export korlátozások: Ön vállalja, hogy nem exportál és nem reexportál egyetlen LGE Szolgáltatást vagy kísérő dokumentációt sem (és annak másolatait sem) oly módon, amely sérti az Egyesült Államok alkalmazandó jogszabályait és rendelkezéseit. Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó USA és nemzetközi export jogszabályt és rendelkezést. Ezek a jogszabályok korlátozásokat tartalmaznak a rendeltetési helyekre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozóan. Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön az USA vagy más alkalmazandó exportjogszabályok értelmében nem esik tilalom alá az exportok fogadása vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

 

A jelen Felhasználási Feltételek 2023/ 03 / 07. napjától lépnek hatályba.

 

Függelék: Az LGE Szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő feltételek

 

A. AZ ALKALMAZÁS LICENCSZERZŐDÉSE

AZ ALÁBBI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK VONATKOZNAK MINDEN OLYAN ALKALMAZÁS ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA, AMELYET AZ LG SZOLGÁLTATÁSBÓL LETÖLTÖTT (KÜLÖN-KÜLÖN MINDEGYIK: „ALKALMAZÁS”), ÉS KIEGÉSZÍTIK A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. BÁRMELY ALKALMAZÁS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A MEGÁLLAPODÁST.

 

Ön tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum alapján biztosított engedélyt az Alkalmazás szolgáltatója („Alkalmazás Szolgáltató”), és nem az LG Electronics, Inc. („LGE”) biztosítja Önnek. Ha az Alkalmazás Szolgáltató Végfelhasználói licencszerződést („EULA”) bocsát rendelkezésre az Alkalmazással, akkor annak feltételei kiegészítik a jelen Alkalmazás Licencszerződést. Ön és az Alkalmazás Szolgáltató között az ilyen EULA bármely további vagy eltérő feltételei elsőbbséget élveznek a jelen Alkalmazás Licencszerződés feltételeivel szemben.

 

Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az LGE harmadik fél kedvezményezettje a jelen Alkalmazás Licencszerződésnek és bármely EULA-nak, ha ilyet rendelkezésre bocsátottak. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az LGE jogosult lesz (és úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a jogosultságot) az ilyen licenc Önnel szemben történő érvényesítésére, mint az említett megállapodások harmadik fél kedvezményezettje.

 

1. Licenc biztosítása: Az Alkalmazás Szolgáltató ezúton korlátozott, nem átruházható engedélyt biztosít Önnek az Alkalmazásnak az LGE és/vagy társult vállalkozásai által gyártott bármely mobil eszközön („LGE Mobileszköz”) és az LGE Felhasználási Feltételekben leírt módon történő használatára. Ön az Alkalmazást nem adhatja bérbe, nem adhatja lízingbe, nem adhatja kölcsön, nem értékesítheti, nem értékesítheti tovább és nem adhatja allicencbe. Ön az Alkalmazást nem fejtheti vissza, nem dekompilálhatja és nem bonthatja szét, kivéve ha és amennyiben az ilyen tevékenységeket az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten megengedik. Bármilyen erre irányuló kísérlet sérti az Alkalmazás Szolgáltató jogait. Ha Ön megsérti ezt a korlátozást, büntetőeljárás alá vonható és kártérítés fizetésére kötelezhető. Az engedély feltételei az Alkalmazás Szolgáltató által biztosított minden olyan frissítésre is irányadók, amelyek az eredeti alkalmazást helyettesítik felváltják és/vagy kiegészítik, kivéve, ha az ilyen frissítést külön licenc kíséri, amely esetben azon licenc feltételei lesznek az irányadók. Az Alkalmazás Szolgáltató fenntartja az Alkalmazásra vonatkozó és azzal kapcsolatos összes olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosít Önnek a jelen Alkalmazás Licencszerződés alapján.

 

2. Hozzájárulás az adatok felhasználásához: Ön beleegyezik abba, hogy az Alkalmazás Szolgáltató gyűjtheti és felhasználhatja a bármilyen módon gyűjtött műszaki és kapcsolódó információkat az Alkalmazással kapcsolatos terméktámogatási szolgáltatások részeként. Az Alkalmazás Szolgáltató ezeket az információkat kizárólag termékeinek fejlesztésére vagy testreszabott szolgáltatások vagy technológiák Önnek való nyújtására használhatja fel. Az Alkalmazás Szolgáltató ezeket az információkat másokkal is közölheti, de nem az Ön személyes azonosítására alkalmas formában.

 

3. Megszűnés: A licenc mindaddig érvényes, amíg azt Ön vagy az Alkalmazás Szolgáltató megszünteti. Az Ön jelen licenc alapján fennálló jogai automatikusan megszűnnek az Alkalmazás Szolgáltató által történő értesítés nélkül, ha Ön nem teljesíti a jelen licenc bármelyik feltételét. A licenc megszűnésekor Ön köteles megszüntetni az Alkalmazás minden használatát, és megsemmisíteni az Alkalmazás összes részleges vagy teljes példányát, beleértve a kapcsolódó dokumentumokat.

 

4. Harmadik Fél Tartalma; Kifogásolható tartalom: Ön tudomásul veszi, elismeri és elfogadja, hogy egyes Alkalmazások hozzáférést biztosíthatnak termékekhez, szolgáltatásokhoz, webtartalomhoz vagy más harmadik féltől származó anyagokhoz, és hogy az LGE nem felelős az ilyen harmadik felektől származó tartalmakért. Ön tudomásul veszi, hogy az LGE nem felelős a harmadik fél által készített tartalomnak vagy az ilyen tartalom pontosságának megvizsgálásáért vagy értékeléséért. Az LGE nem tesz semmilyen kijelentést és nem vállal semmilyen szavatosságot az ilyen harmadik felektől származó tartalmakkal kapcsolatban, és nem vállal semmiféle felelősséget azokért.

 

Ön tudomásul veszi, elismeri és egyetért azzal, hogy az Alkalmazásokhoz való hozzáférés és azoknak az LGE Szolgáltatásból való letöltése során olyan tartalmakkal találkozhat, amelyet kitárulkozónak vagy sértőnek, tisztességtelennek vagy kifogásolhatónak tarthat, és hogy előfordulhat, hogy nem kap előzetesen figyelmeztetést az ilyen tartalmakkal kapcsolatban. Ön tudomásul veszi, hogy az összes Alkalmazás Ön általi letöltése és használata az Ön kizárólagos felelősségére történik, és az LGE nem tartozik felelősséggel Ön felé az ilyen Alkalmazásokon keresztüli bármilyen kitettség miatt.

 

5. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA: ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS HOGY AZ ALKALMAZÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST „AMINT VAN” ÉS „AMINT ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTJUK, BÁRMIFÉLE JELLEGŰ VAGY TERMÉSZETŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA MEGSZAKÍTÁSOK NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES LESZ. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN HALLGATÓLAGOS VAGY JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELTÉTELT VAGY SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA, A PONTOSSÁGRA, A LEÍRÁSSAL VALÓ MEGEGYEZŐSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE ÉS A JOGSÉRTŐ JELLEGTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL HARMADIK FÉL SZOFTVEREIRE VAGY NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓAN.

 

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÓJA NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY SZANKCIÓS JELLEGŰ KÁROKÉRT, ILLETVE AZ INFORMÁCIÓK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, BEVÉTELKIESÉSÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELY A LICENCBŐL VAGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR KÁROKOZÁSON (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), SZIGORÚ TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS ELMÉLETEN ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÓT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR SEM, HA BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJA MEGHIÚSULTNAK TEKINTHETŐ. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÓ TELJES FELELŐSSÉGE AZ ALKALMAZÁS KICSERÉLÉSÉRE, KIJAVÍTÁSÁRA VAGY AZ ALKALMAZÁSÉRT FIZETETT VÉTELÁR (HA VAN ILYEN) VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK, AZ ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÓ VÁLASZTÁSA SZERINT. AZ ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÓ SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS ÖNNEK VAGY HARMADIK FÉL FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, SZANKCIÓS JELLEGŰ,  VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOFTVERÉBŐL VAGY NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREKBŐL SZÁRMAZNAK, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK VAGY VESZTESÉGEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

 

Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosságok kizárását vagy korlátozását, illetve a véletlen vagy következményi károk korlátozását, így a fenti korlátozások és kizárások alkalmazása korlátozott lehet az Ön esetében.

 

7. Ön vállalja, hogy nem exportálja és nem reexportálja az Alkalmazást vagy kísérő dokumentációját (és annak másolatait sem) oly módon, amely sért bármely alkalmazandó jogszabályt vagy rendelkezést. Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó nemzetközi export jogszabályt és rendelkezést. Ezek a jogszabályok korlátozásokat tartalmaznak a rendeltetési helyekre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozóan. Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön az alkalmazandó exportjogszabályok értelmében nem esik tilalom alá az exportok fogadása vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

 

8. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben ezen Alkalmazás Licencszerződésre az Amerikai Egyesült Államok New Jersey államának jogszabályai és az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogszabályai vonatkoznak, kivéve azok kollíziós rendelkezéseit. Ha Ön fogyasztó, és az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, akkor a jelen Alkalmazás Licencszerződés tekintetében peres eljárást indíthat azon ország bíróságai előtt, amelyben lakik. Ezenkívül, ha Ön az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban rendelkezik lakóhellyel, és mi ezt a weboldalt arra az országra irányítjuk, amelyben lakóhellyel rendelkezik, akkor Ön élvezni fogja a lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályi rendelkezéseinek előnyeit. A jelen Alkalmazás Licencszerződés egyetlen rendelkezése sem érinti az Ön, mint fogyasztó arra vonatkozó jogait, hogy az ilyen kötelező helyi jogszabályi rendelkezésekre támaszkodjon.

 

Ha Ön fogyasztó és Norvégiában rendelkezik lakóhellyel, vita esetén kapcsolatba léphet a Norvég Fogyasztói Tanáccsal (vagy más illetékes fellebbviteli testülettel). További részletek a https://www.forbrukerradet.no/ oldalon találhatók.

 

9. Ha az Alkalmazás Szolgáltató nem érvényesíti a jelen Alkalmazás Licencszerződésben szereplő bármely jogot vagy rendelkezést, akkor az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

 

A jelen Felhasználási Feltételek 2023 / 03 / 07. napjától lépnek hatályba.

 

B. Proaktív Ügyfélszolgálat („PCC”) Szolgáltatás

 

A PCC Szolgáltatás útján az olyan felhasználók számára, akik bizonyos háztartási készülékeket regisztráltak valamelyik alkalmazásunkon, az alkalmazáson belüli push üzenetekben vagy telefonon keresztül ingyenes és díjköteles karbantartási és javítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat nyújtunk, az eszköz állapota és az eszközben használt fogyóeszközök rendszeres ellenőrzésével, bármilyen meghibásodás, rendellenesség és a fogyóeszközök szükséges pótlása észlelésének céljával. A PCC Szolgáltatás nyújtása előtt értesítjük a Felhasználókat a releváns részletekről, vagy beleegyezést szerzünk tőlük.

 

A jelen Felhasználási Feltételek 2023 / 03 / 07. napjától lépnek hatályba.

 

 

 

LG Entitások

Ország

LG Entitás

Regisztrált lakcím

Elérhetőségi adatok

Regisztrációs szám

ÁFA szám

Korea

LG Electronics Inc.

LG Ikertorony, 128 Yeoui – daero, Yeongdeungpo-gu, Szöul, Koreai Köztársaság

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, Koreában bejegyezve

107-86-14075

Magyarország

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3 / a

Telefonszámon : 06-1-54-54-054

E-mail: www.lg.com/hu/tamogatas/email

   

 

Szolgáltatások

Szolgáltatás

LG Entitás

Regisztrált lakcím

Elérhetőségi adatok

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Ikertorony, 128 Yeoui – daero, Yeongdeungpo-gu, Szöul, Koreai Köztársaság

thinq@lge.com

https://www.lg.com/hu

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3 / a

www.lg.com/hu/tamogatas/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010

 

 

További információk Magyarországról

• Önnek joga van kérni az LGE Szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését, ha az LGE Szolgáltatás nem felel meg az általunk Önnek megadott specifikációnak, kivéve, ha az ilyen igény teljesítése nem lehetséges, vagy aránytalan költségekkel járna számunkra. Abban az esetben, ha Ön nem kérte, vagy nem tudta kérni az LGE Szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését, (i) Önnek joga van az LGE Szolgáltatásokért fizetett ár arányos csökkentését kérni, vagy (ii) a hibás teljesítést orvosoltathatja a mi költségünkre, vagy – utolsó lehetőségként – (iii) elállhat a jelen Felhasználási Feltételektől („Szavatossági Jogok”);

• Ha meg akarja változtatni a megrendelését, akkor Ön viseli a költségeket, kivéve, ha megalapozott oka volt a megrendelés megváltoztatására, vagy ha a megrendelés megváltoztatását a mi magatartásunk tette szükségessé.

• A hibás teljesítést indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az arról való tudomásszerzést követő két (2) hónapon belül közölnie kell velünk; és

• A Szavatossági Jogokat legfeljebb két (2) éven belül gyakorolhatja az LGE Szolgáltatás teljesítésétől számítva. Ha a Szavatossági Jogait az LGE Szolgáltatás teljesítésétől számított hat (6) hónapon belül gyakorolja, akkor csak azt kell bizonyítania, hogy az LGE Szolgáltatást mi nyújtottuk. Ha a Szavatossági Jogait az LGE Szolgáltatás teljesítését követő hat (6) hónap elteltével kívánja gyakorolni, akkor azt is igazolnia kell, hogy a hiba a teljesítés időpontjában már megvolt.