• 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

  Az lg.com/hu weboldalon (továbbiakban: „Webáruház”) történő vásárlás esetén a megrendelt termékek kiszállításáról közvetlenül az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-169580; adószám: 10790386; továbbiakban: LG) gondoskodik a jelen feltételek mentén.
  A webáruházban történő fizetést követően a termék státuszától függően megkezdjük a házhozszállítás lebonyolítását, melyről e-mailben értesítjük!

  1.1. Szállítási módok
  Az átvételi módok elérhetősége a termékoldalon található. Házhozszállításra kizárólag Magyarország területén van lehetőség. A termékek vételára a kiszállítást magában foglalja.

  1.2. Rendelés státusza
  A megrendelés leadását követően a termék alábbi státuszai láthatók:
  Rendelés leadva: A kifizetés megtörtént, a rendelést befogadta a rendszer, a raktárkészlet ellenőrzése folyamatban van.
  Szállítás előkészítése: A termékek összekészítése, a megrendelt csomag összeállítása folyamatban van.
  Szállítónak átadva: A kézbesítendő csomag átadásra került a futárszolgálat részére.
  Szállítás folyamatban: A megrendelt termék(ek) kiszállítás alatt vannak.
  Kiszállítva: A megrendelt termék(ek) vásárló általi átvétele megtörtént.
  Rendelés törölve: A vásárló törölte rendelését, mely a rendszerben törlésre került.

  1.3. Kiszállítás időpontja
  A kiszállítás Magyarország egész területén munkanapokon, a futárszolgálat működési idejében történik. Amennyiben a megrendelt termék(ek) készleten van(nak), a szállításra várhatóan 1-3 munkanapon belül kerül sor. Beüzemelési szolgáltatás egyidejű megrendelése esetén az arra egyeztetett időpont függvényében a várható határidő ennél hosszabb is lehet, de a megrendelés teljesítésére az LG legkésőbb a sikeres fizetést követő 30. napon köteles. Ha a kiszállításra e határidőn belül nem kerül sor, a vásárló jogosult póthatáridő tűzésére. Ha a kiszállításra a póthatáridőn belül sem kerül sor, a vásárló elállhat a szerződéstől. A kiszállítás futárszolgálat általi megkezdéséről Önt e-mail/sms üzenetben tájékoztatjuk!
  Figyelem! Amennyiben egy rendelésben több termék szerepel, előfordulhat, hogy a rendelés több csomagban kerül feladásra.

  1.4. Át nem vett csomagküldemény
  Amennyiben a vásárló a megadott címen a házhoz szállítás időpontjában nem található, a kézbesítő elektronikus formában (SMS) értesítést hagy a küldeményről. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat újra egyeztetett időpontban díjmentesen további egy alkalommal megkísérli a kiszállítást. Az újabb időpont egyeztetéséről kérjük az értesítésben megjelölt telefonszámon érdeklődjön! Amennyiben a második kézbesítés is sikertelen, a termék visszaszállításra és tárolásra kerül, melynek költségét LG átháríthatja a vásárlóra. LG a terméket maximum 30 napig tárolja, ezt követően jogosult a szerződéstől elállni a költségekkel csökkentett vételár visszafizetésével egyidejűleg.

  1.5. Csomagátvétel
  Kérjük, hogy a csomag tartalmát átvételkor mindig ellenőrizze. Hiány vagy sérülés esetén jelezze azt a kézbesítőnek, aki ennek tényét a fuvarlevélen rögzíti.
  Háztartási nagygépek szállítása esetén a szállító gondoskodik a készülék épületbe történő szállításáról. A kicsomagolásról és a csomagolóanyag elszállításáról a vásárláskor megrendelhető beüzemelés szolgáltatás keretében gondoskodunk.
  Figyelem! A futárszolgálat kiszállítást végző munkatársa megtagadhatja a termék épületbe történő szállítását, amennyiben azt a helyszín vagy egyéb körülmény nem teszi lehetővé, így az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal járna. Ilyen esetnek minősül többek között:
  • Ha a rendeltetési hely (ahova a termék lerakását a címzett kéri) és a szállító járművel megközelíthető legközelebbi parkoló között több, mint 30 méter távolság van.
  • Az ingatlan megközelítése a küldemény kézi mozgatásával az útviszonyok miatt nem lehetséges, vagy munka, illetve vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.
  • Lépcsőn történő szállítás esetén a lépcső bármilyen okból balesetveszélyes (pl. nincs korlát, a lépő felület, lépő magasság eltér a szabványostól; lépcső felülete csúszós stb.), illetve amennyiben a lépcső adottságainál fogva (szűk, a küldeménnyel nem lehet elfordulni, az elforduláshoz a küldeményt derékmagasság fölé kellene emelni, stb.) alkalmatlan a biztonságos szállításra.
  • Lakótéren belüli mozgatás esetén a rendeltetési hely megközelítése bármilyen okból balesetveszélyes és vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.
  • Küldemény csomagolt állapotban ajtónyíláson nem fér be, vagy a lakótéren belül nem mozgatható.

  A fenti körülmények fennállása esetén a kiszállítás teljesítettnek minősül, amennyiben az akadályozó körülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen belüli konkrét rendeltetési helyre.

  1.6. Szerződött futárszolgálati partnereink
  Az összekészített csomagot szerződött futárszolgálati partnerünk egyikének adjuk át. Erről Önt e-mailben is értesítjük, további értesítéseket pedig a futárszolgálat küld az Ön számára, melyért az LG felelősséget nem vállal.

  Schenker Kft. – Kizárólag házhozszállítás esetén
  Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Prologis Park Budapest-Sziget, Leshegy utca 30.
  Cégbejegyzési száma: 13-09-173114
  Adószáma: 10966925-2-44
  E-mail: hu.dl.szm.fem.lg@dbschenker.com
  Telefon: +36-30-153-4281

  1.7. Használt készülék elszállítása
  Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelettel összhangban, új elektromos, elektronikus berendezést vásárlása esetén, amennyiben a berendezést a forgalmazó házhoz szállítja, a forgalmazó a fogyasztó által felajánlott, a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a kiszállítás helyszínéről ingyenesen átveszi és elszállítja.

  A fogyasztó felelősségei és kötelezettségei i) az elektromos és elektronikus hulladék szállításra történő előkészítése (például: elektromos és/vagy vízhálózat leválasztása, termék kiürítése és kitisztítása); ii) többletköltségek (például: emelő bérlése stb.), ha az elektromos és elektronikus berendezés elszállítása indokolja.

  A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés a visszavétel során a visszavételt végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt jelent.

  Használt hűtőszekrény, mosógép és televízió készülékek esetében kérjük, hogy a terméket ne csomagolja be, mert futárszolgálati partnerünk kizárólag csomagolás mentes/kicsomagolt terméket szállít el.

 • 2. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

  2.1. Elállási/Felmondási jog
  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy beüzemelési szolgáltatás esetén a teljesítés az Ön beleegyezésével a felmondás lenti határidején belül teljes egészében teljesítésre kerül, így a beüzemelés teljesítését követően e szolgáltatásra felmondási jogát elveszíti.

  2.2. Az elállási/felmondási határidő:
  a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le
  b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
  c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.”;
  d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
  e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

  2.3. Nem jogosult az elállási jog gyakorlására:
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintebében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a teljesítés megkezdésére a vásárló kifejezett, előzetes belegyezésével kerül sor és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

  Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, internetes oldalunkon (lg.com/hu) töltheti ki az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
  Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  2.4. Az elállás/felmondás joghatásai
  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg futárszolgálati partnerünk a terméket át nem veszi, és visszaszállítja a központi raktárba, ahol tartalma ellenőrzésre kerül.
  A terméket visszafuvarozzuk Öntől, melynek során futárszolgálati partnerünk a termék állapotáról szállítás előtt a helyszínen megbizonyosodik. A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük. Amennyiben a házhozszállítással egyidejűleg beüzemelési szolgáltatást Ön nem rendelt meg, 14 napon belüli elállás esetén a termék visszaszállításának költsége Önt terheli.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Amennyiben ez megállapításra kerül, a visszatérítendő összeget az értékcsökkenés mértékével csökkenthetjük.

  Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 • 3. JÓTÁLLÁSI, KELLÉKSZAVATOSSÁGI, TERMÉKSZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

  A Webáruházban Search Engine Business Hungary Kft-től, mint Eladótól vásárolt termékek hibája esetén Önt jótállási, kellékszavatossági, illetve termékszavatossági jog illeti meg, amelyek teljesítését az LG közvetlenül vállalja, az alábbi feltételek mentén.

 • 3.1. Jótállási Feltételek (továbbiakban: Feltételek)

  3.1.1. Mi a jótállás? Mi célt szolgál a jótállási jegy?
  A jelen Feltételek és / vagy a termékhez mellékelt jótállási jegy (továbbiakban: Jótállási Jegy) alapján a termékre a Search Engine Business Hungary Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105., Balance Hall. ép. IV., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-382211), mint a jótállás kötelezettje, forgalmazó (továbbiakban: Forgalmazó) és/vagy az LG Electronics Magyar Kft., mint importőr (továbbiakban: LG) meghatározott feltételekkel jótállást vállal a forgalmazott termékre, amelyre vonatkozó igényét a termék vásárlója, - amennyiben fogyasztónak tekintendő - közvetlenül az LG-nél illetve az LG által működtetett szakszervizben, vagy az LG megbízott szervizhálózatban tudja érvényesíteni, akár közvetlenül, akár az LG Ügyfélszolgálatán keresztüli bejelentéssel.

  3.1.2. Hogyan érvényesíthető a termékre vonatkozó jótállás?
  A vásárló jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és vásárlási számlával, nyugtával érvényesítheti. Annak bizonyítására, hogy a fogyasztói szerződés létrejött, azaz a vásárlás megtörtént, minden esetben szükséges a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása. [19/2014 (IV. 29) NGM rendelet 3. §.]

  3.1.3. Az Ön termékére vonatkozó jótállás
  A termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157 - 6:174 §§., valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet és a mindenkor hatályos, a jótállási és szavatossági igények intézéséről szóló rendelet alapján kötelező jótállást, illetve további önként vállalt jótállást vállalunk, a jelen Feltételekben / jótállási jegyben meghatározottak szerint. Az LG által biztosított jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb jogait (kellékszavatosság, termékszavatosság [ld. 3.5. pont], kötelező jótállás) nem érinti, és nem korlátozza.

  3.1.4. Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
  Hibás teljesítés esetén a forgalmazó a kötelező, jogszabály alapján járó; illetve a lentebb részletezetteknek – lásd jótállási idő táblázat - megfelelő további időtartamokra érvényes, (önként vállalt) jótállásra köteles.

  3.1.5. Mit jelent a hibás teljesítés?
  A hibás teljesítés, mint szerződésszegés azt jelenti, hogy egy adott szerződés tartalmához képest valamelyik fél vállalt szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben előírt, külön meghatározott tulajdonságoknak, minőségi követelményeknek. Ha a szolgáltatás dolog, akkor a hibás teljesítés egyúttal a dolog minőséghibáját jelenti (pl. tartós fogyasztási cikkek). A hibás teljesítés csak akkor valósulhat meg, ha a hiba oka a szolgáltatásban a teljesítés időpontjában már megvolt. Ha a hiba oka a teljesítéskori vagy azelőtti időpontra (gyártás) visszavezethető - a teljesítés hibás. Ha a hiba oka a teljesítést követő időpontban keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, karbantartás elmulasztása, stb.) a hiba nem a kötelezett terhére esik.
  A hibás teljesítés tényét az azt állító jogosultnak (fogyasztó) kell bizonyítani, kivéve a 4.2 pontban meghatározott időtartamokban, amikor a fogyasztót a (jogszabályi vagy önként vállalt) jótállás joga illeti meg. Amennyiben a beüzemelési szolgáltatás is része a szerződésnek, így azon szolgáltatás hibája is hibás teljesítésnek minősül. A szolgáltatás hibájáért a beüzemelést végző vállalkozás a kötelezettségvállaló. A fogyasztói szerződésben a kellék- és termékszavatosság valamint a jótállás szabályaitól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

  3.1.6. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  3.1.7. Önt milyen jogok illetik meg jótállás alapján?
  A fogyasztó választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  3.1.8. Milyen időn belül köteles a fogyasztó a hibát a kötelezettel közölni?
  A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

  3.1.9. Termékcsere vagy szervizi javítás esetén hogyan változik a vonatkozó jótállási idő?
  A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, vagy ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik, az igény elévülése újból kezdődik. Az igény teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

  3.1.10. Fogyasztó által elmulasztott karbantartás esetén ki viseli a szervizelés költségét?
  Ha a termék meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, az igény teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó kötelezettségről, és az ehhez szükséges ismeretekről a kötelezett tájékoztatást adott.

  3.1.11. Cserélhető az LG termék, ha három munkanapon belül hibásodik meg? Milyen feltételekkel?
  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §: Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a kötelezett nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csereigényét ilyenkor kizárólag csak a vásárlás helyén tudja érvényesíttetni. A vásárlást követő 3 napos cserelehetőségen túl a vásárlást követően a 2.6. pontban szereplő általános garanciális feltételek az irányadóak csereigény esetén.

  3.1.12. Mikor igényelhet Ön helyszíni javítást meghibásodott LG termékéhez?
  Meghibásodás esetén az üzemeltetés helyén kell javítani a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket. Ha a javítás nem végezhető el a helyszínen, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó és / vagy az importőr szervizhálózata útján gondoskodik.

  3.1.13. 10.000 Ft alatti termékekre (tartozékok, alkatrészek) milyen terméktámogatási kötelezettség vonatkozik?
  A 10.000 Ft alatti termékekre jótállási kötelezettség nem terheli a vállalkozást, erre vonatkozó jogszabály (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet). A szavatossági kötelezettség viszont érvényes a 10.000 Ft alatti termékekkel kapcsolatban is, ami a Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján 1 évet jelent (termékszavatosság), fogyasztó és vállalkozás közötti adásvétel esetében a határidő pedig 2 év (kellékszavatosság). A szavatosságra vonatkozó feltételekről bővebben a 6. pontban olvashat.

 • 3.2. További hasznos LG garanciális tudnivalók

  3.2.1. Hogyan tudom az LG által jóváhagyott termékcserét érvényesíteni?
  A termék kicserélése esetén a cserére jogosító igazolás [az LG, mint a gyártó (az importőr) vagy a megbízott szervize által kiállított dokumentum], mellyel a fogyasztó a vásárlás helyén (a forgalmazónál) a terméket a gyártó (importőr) nyilatkozata alapján kicseréltetheti. A csereigazolás kiállításának a feltétele a vásárlást igazoló számla, nyugta (és kitöltött, érvényes jótállási jegy) megléte, ezért kérjük őrizze meg ezeket a dokumentumokat. A fogyasztói szerződés kötelezettjei – tehát a boltok – a csereigazolásokat mindig értékegyeztetéssel váltják be. Kivéve, ha a lecserélt készülék még kapható a boltban, ilyenkor a gyakorlat szerint ugyanolyan készüléket biztosít a bolt az Ön rendelkezésére, még akkor is, ha időközben az adott készülék ára drágább vagy olcsóbb lett, így ez esetben az ügyfélnek nem kell sem ráfizetnie, de a gyakorlat szerint a negatív eltérést sem térítik meg az ügyfeleknek. Ha választása szerint Ön egy másik készüléket szeretne, vagy a bolt nem tud adni ugyanolyan cserekészüléket, és a választott készülék drágább, akkor a különbözetet Önnek kell állnia. Jogszabály szerint a vásárlónak joga van a csereigazolás ügyintézése során a boltban, az üzlettel kötött szerződésétől elállni, amely a pénzvisszafizetést jelenti. Ha Ön a cserét nem a vásárlás helyén szeretné bonyolítani – tehát nem konkrétan az üzlethálózat azon boltjában –, akkor mindenképpen a bolthálózattal egyeztessen a csere lehetőségeiről, erre az LG-nek ráhatása nincsen. Fontos, a csere bonyolítása a csereigazolás kiállítása után teljes egészében a bolt hatásköre, mivel az LG a csereigazolás kiállításával vállalta, hogy a kereskedőnek a készülék árát jóváírja. Így a csereigazolás kiállítása után felmerülő vitás kérdések esetén Önnek a bolttal kell egyeztetni a lebonyolítás pontos módjáról.

  3.2.2. Márkaszervizben történő javítás esetén hogyan változik az érvényes jótállási idő?
  A termék kijavítása esetén a jótállás illetve a szavatosság időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a kijavítás miatt rendeltetésszerűen nem használhatta, ez esetben a munkalapon szereplő bejelentés dátuma bír érvénnyel. Emellett a kicserélt alkatrészre újra indul a jótállási idő.

  3.2.3. Termékhibával kapcsolatos vitás kérdés esetén hova fordulhat a fogyasztó?
  Mind jótállás, mind szavatosság esetén, ha a hiba (pl. annak jellege, természete, oka, a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a kötelezett vagy a fogyasztó minőségvizsgáló szervhez fordulhat. A minőségvizsgáló szerv véleménye nem kötelezi a Feleket. Az előzőekben már leírtak szerint, a szavatossági jogok esetében (a teljesítést követő hat hónapos időtartamon túl) a fogyasztónak kell bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában már megvolt. Ha ezt követően is vita merül fel, a kötelezett és a fogyasztó közötti jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő illetékes Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti, vagy az illetékes bírósághoz is fordulhat. Az Önhöz legközelebb eső Békéltető Testületi szerv elérhetőségét ITT találja.

 • 3.3. Jótállási idő termékenként

  3.3.1. Melyik dátumtól kezdődik a garancia időtartama?
  A jótállás időtartama a teljesítéstől, azaz a termék átadásától vagy üzembe helyezésétől számított időtartam. Jótállási kötelezettség alá esik az a termék, amely a termék átadásától / üzembe helyezésétől induló jótállási időn belül meghibásodott és a hiba jelezve lett márkaszervizünk vagy ügyfélszolgálatunk felé. A termék átadásának dátuma a nyugtán és/vagy a jótállási jegyen is feltüntetésre kerül.

  3.3.2. Milyen kötelező (151/2003 Korm. r. által meghatározott) és LG által önként vállalt (gyártói) jótállási idő vonatkozik az LG termékekre?

  TermékTermék vételáraJótállási időtartamMegjegyzések, kivételek
  Projektor 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás + 1 év gyártó által vállalt jótállás Projektor termékekre, kivéve annak izzójára csak 2000 üzemóra, de legfeljebb két év.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás
  Monitor 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás + 1 év gyártó által vállalt jótállás
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás
  Notebook 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás
  Klímaberendezés 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás + 1 év gyártó által vállalt jótállás Klímaberendezésekre (az üzembe helyezési és karbantartási előírások betartása esetén) 2015. június 15-től további 7 év jótállást nyújtunk minden Magyarországon vásárolt LG Mono-split Inverteres légkondicionáló kompresszorára (ingyenes alkatrész biztosítás), amely nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás Klímaberendezésekre (az üzembe helyezési és karbantartási előírások betartása esetén) 2015. június 15-től további 7 év jótállást nyújtunk minden Magyarországon vásárolt LG Mono-split Inverteres légkondicionáló kompresszorára (ingyenes alkatrész biztosítás), amely nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
  Televízió 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás 2022 modellévtől az OLED G és Z sorozatszámú és 2023 modellévtől az M sorozatszámú televíziókra további 3 év jótállás a kijelzőre - amely tartalmazza az alkatrész árát, de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját -, és amely a kötelező jótállási idő lejáratát követően, de legkésőbb a vásárlás időpontjától számított 5 éven belül érvényesíthető.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás 2022 modellévtől az OLED G és Z sorozatszámú és 2023 modellévtől az M sorozatszámú televíziókra további 2 év jótállás a kijelzőre - amely tartalmazza az alkatrész árát, de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját -, és amely a kötelező jótállási idő lejáratát követően, de legkésőbb a vásárlás időpontjától számított 5 éven belül érvényesíthető.
  Optikai tároló- és íróegységek 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás Optikai tároló- és íróegységekre (számítógép külső-belső periféria, önmagukban működésre képtelen eszközök).
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás
  Hűtőgép, Styler 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás Hűtőgépekre, Styler-re további 8 év jótállás a kompresszorra (ingyenes alkatrész biztosítás), amely nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás Hűtőgépekre, Styler-re további 7 év jótállás a kompresszorra (ingyenes alkatrész biztosítás), amely nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
  Mosógép, mosó-szárítógép, mosogatógép 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás Mosógépekre és mosogatógépekre további 8 év jótállás a „DIRECT DRIVE” hajtású DD motorra – amely tartalmazza az alkatrész árát de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.. Megjegyzés: a 8 év motor jótállás kizárólag a motor álló és forgórészére vonatkozik, a csapágy és szimering alkatrészekre nem.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás Mosógépekre és mosogatógépekre további 7 év jótállás a „DIRECT DRIVE” hajtású DD motorra – amely tartalmazza az alkatrész árát de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.. Megjegyzés: a 7 év motor jótállás kizárólag a motor álló és forgórészére vonatkozik, a csapágy és szimering alkatrészekre nem.
  Szárítógép 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás Szárítógépekre további 8 év jótállás a „DUAL Inverter" kompresszorra és a motorra – amely tartalmazza az alkatrész árát de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.. Megjegyzés: a 8 év motor jótállás kizárólag a motor álló és forgórészére vonatkozik, a csapágy és szimering alkatrészekre nem.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás Szárítógépekre további 7 év jótállás a „DUAL Inverter" kompresszorra és a motorra – amely tartalmazza az alkatrész árát de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.. Megjegyzés: a 7 év motor jótállás kizárólag a motor álló és forgórészére vonatkozik, a csapágy és szimering alkatrészekre nem.
  Porszívó 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás
  Szórakoztató-elektronika 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás
  Mikrohullámű sütő 10.001-250.000 Forint 2 év kötelező jótállás Mikrohullámú sütő Smart Inverteres magnetronjára, plusz 8 év jótállás - amely tartalmazza az alkatrész árát de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.
  250.001 Forint felett 3 év kötelező jótállás Mikrohullámú sütő Smart Inverteres magnetronjára, plusz 7 év jótállás - amely tartalmazza az alkatrész árát de nem foglalja magában a javítás munka- és kiszállási díját.

 • 3.4. Garancia/Jótállás kizáró okai

  3.4.1. Melyek a jótállás keretében történő igényérvényesítés kizáró okai?
  3.4.1.1. Gyári szám címke eltávolítása: A készülék üzembe helyezésekor vagy használatakor ügyeljen arra, hogy a gyári adattábla vagy a készülék gyári száma ne sérüljön meg vagy azt ne távolítsa el, mert ez a jótállás elvesztését okozza. Mielőtt olyan feliratot szeretne eltávolítani a készülékről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon valamelyik szakszervizünkkel vagy ügyfélszolgálatunkkal.
  3.4.1.2. A specifikáción belüli képpont hibák nem jelentik a készülék hibáját: A plazma és folyadékkristályos (LCD) és OLED kijelzőkön a működésükből következően hibás képpontok lehetnek. A gyártó (importőr) vállalja, hogy a mindenkori specifikáció megfelel a nemzetközi és hazai előírásoknak, szabványoknak. Ennek megengedhető mértékéről vevőszolgálatunk ad tájékoztatást. A specifikáción belüli képpont hibák nem indokolhatják a kijelző modul cseréjét, a készülék cseréjét vagy a vételár visszafizetését.
  3.4.1.3. Helytelen telepítés, rendeltetésellenes használat, idegen beavatkozásból eredő hiba: Nem vonatkozik a garancia ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatának, a gyártó (importőr) által nem jóváhagyott átalakításának, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek, behatásoknak, mint például szennyeződésnek, folyadéknak, áramingadozásnak, (mely esetek eldöntésében a gyártó (importőr) a szakszerviz véleményét veszi figyelembe) tulajdonítható okokból keletkezett.
  3.4.1.4. Állóképek hosszú idejű megjelenítése LCD, OLED és plazmakijelzőkön: Nem vonatkozik a jótállás az LCD, OLED és plazmakijelzőkön megjelenő, az állóképek hosszú idejű megjelenítéséből származó, vagy egyéb maradandó módon megjelenő foltokra, alakzatokra, inhomogenitásra, mivel azok a kijelzők fizikai tulajdonságaiból származnak. Nemcsak a valódi állókép (dia) minősül állóképnek, hanem minden olyan képtartalom, ami nem változtatja a helyét a képernyőn, mint például a TV társaságok azonosító képecskéi (logó), valamint a 4:3-as képarány tartós használata 16:9 képernyőn (csak egy része működik a képernyőnek). A készülék kezelési utasításában információt talál arról, hogyan lehet elkerülni, illetve minimalizálni az esélyét a fenti jelenségnek, de az egyik legjobb módszer, ha időnként átvált a képernyőarány funkciók között (pl. Spectable, Full, Zoom stb. a lehetőségek készüléktípus függőek).
  3.4.1.5. A termék kezelési útmutatója által előírt kötelező üzembe helyezés vagy karbantartás elmulasztása: Amennyiben a termék kezelési útmutatója vagy a gyártó (importőr) külön utasítása kötelező üzembe helyezést és / vagy karbantartást, ír elő, ennek elmulasztása vagy elmaradása esetén sem érvényesíthető a jótállás.
  3.4.1.6. Tartozék vagy alkatrész vásárlás esetében szakszerviz vagy szakember által történő beszerelés elmulasztása: Tartozékok és alkatrészek (kivéve a fogyasztó által cserélhető akkumulátorok) esetében kötelező a szakszerviz vagy szakember által történő beszerelés, ennek elmulasztása vagy elmaradása esetén a jótállásból eredő igények nem érvényesíthetőek. A szakszerviz vagy szakember által történő beszerelés tényét a vásárló számlával tudja igazolni, melyből egyértelműen megállapítható az érintett tartozék, ill. alkatrész beszerelése.

 • 3.5. Kellékszavatosság és termékszavatosság érvényesítése

  3.5.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE
  3.5.1.1. Mi a különbség a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság igénye között? Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a vonatkozó szabályozás alapján a jótálláson túl megillető jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság igénye. Mindkét kötelezettség a teljesítés dátumától számítva 2 évig áll fenn. A kellékszavatossági igény a termék forgalmazójánál, míg a termékszavatosság igénye a termék gyártójánál érvényesíthető.
  3.5.1.2. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági valamint a termékszavatossági jogával? A termékre vonatkozó szerződés hibás teljesítése esetén Ön a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint - választása szerint – a forgalmazóval szemben kellékszavatossági jogát gyakorolhatja vagy a gyártóval szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  3.5.1.3. Milyen határidőn belül érvényesítheti Ön kellékszavatossági és termékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Termékszavatossági igényét pedig a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (tehát itt nem a teljesítés időpontjától számított). E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  3.5.1.4. Érvényesíthető-e a kellékszavatossági és termékszavatossági igény ugyanazon hibára? Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (importőrrel) szemben érvényesítheti.

  3.5.2. KELLÉKSZAVATOSSÁG
  A termékre kellékszavatossági kötelezettség áll fenn a Ptk. 6:159 – 6:167 §§. alapján a teljesítés időpontjától (termék átadásától) számított 2 (kettő) évig.

  3.5.2.1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a kötelezett költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.
  3.5.2.2. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  3.5.2.3. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a forgalmazónál vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A fogyasztó továbbá köteles a hibát késedelem nélkül jelezni. A fogyaszó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a két hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős (azaz pl. ha hibásan továbbhasználja, és e használat további hibát, kárt okoz).

  3.5.3. TERMÉKSZAVATOSSÁG
  A termékkel kapcsolatban termékszavatossági igény érvényesítése is lehetséges a Ptk. 6:168 – 6:170 §§. alapján a teljesítés időpontjától (termék átadásától) számított 2 (kettő) évig. A termékszavatosság kötelezettje (akinél az igény érvényesíthető) a termék jótállási jegyen feltüntetett gyártója (importőre).

  3.5.3.1. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti (elállás itt szerződés hiányában nem lehetséges).
  3.5.3.2. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  3.5.3.3. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag termék gyártójával (importőrével) vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  3.5.3.4. A gyártó vagy forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (importőr) vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak vagy forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Amennyiben a jelen Feltételek és a Jótállási Jegyben leírtak között eltérés vagy ellentmondás lenne, a jelen Feltételekben meghatározottak az irányadók.

 • 4. JOGORVOSLAT

  4.1. LG Ügyfélszolgálat A Webáruházban vásárolt termékek kiszállításával, a jótállással, kellékszavatossággal, illetve termékszavatossággal kapcsolatos panaszait, kérdéseit, illetve egyéb megkereséseit kérjük, az LG Ügyfélszolgálatának alábbi elérhetőségein jelezze: Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A. E-mail: https://www.lg.com/hu/tamogatas/chat-email Telefon: +36 1 54 54 054 4.2. Fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület Amennyiben úgy érzi, a jelen feltételekkel összefüggésben fogyasztói jogai sérültek, panaszát az Ön lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalban is megteheti, amelyek elérhetőségét az alábbi linken érheti el: https://www.kormanyhivatal.hu/ Panaszát bíróságon kívüli, békés rendezés céljából közvetlenül az LG székhelye szerint békéltető testületnél is megteheti az alábbi elérhetőségeken: Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: + 36 1 488 2131 Fax: + 36 1 488 218

  Hatályos: 2023. február 23-tól
  LG Electronics Magyar Kft.