*1) Tootega F6 V7RWP1WE läbiviidud LG laborikatse, mis põhineb standarditel EN60456:2016/A11:2020 ja F6V7RWP1WE 2) Energia-, tsentrifuugimis- ja müratase vastavad EL 2019/2014 nõuetele. 3) Tulemus võib sõltuda kasutuskeskkonnast.
** Testitud Interteki poolt vastavalt standardile IEC 60456 (redaktsioon 5.0). TurboWash39 kiirpesutsükkel IEC standardi kohase 5 kg masinatäiega võrreldes tavalise puuvillaprogrammi TurboWash-valikuga (F4V9RWP2W vs FC1450S2W). Tulemused võivad sõltuvalt keskkonnast erineda.
*** Võrreldes LG tavalise kolbkompressoriga külmikuga. Tuginedes VDE testidele, milles võrreldakse energiatarbimist ja mürataset LGE mudelite GBB530NSCXE ja GBB530NSQWB vahel.

Vastame sageli esitatavatele energiatõhususega seotud küsimustele.

Q.
Miks on energiatõhususe klass nii palju muutunud?
A.
Uus ELi energiamärgis on kehtestatud selleks, et tarbijatel oleks tehnoloogiliselt arenenumaid kodumasinaid lihtsam eristada. Kodumasinatele võidakse nende tõhususe taseme alusel anda uue energiamärgise skaalal erinev hinne. ELi seadusandjad otsustasid olemasolevad märgised uuele skaalale panna, jättes ülemised klassid tühjaks, et võimaldada ruumi tulevastele tehnoloogilistele edusammudele. Olemasolevate seadmete energiatõhusus ei ole muutunud, muutus ainult meetod, mille alusel seda klassifikatsiooni arvutatakse.
Q.
Miks on minu tootel kaks etiketti?
A.
Alates 1. novembrist 2020 kuni 1. märtsini 2021 pidid tootjad topeltmärgistuse ajal paigutama toote pakendile mõlemad märgistuse versioonid. Pärast seda hakati kinnitama ainult uusi silte. Selle meetme eesmärk oli tagada, et kasutajatel oleks ostu ajal õige teave.