LG garantii info asub siin LG garantii info asub siin

Garantii

LG garantii info asub siin

LG Electronics garanteerib tasuta remonditeenuse oma toodetele volitatud teeninduskeskuste kaudu garantiitähtaja jooksul. Igal LG tootel on erinevadgarantiitingimused, nii et palun vaadake teavet allpool.

Juhised SVC-remondikuludeks

Hinnanguline standard SVC-tasule

SVC-kulu tuleb maksta kliendil, põhinedes tarbijaseaduse raamistikul, mille määrab valitsus. SVC-omahinna moodustavad osamaksumus ja remondikulud, nagu allpool kirjas. (Kui klient soovib visiithooldust, arvestatakse SVC juurde ka reisikulud.)

Osamaksumus

plus

Remondi maksumus

equal

SVC-kulu

Osakulu tähendab remondi käigus kasutatud osa maksumust.
Remondi maksumus tähendab inseneritasu vastavalt parandamise astmele.
Reisikulud.
Hind rakendatakse juhul, kui klient soovib külastusteenust tootele, mille garantii ei kehti, ükskõik millist remonti toode vajab.

Garantiiteenus

 • Defekt või viga normaalkasutusel garantiiperioodi jooksul.
 • Toote garantiiaeg: 2 aastat
 • Toote osade garantiiaeg: 6 kuud

Märkus: remont kuulub garantii alla / ei kuulu garantii alla garantiiaja jooksul (põhineb remondi kuupäeval)

Ei kuulu garantii alla

Garantii alla mittekuuluva remondi infole on viidatud allpool.

Lisade väljastamine väljaspool garantiid
Lisade väljastamine väljaspool garantiid
Toote garantiiaeg

Aegunud garantiiga toode

Installimine / eemaldamine

Desinstallimine või välise seadme ühendustaotlus, kui liigutate kodusisest seadet, installimine või ühendamine peale toote internetist ostmist, kojutoomisega.

Teise firma toode

Teise ettevõtte vigane toode/muu ühendatud seade, välja arvatud toode, mida klient soovib. (Ruuter, komplekt, mängukonsool, kaabel/jagaja, tühjenduspump, karastatud klaas, kokkupandud PC, teiste ettevõtete S/W jne)

Kulumine
 • Juhul kui kulunud osa garantii on aegunud/eluiga on läbi. (Aku, filtrid, trampliin, peaosa, tooner, trummel, tint jne)
 • Juhul kui kasutaja on defekti põhjustanud ebaõigel kasutamisel.
Looduskatastroof

Juhul, kui toode on kahjustunud looduskatastroofi mõjul (maavärin, kahjustav torm, pikselöök, üleujutus jne), tulekahju, meretuule kahjustus, külmumine, gaasikahjustus.

Kliendi hoolimatus
 • Juhul, kui toode on kahjustunud kliendi süül (sealhulgas tarkvara).
 • Juhul, kui klient on toodet iseseisvalt muutnud ilma LG volitatud teeninduskeskuse abita.
 • Juhul, kui toode on kahjustunud, kuna klient ei järginud kasutusjuhendeid.
 • Juhul, kui toode on kahjustunud kliendi hoolimatuse tõttu, näiteks vigane pistikupesa,sokkel, mitu haruja vale vool, ühendusvead jne.
 • Juhul, kui klient kutsub hoolduse katkestatud veeühenduse, gaasiühenduse jne tõttu.
 • uhul, kui klient kutsub hoolduse väliskeskkonna mõjude tõttu, näiteks vigane internetiteenus, antenn, traadita signaal jne.
Jne

 • Juhul, kui klient soovib, kuigi toode ei ole kahjustunud (see tuleb kliendil kinni maksta, isegi kui toote garantii on veel kehtiv.)
 • nt Kontrollige, kas toode on standardne või ebastandardne. Puhastamisfiltri tõttu blokeering toote filtris jne.

Oleks kasulik, kui klient uuriks LG hoolduse kodulehte või tõrkeotsingut toote vea avastamiseks.

Juhised garantiiajaks

Hinnanguline standard garantiiperioodiks

LG Electronics saavutab toote garantii vastavalt tarbija kahju hüvitamise eeskirjadele.

Hinnanguline toote standard

 • Toote garantii tähendab, et valmistaja või müüja lubab garantii korras tasuta remondi, kui toodet on sihtotstarbeliseltkasutatud, agatoode on vigane, ei tööta või pole kvaliteetne.
 • Toote garantiiaeg arvutatakse toote ostmise kuupäevast ning seda kinnitab toote garantiileht ja ostutšekk.
 • Garantii ei kehti, kui klient on ostnud kasutatud toote (imiteering, ost e-poest) ning seda on võimatu parandada. LG Electronics ei kata kaotuse kulusid.

Garantiiaeg vastavalt tootele

Garantiiaeg vastavalt tootele
Garantiiaeg 2 aastat
Üksikasjad Mobiil, teler, audio, video, külmik, pesumasin, monitor.

Laiendatud garantii

Laiendatud garantii
Külmik 10-aastane garantii lineaarsele kompressorile.
Pesumasin Direct Drive 10-aastane mootori garantii.
Pesukuivati 10-aastase mootori ja kompressori garantii alates 2018. aastast.

Osade garantiiaeg

 • Osade garantiiaeg tähendab garanteeritud kvaliteeti osadele, millest seade koosneb.
 • Üldiste osade garantiiaeg on põhimõtteliselt sama toote garantiiajaga.
  (Kui osa on valitud põhiosadest, siis põhineb see valik erikriteeriumil)