Skip to Contents

Privaatsustingimused

OLULINE PRIVAATSUSPOLIITIKA KOHTA

 

LG Electronics Inc. („LGE“) koos oma tütar- ja sidusettevõtetega („LG Group või „meie“) austab teie privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib isikuandmete kohta, mida töötleme veebisaidi lg.com (edaspidi „veebisait“), muude LG Groupi pakutavate veebisaitide, LG kontode, meie ThinQ rakenduse kaudu pakutavate SmartHome teenuste kaudu (ühiselt „teenused“). See kehtib ka mistahes muude isikuandmete kohta, mille esitate oma kohalikule LG Groupi liikmele.

LG Smart TV või nutimeedia toote kasutajate kohta vaadake eraldi nutimeedia toote liikmelisuse privaatsuspoliitikat, et saada infot selle kohta, kuidas LGE oma Smart TV/nutimeediatoote teenuse osutamise käigus isikuandmeid töötleb. Käesolev privaatsuspoliitika ei kehti nutimeedia toote liikmelisuse privaatsuspoliitikaga hõlmatud töötlemisele, kuigi LG Group võib kasutada ka Smart TV/nutimeediatoote teenuse kaudu kogutud isikuandmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas, ja LGE võib kasutada teenuste kaudu kogutud isikuandmeid selliselt nagu on kirjeldatud nutimeedia toote liikmelisuse privaatsuspoliitikas. Täiendava teabesaamiseks pöörduge nutimeedia toote liikmelisuse privaatsuspoliitika poole menüüs „Kontohaldus“ või LG konto menüüs Smart TV/nutimeediatoote seadete kaudu.

 

ÜLEVAADE PRIVAATSUSPOLIITIKAST

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, millist tüüpi isikuandmeid me oma teenuste kaudu kogume, kuidas me seda teavet kasutame, kui kaua me seda säilitame, ja milliste osapooltega me seda jagame. Samuti selgitame, millised valikud ja õigused teil on seoses teie teabe kasutamisega, sealhulgas õigus esitada vastuväiteid mõnele meiepoolsele andmetöötlusele (kui see on kohaldatava seadusega ette nähtud). Täiendavat teavet oma õiguste ja nende kasutamise kohta leiate jaotisest „Teie õigused“. Samuti esitame oma kontaktandmed, et saaksite meiega ühendust võtta, kui teil on selle privaatsuspoliitika ja meie privaatsustavade kohta küsimusi.

 

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati uuendatud: 04 / 04 / 2024

 

1.Kes vastutab teie isikuandmete eest?

Teie kohalik LG üksus vastutab veebisaidi või muude LG Groupi veebisaitide haldamise eest teie riigis ning veebisaidi kaudu teie kohta kogutud teabe eest. Teie kohalik LG üksus vastutab ka mistahes isikuandmete eest, mille te sinna otse edastate, näiteks klienditeeninduse kõnede ajal või toote registreerimiskaartidena. LGE vastutab kõigi teiste teenuste käitamise ja teie kohta nende teenuste kaudu või nendega seoses kogutud teabe eest.

Oma kohaliku LG üksuse ja LGE nime ning kontaktandmed leiate allolevast jaotisest „Võtke meiega ühendust”.

 

2. Meie kogutavad isikuandmed

Kui viitame käesolevas privaatsuspoliitikas „isikuandmetele”, peame silmas teavet, mis on seotud tuvastatava isikuga (nt nimi, kontaktandmed, ostuteave). Meie teenustega seoses kogutakse järgmist tüüpi isikuandmeid:

 

Teave, mille esitate otse meile või kolmandatele isikutele

Mõned teenused võimaldavad meil koguda teavet otse teilt või teistelt ettevõtetelt, kellega teil on suhe. Näiteks:

• Kui kasutate meie teenuseid (näiteks kui loote LG konto, registreerite seadme või toote, sooritate ostu, vaatate toote üle või võtate meiega ühendust), siis edastate meile teavet, näiteks teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, sugu, kõneleja hääl, foto, video, maksekaardi teave, tarneaadress (sh postiindeks), ostuteave ja suhtlemine ühendatud elektroonikaseadmetega.

• Kui logite sisse kolmanda poole konto või profiiliga, saame juurdepääsu teabele, nagu teie nimi ja e-posti aadress ning sotsiaalmeedia sildid.

• Kui suhtlete meie klienditeeninduse töötajate või teiste LG Groupi töötajatega, töötleme seda suhtlust ja muud teavet, mis on vajalik teie päringutele vastamiseks ja teie taotluste rahuldamiseks.

.

Teave meie teenuste kasutamise kohta

Lisaks teie esitatud teabele kogume teavet meie teenuste kasutamise kohta teie seadmetes oleva tarkvara ja muude elektrooniliste vahendite (nt küpsiste ja andurite) kaudu. Me kogume järgmist:

• Seadme teave: teie seadme nimi, IMEI, UUID, OS-i versioon, riik, asukoht, keel, IP-aadress ja seadmete seaded.

• Logiteave: kasutusteave, nt URL, ümbersuunatud URL, toimivuse ajastus, viitaja, võrgu tüüp, võrguteave, tasu olek, reklaamiblokeeringu teave ja küpsised. Täiendava teabe saamiseks selle kohta, kuidas me oma teenuste jaoks küpsiseid kasutame, vaadake küpsiste poliitikat, mis on seotud teie kasutatavate teenustega.

• Asukohateave: töötleme teie asukohateavet teie nõusoleku alusel või juhul, kui see on vajalik teie taotletud teenuse osutamiseks (näiteks nõudes teie asukohateavet teile juhiste andmiseks).

• Muu teave meie teenuste kasutamise kohta, nagu külastatavad veebisaidid, sisestusmustrid (automaatne täitmine), ühendatud seadme käitumine ja kasutusajalugu, ühendatud seadme toite- ja toitekasutusteave ning see, kuidas te meie teenuste kaudu pakutava sisuga suhtlete.

Alljärgnevalt selgitame üksikasjalikumalt, millist tüüpi teavet me kogume, kui meie teenuseid kasutate.

Kogumispunkt

Isikuandmete liigid

Veebisaidi kaudu kogutud teave

- Teave, mis kogutakse LG konto (vt alljärgnevalt), veebiregistreerimisvormi, küsitlusvormi, demo- või ostutaotluse vormi, klienditeeninduse kontaktvormi või veebivestluse kaudu.

 

- Toote- ja teenusteave, sealhulgas teave veebisaidi kaudu ostetud või kasutatavate toodete ja teenuste kohta, sealhulgas riigi kood, tootekategooria, kood ja mudeli number, seadme ID, arveldus- ja makseteave, kohaletoimetamise teave (nt tarneaadress, postiindeks), registreerimisteave, IP-aadress ning püsivara ja tarkvara teave.

 

- Veebisaidi kasutusteave: sealhulgas teave selle kohta, kuidas te veebisaidiga suhtlete, ja seadme kohta, mida te selleks kasutate. Selle kohta täiendava teabe saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikat.

 

- Pildi- ja häälkäskluste teave.

 

- Kommentaarid või sarnased postitused veebisaidil, kui need on kohaldatavad, sealhulgas postituse aeg, teie e-posti aadress ja hüüdnimi, manustatud pilt või failid

LG konto kaudu kogutud teave

- Isikuandmed, sealhulgas teie kuvatav nimi, riigikood, keel, teie nimi, sünniaeg, aadress, kontaktandmed ja profiilifoto ning kasutaja autentimine nime järgi. Kui olete äriklient või mõne meie ärikliendi töötaja, hõlmab see ka teie ettevõtet puudutavat teavet, nt. kontaktandmed, ametinimetus, ettevõtte maksukood ja tegevusvaldkond.

 

- Seadme teave, sealhulgas seadme identifitseerimisteave, nagu IMEI-number ja toote seerianumber, UUID, reklaami ID ja IP-aadress

ThinQ teenuse kaudu kogutud teave

- Isikuandmed, sealhulgas kõneleja hääl ja selle tõlgitud tekst. Kui olete virtuaalse kodu või ruumi liige: kasutajanumber, profiilifoto, nimi, e-posti aadress

 

- Profiiliteave, sealhulgas hostkasutaja olek, jagatud kodu ID, kliendi loodud kodu ja ruumi teave (nt kodu nimi, kodu ID, taustakuva URL, aadress, piirkonnakood, geolokatsioon)

 

- Tooteteave (kasutatakse tootegarantii soodustuste eesmärgil): ostu kuupäev ja koht, kviitungi foto

 

- Asukohateave: sealhulgas linna kood, serveri aadress, geolokatsiooni teave.

 

- Suhtlusteave: sealhulgas teie kommentaarid, päringu üksikasjad ja manustatud pildid, kui kasutate 1:1 päringut või ühe peatuskohaga teenust.

 

- Tehniline teave, sealhulgas teave teie võrguühenduse, juurdepääsu kohta rakendusele (nt kordade arv, ajaskaala) ja meie teenuse kasutamise ajal loodud teave (nt logiandmed, küpsiste andmed)

ThinQ-ga seotud elektrooniliste seadmete kaudu kogutud teave

- Seadme teave, sealhulgas seadme registreerimisteave (nt kordumatu identifitseerimisväärtus, tüüp, nimi, tootja, mudeli number, tootjanumber, müügiriik, versiooniteave), seadme olek, seadme sätted, seadme käitumine ja kasutusajalugu, toide (sees/väljalülitatud) ja toitekasutusteave, teave võrguühenduse ja ümbritseva võrgukeskkonna kohta, teave LG Electronics Service’i erinevate funktsioonide täitmise ja toimimise kohta, teave toote tõrke/rikke kohta, IP-aadress

Proaktiivse klienditeeninduse (PCC) teenuse osutamise protsessi käigus kogutud teave

- Tooteteave, sealhulgas mudeli nimi, tootmisnumber, toote olekuteave, toote ajalugu, teave toote diagnostika kohta, teave remonditaotluste kohta, ostukuupäev ja asukoht

Teave, mida kogutakse Air Conditioning Smart Care'i kasutamisel

- Toote- ja seadeteave, sealhulgas broneerimisteave, filtrid, temperatuuriühiku teave, seadistusväärtused, siseruumide saastetase ja energiaseire

 

- Ruumiandmed, sealhulgas kasutaja asukoht (vastavalt kaugusele ja nurgale), temperatuuriteave (kasutatud ruumi temperatuur, seadistatud temperatuur), teave inimese tuvastamise kohta ja teave siseruumide koormuse kohta

Kaamera või galerii fotode üleslaadimise funktsiooni kasutamisel kogutud teave

 

(see on seotud järgmiste funktsioonidega: külmkapi panoraamvaade, Insta-vaate külmkapi taustaekraan/üleslaadimisgalerii foto, Roboking koduvaade/koduvalvur, kliimaseade)

- Pildi- ja videoteave: sealhulgas fototeave, nutitelefoni galerii fotod, koduvaate/kodukaitse asukoha ekraaniteave, koduvaate foto-/videoteave, koduvalve määratud väärtus, koduhoolduse fototeave, vaade „Minu kodu“ (voogesitus).

 

Seda teavet kogutakse ainult siis, kui kasutate funktsioone, mis nõuavad või toetavad pildi- või videofunktsioone ja/või lubate operatsioonisüsteemi sätete kaudu juurdepääsu oma seadme kaamerale või fotogaleriile. Pildi- ja videoteavet salvestatakse ainult teie seadmesse ja ainult nii kaua, kui see on teenuste osutamiseks vajalik.

Kui kasutate meie koduvaate/koduvalve funktsioone, peate teavitama inimesi, kes viibivad mis tahes salvestatud ruumis, et me töötleme nende pilti või videosalvestist, ning tegema neile kättesaadavaks selle privaatsuspoliitika.

 

Robottolmuimejaga ühendumise ajal kogutav teave

- Pildid ja kaardi joonistamine, koristusbroneeringu teave, koristusajalugu, koristuspäeviku nimekiri ja videoteave

Häällingi kasutamisel kogutud teave

- Seadme identifitseerimise teave,

- Tehniline teave, mida vajatakse välisseadmetega ühenduse loomiseks, ja

- Tooteteave: sealhulgas toote mudeli nimi ja tüüp, toote hüüdnimi, olek (sees/väljas, järelejäänud aeg, seadme oleku väärtus) ja oleku atribuudid, toote atribuutide väärtuste vahemik, toote kontrolli tulemused, seansi võti

Häälkäskluste teave.

Smart TV-ga ühendumise ajal kogutav teave.

OTA ID, TV-operatsioonisüsteemi versioon, seadme omadustele vastav kood, sisualase soovituse nimekirja ID, sisu ID.

 

Muu meie kogutav teave

Kui küsime teie nõusolekut, selgitame teilt nõusoleku saamise ajal, millist teavet me kogume ja kuidas seda kasutame.

Mõnikord saame teie kohta teavet kolmandatelt pooltelt, sealhulgas teistelt ettevõtetelt, nagu Facebook, Google, Amazon või Line. Näiteks võime saada teie teavet kolmandatest pooltest suhtlusvõrgustike pakkujatelt, kui otsustate luua ühenduse meie teenustega oma suhtlusvõrgustiku konto kaudu.

Pettuste eest kaitsmiseks kontrollime teatud teavet, mida esitate kolmandatele osapooltele, näiteks identiteedi kinnitamise pakkujatele.

Me kasutame ka algselt LGE Smart TV/nutimeedia toote teenuse kaudu kogutud isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Täiendava teabe saamiseks vaadake eraldiseisvat LGE nutimeedia toote liikmelisuse privaatsuspoliitikat.

Kogume teie kohta teavet ka teistelt kolmandatelt pooltelt, näiteks turundusettevõtetelt ja andmemaakleritelt, et paremini mõista teie huve ning pakkuda teile paremini kohandatud teenuseid ja reklaame. Näiteks saame koondteavet teatud demograafiliste rühmade elustiili või ostuharjumuste kohta, et paremini mõista teie tõenäolisi huvisid.

Võime koguda ka muud teavet teie, teie seadmete või meie teenuste kasutamise kohta, kui see on seadusega nõutud (näiteks kui meil on seadusega kohustus koguda internetiotsingu logisid) või teie nõusolekul.

Lingid teistele veebisaitidele, seadmetele, rakendustele ja funktsioonidele

Meie teenused võivad võimaldada teil luua ühenduse muude veebisaitide, seadmete, rakenduste ja muude funktsioonidega, mis võivad toimida meist sõltumatult ja millel on oma privaatsusteatised või -eeskirjad, mida soovitame tungivalt üle vaadata. Kuivõrd mistahes lingitud veebisait, seade, rakendus või muu funktsioon ei kuulu meile ega meie kontrolli alla, ei vastuta me selle sisu, kasutamise ega privaatsustavade eest.

 

3. Kuidas me seda teavet kasutame

Selles jaotises kirjeldame õiguslikke aluseid, millele tugineme teie isikuandmete töötlemisel, ja iga õigusliku aluse alusel selgitame, millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

Kui kasutate rohkem kui ühte meie teenust, sealhulgas käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud teenuseid ja meie Smart TV/nutimeedia toote teenust, ühendame neist iga teenusega seoses teilt kogutud isikuandmed ja kasutame neid alljärgnevalt sätestatud eesmärkidel või neile teenustele kohaldatavas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Näiteks väldib see seda, et peate erinevate teenuste jaoks kasutama erinevaid sisselogimisandmeid.

Teenuste osutamine teie lepinguliste suhete alusel meiega

Töötleme teie isikuandmeid, kui see on teiega sõlmitud lepingu alusel vajalik, sealhulgas:

• Pakkumaks teile meie teenuseid ja konkreetseid funktsioone, mille valite meie teenuste kasutamisel, mis võib nõuda meie teenuste sisu isikupärastamist.

• Töötlemaks tellimusi ja makseid ning tarnimaks teile meie tooteid või kolmandate isikute tooteid, mille te meie teenuste kaudu ostate, ning võimaldamaks teil kasutada oma garantiiõigusi või muid lepingust tulenevaid õigusi.

• Tuvastamaks ja autentimaks teid, et saaksite kasutada teatud meie teenuseid.

Hõlbustamaks installimisi ja registreerimisi, lahendamaks tehnilisi probleeme, pakkumaks klienditeeninduse tuge ja saatmaks teenustega seotud vajalikku teavet.

LG Group’i ja/või kolmandate poolte õigustatud huvid

Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie (või kolmandate isikute) õigustatud huvide täitmiseks, mis hõlmavad meie huvisid:

• Hallata tõhusalt meie suhteid klientidega, sealhulgas teiega suheldes ja teie päringutele vastates;

• Teostada otseturundustegevusi (kui meil ei ole seadusega nõutud teie nõusolekut), sealhulgas saates teile turundusteateid e-posti, telefonikõnede, postituste, tekstisõnumite, sotsiaalmeediakanalite või hüpikteavituste kaudu meie mobiilirakendusi kasutades, esitledes teile veebireklaame nii meie teenustes kui ka kolmandate osapoolte veebisaitidel, turundusprofiilide loomisel ja meie ning teiste poolt teile pakutavate soovituste ja turundussisu isikupärastamisel ning kampaaniate, võistluste ja auhinnalooside korraldamisel. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil – vaadake allpool jaotist „Teie valikud“.

• Kaitsta meie äritegevust pettuste ja muude ebaseaduslike või meie kasutustingimustega keelatud tegevuste eest, selle tuvastamiseks ja vältimiseks.

• Kaitsta meie teenuste ja infosüsteemide turvalisust, kättesaadavust ja terviklikkust, sealhulgas kasutades autentimismehhanisme ja muid turvameetmeid, jälgides meie süsteeme turvaohtude suhtes, tehes varukoopiaid, muutes andmed anonüümseks ja teostades süsteemi hooldusteenuseid.

• Kaitsta meie seaduslikke õigusi ja lõppkasutajate turvalisust, sealhulgas kaebuste käsitlemise, juriidilise nõustamise ning meie või teiste meie grupi ettevõtete ja meie teenustega seotud juriidiliste nõuete esitamise, teostamise või kaitsmise kaudu;

• Parandada oma kasutuskogemust, sealhulgas pakkudes teile kohandatud funktsioone, nagu automaatse täitmise funktsioon, kiirotsingu funktsioon, mis põhineb teie enimkülastatud veebilehtedel, ja teie huvidele kohandatud lisasisu;

• Täiustada meie teenuseid ja klienditeenindust, sealhulgas küsides teie tagasisidet ning viies läbi uuringuid ja turu-uuringuid, teostades andmeanalüüsi meie teenuste kasutamise kohta, analüüsides klientide käitumist, luues klientide kasutusmustreid ja -profiile, et tuvastada piirkondlikke ja globaalseid kasutajatrende ning optimeerida oma pakkumist klientidele kogu maailmas;

• Juhtida tõhusalt oma äri, sealhulgas koostades aruandeid ja analüüsides meie teenuste toimivust (koondteabe kasutamise kaudu), auditeerides meie äriprotsesse, kasutades statistikat teadlike äriotsuste tegemiseks.

Tuginedes oma õigustatud huvidele, oleme läbi viinud huvide tasakaalustamise testi, et uurida, milline on töötlemise mõju üksikisikutele ja teha kindlaks, kas üksikisikute huvid kaaluvad üles meie huvid töötlemisel. Selle huvide tasakaalustamise testi kohta saate täiendavat teavet, kasutades selle privaatsuspoliitika lõpus olevaid kontaktandmeid.

Teie nõusolek

Soovime teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, kui peame seda asjakohaseks või kui see on seadusega ette nähtud. Me kasutame nõusolekut:

• Laadimaks alla küpsiseid ja kasutamaks sarnaseid tehnoloogiaid vastavalt meie küpsiste eeskirjadele ja teile antud teabele, kui neid tehnoloogiaid kasutatakse. Täiendava teabe saamiseks vaadake küpsiste poliitikat, mis on seotud teie kasutatava teenusega.

• Saatmaks teile turundusteateid (kui see on seadusega ette nähtud või kui otsustame muul viisil nõusolekule tugineda).

• Pakkuda teile soovitusi ja kohandatud reklaame sisu, toodete ja teenuste kohta, mida meie või teised arvame teile sobivat, või lubage teile teha pakkumisi, analüüsides teie teenuste kasutamisega seotud teavet koos mitmesuguse teie esitatud teabega pakkuda meile muul viisil käesoleva privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga kooskõlas olevatel eesmärkidel. See võib hõlmata turunduse pakkumist erinevate kanalite kaudu, sealhulgas e-posti teel, LG konto kaudu, meie veebisaitidel või kolmandate osapoolte platvormidel (sh sotsiaalvõrgustikud).

Muudel juhtudel, kui küsime teilt nõusolekut, kasutame andmeid teile sel ajal selgitatud eesmärgil.

Kui me toetume teie nõusolekule, on teil alati õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne teie nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Selle õiguse kasutamiseks vaadake allpool jaotist „Teie õigused”.

Juriidilised kohustused

Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik selleks, et:

• Järgida meile kehtivatest seadustest tulenevaid juriidilisi nõudeid (nt maksu- ja raamatupidamiskohustused, tooteohutusega seotud kohustused, garantiid ja tarbijakaitse).

• Järgimaks kohtumääruseid ja -kutseid ning vastamaks valitsuse, õiguskaitseasutuste, ametiasutuste ja/või reguleerivate asutuste õiguslikult siduvatele taotlustele.

Kui vajame teie teavet teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks, peate selle teabe meile esitama. Muudel juhtudel ei pea te isikuandmeid esitama, kuid selle tegematajätmine võib mõjutada meie teenuste kasutamist.

 

4. Teabe jagamine

Edastame, avaldame või muudame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele kättesaadavaks, nagu on kirjeldatud allpool:

LG Group ja töötajad: jagame isikuandmeid LG Groupi liikmete vahel ja oma töötajatega, sealhulgas töövõtjate ja agentidega ning teiste meie grupi ettevõtetega, kui see on vajalik või mõistlik meie teenuste osutamiseks ja sätestatud eesmärkide täitmiseks, nii nagu neid on kirjeldatud ülaltoodud jaotises 3 või kirjeldatud meie teiste teenustega seotud privaatsuspoliitikas. Näiteks jagame teie isikuandmeid tootearenduse ja täiustamise eesmärgil LGE-ga ning turunduseesmärkidel teie kohaliku LG Groupi liikmega.

Teenusepakkujad. Me edastame või avaldame teie teabe hoolikalt valitud ettevõtetele ja isikutele, kes pakuvad meile teenuseid; näiteks ettevõtted, kes aitavad meil arendada ja käitada süsteeme meie teenuste jaoks, IT-teenuste, turvalisuse, hostimise, veebisaitide hoolduse, andmete hoolduse ja analüüsi, klienditeeninduse ja -suhtluse, tellimuste töötlemise ja täitmise, postitamise, arveldamise, turunduse ja turu-uuringute teenuste pakkumiseks, kuid ka volitatud teenindus- ja remondikeskustele, muudele haldusteenuste pakkujatele ja ettevõtetele, kes korraldavad meie nimel võistlusi, loosimisi ja muid kampaaniaid. Nendel üksustel on õigus teie isikuandmetele juurde pääseda ja neid kasutada ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik meile oma teenuste osutamiseks ning neil on lepingulised kohustused, mille eesmärk on muuhulgas takistada neil teie teavet muudel eesmärkidel kasutamast. Mõned meie teenusepakkujad asuvad Korea Vabariigis või teistes riikides väljaspool Euroopat.

Kolmanda poole IoT-pakkujad: kui aktiveerite kolmanda poole ühenduvusfunktsioonid, näiteks kui ühendate koduseid IoT-seadmeid meie teenustega, jagame isikuandmeid nende IoT-seadmete pakkujatega, et saaksite kasutada meie teenustes vastavaid funktsioone.

Volitatud edasimüüjad. Teatud riikides müüvad meie veebisaidil olevaid tooteid meie volitatud edasimüüjad. Kui ostate nendes riikides meie veebisaidilt tooteid, jagame teie isikuandmeid nende edasimüüjatega.

Reklaamipartnerid. Jagame isikuandmeid, sealhulgas seda, kuidas te meie teenustega suhtlete, milliseid reklaame näete ja milliseid oste teete, sotsiaalvõrgustike ja teiste reklaamipartneritega, et mõõta meie reklaamide tõhusust, täiustada meie turundustavasid ja aidata meil edastada teile asjakohasemaid reklaame. Vastavalt teie turunduseelistustele võime jagada teie isikuandmeid ka kolmandate osapooltega, kes pakuvad tooteid või teenuseid, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda või kes viivad muul viisil läbi turundusuuringuid ja -analüüse. Need osapooled võivad kasutada teie isikuandmeid teile pakkumiste või reklaamide edastamiseks.

Teised äripartnerid. Vajadusel avaldame teie isikuandmed teistele äripartneritele, et võimaldada teil pääseda juurde teenustele, mida olete meie teenuste või meie teenustega seotud reklaammaterjalide kaudu taotlenud.

Meie veebisaidi külastajad. Teateid, mida postitate veebisaidi teatud aladele, sealhulgas toote tagasiside foorumisse, jututubadesse, foorumitesse või muudele avalikele postitusaladele, saavad vaadata teised meie veebisaidi külastajad. [Me teeme oma veebisaidil selgeks, kus teie postitatud teave on teistele nähtav.]

Ärinõustajad: näiteks meie juristid, raamatupidajad, ärikonsultandid, kindlustusandjad, audiitorid, niivõrd, kuivõrd nad peavad meile oma teenuseid osutama.

Valitsusasutused, õigusasutused, reguleerivad asutused või muud kolmandad osapooled, kui see on nõutav: Me avaldame isikuandmeid valitsusasutustele, õigusasutustele, reguleerivatele asutustele või muudele kolmandatele isikutele, kui meil on selleks seaduslik nõue või kui me peame seda vajalikuks:

- järgimaks seadusi või reageerimaks kohustuslikele juriidilistele protsessidele (nt läbiotsimismäärus, kohtukutse või kohtumäärus);

- meie teenuseid reguleerivate tingimuste ja põhimõtete järgimise kontrollimiseks või jõustamiseks ning meie teenuste kasutamisega seotud või meie äritegevust mõjutava pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse uurimiseks ja ärahoidmiseks, kuivõrd selline avaldamine on kohaldatavate andmekaitseseadustega lubatud; ja

- kaitsmaks meie õigusi, vara ning meie äritegevuse turvalisust ja mis tahes meie vastavate sidusettevõtete, töötajate, äripartnerite, meie klientide või avalikkuse liikmete õigusi.

Ettevõtte tehingud. Me võime avaldada teie teavet kolmandale osapoolele (ja nende ärinõustajatele) ühinemise või võõrandamise, ümberkorraldamise, omandamise või müügi (sealhulgas läbirääkimiste käigus), lõpetamise või muu ettevõtte tehingu või pankroti korral.

Teised pooled teie nõusolekul või taotlusel. Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud avalikustamisele võime jagada teie kohta teavet kolmandate pooltega, kui te sellise jagamisega eraldi nõustute või seda taotlete.

• Analüütika Me võime aja jooksul koguda isiklikku teavet teie veebitegevuste kohta veebisaitidel ja ühendatud seadmetes ning kolmandate osapoolte veebisaitide, seadmete, rakenduste ning muudes võrgufunktsioonide ja -teenuste üleselt. Me võime kasutada kolmanda osapoole analüütikateenuseid, nagu Google Analytics ja Firebase. Meie saadav teave võib saada nendele pakkujatele ja teistele asjakohastele teavet kasutavatele kolmandatele osapooltele avaldatud või sellist teavet võivad nad ise koguda, näiteks selleks, et hinnata teenuste kasutamist. Google Analyticsi kohta täiendava teabe saamiseks vaadake jaotist „Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate meie partnerite saite või rakendusi,“ (asukohaga veebiaadressil https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Teie andmete kaitsmine“ (asukohaga veebiaadressil https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) ja „Google Analyticsi mittekohustuslik brauseri lisandmoodul“ (asukohaga veebiaadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Isikuandmete säilitamine

Me võtame asjakohaseid meetmeid tagamaks, et töötleme ja säilitame teavet vastavalt järgmistele põhimõtetele:

• vähemalt selle aja jooksul, mille jooksul teie teavet teile meie teenuste osutamiseks kasutatakse;

• vastavalt seadusele, lepingule või meie seadusjärgsetele kohustustele (nt maksuseadused); või

• ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks see koguti, seda töödeldakse, või kauem, kui see on lepingu või kohaldatava õiguse alusel nõutud, või anonüümsel kujul statistilistel eesmärkidel, võttes arvesse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Näiteks kui teie ja LG Groupi vahel tekib vaidlus või te ei tasu meie teenuste eest tasu, võime säilitada asjakohast teavet vastavalt kuni vaidluse lahendamiseni või kuni makse sooritamiseni. Kui kustutate kogu oma LG konto, säilitatakse teie teavet kolm kuud ja pärast seda hävitatakse see viivitamatult, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab teisiti.

• Kui töötleme teie teavet, töötleme andmeid seni, kuni te palute meil lõpetada, ja lühikese aja jooksul pärast seda (et võimaldada meil teie taotlusi täita). Samuti peame arvestust selle üle, et olete palunud meil mitte saata teile otseturundust või teie andmeid tähtajatult töödelda, et saaksime teie taotlust edaspidi täita.

6. Teie valikud

Kui see on lubatud, võime teiega ühendust võtta e-posti, telefonikõne, tekstisõnumite või tõuketeatiste kaudu meie mobiilirakenduste kaudu. Meilt selliste teadete saamise taotluse esitamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises „Võtke meiega ühendust” toodud teavet.

 

Saate igal ajal meie turundusteadetest loobuda, klõpsates e-kirjade allosas olevat linki „Tühista tellimine” või võttes meiega otse ühendust (vt allpool jaotist „Võtke meiega ühendust”). Nagu allpool jaotises „Teie õigused“ märgitud, on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete otseturunduse eesmärgil kasutamiseks.

 

Pange tähele, et kui loobute meie turundusteadetest, töötleme teie tellimusest loobumist niipea kui võimalik, kuid pidage meeles, et teatud juhtudel võite jätkata turundussõnumite saamist lühikest aega, kuni me teie taotlust käsitleme. Samuti saadame teile jätkuvalt teenuseteateid, et anda teile vajalikku teavet teie lepingu ja kasutatavate teenuste kohta (näiteks selleks, et teavitada teid meie kasutustingimuste muudatustest).

 

7. Teie õigused

Kohaldatavate seadustega ette nähtud ulatuses võite küsida oma kohalikult LG Groupi liikmelt koopiat teie kohta säilitatavatest isikuandmetest. Samuti võite paluda meil kustutada isikuandmeid või parandada kõik ebatäpsused, piirata teie isikuandmete töötlemist, võtta tagasi nõusolek ja esitada teile isikuandmed, mida töötleme lepingu või teie nõusoleku alusel, struktureeritud, masinloetavas vormingus ja jagada neid andmeid teise vastutava töötlejaga (ülekandmine).

Lisaks võite kohaldatava õigusega sätestatud ulatuses teatud juhtudel oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärkidel, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi suhtes.

Neid õigusi võidakse siiski piirata, näiteks kui teie taotluse täitmine paljastaks teise isiku isikuandmeid, kui need rikuksid kolmanda isiku õigusi (sealhulgas meie õigusi) või kui te palute meil kustutada teabe, mida meil nõutakse seaduse järgi säilitada või omame kaalukaid õigustatud huve. Asjakohased erandid sisalduvad nii IKÜM-is kui ka riiklikes seadustes. Teavitame teid asjakohastest eranditest, millele tugineme teie esitatud päringutele vastamisel. Oma õiguste kohta päringu esitamiseks või päringu tegemiseks kasutage alloleva jaotise „Võtke meiega ühendust” all olevaid kontaktandmeid. Mõnel juhul saate oma õigusi kasutada ka otse veebisaidi kaudu.

 

8. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Me suhtume teie teabe kaitsmisse tõsiselt ja oleme võtnud kasutusele kaitsemeetmed, mis on kavandatud oma teenuste kaudu kogutava teabe kaitsmiseks. Pange siiski tähele, et kuigi me võtame teie teabe kaitsmiseks mõistlikke meetmeid, pole ükski veebisait, interneti kaudu teabeedastus, arvutisüsteem ega traadita ühendus täiesti turvaline.

 

9. Rahvusvaheline teabe edastamine

Teie poolt teenuste kasutamine hõlmab teie isikuandmete edastamist, hoiustamist ja töötlemist teie elukohariigi sees ja sellest väljas, kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga. Eeskätt edastatakse teie isikuandmeid Korea Vabariiki. Pange palun tähele, et nende riikide andmekaitseseadused ja muud seadused, kuhu teie teavet võidakse edastada, ei pruugi olla nii ulatuslikud, kui need, mis kehtivad teie riigis.

[Euroopa elanikele]

Kui asute EMP-s (Euroopa Majanduspiirkonnas, st Euroopa Liidus ja Islandil, Liechtensteinis, Norras), Ühendkuningriigis või Šveitsis, edastame teie isikuandmeid teistesse riikidesse väljaspool EMP-d, Ühendkuningriiki või Šveitsi, sealhulgas Korea Vabariiki ja Ameerika Ühendriikidesse. Euroopa Liidu õiguses tunnustatakse Korea Vabariiki kui kohta, kus isikuandmeid piisavalt kaitstakse. Kui aga edastame teie isikuandmed jurisdiktsiooni, mida kohaldatavas seaduses ei peeta piisavaks, võtame vastavalt kohaldatavatele seadustele asjakohaseid meetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse. Sellised meetmed hõlmavad näiteks standardsete andmekaitseklauslite kasutamist, mille on heaks kiitnud EL, Ühendkuningriik ja Šveits. Mõnel juhul tugineme teie selgesõnalisele nõusolekule, kui see on asjakohane. Täiendava teabe küsimiseks või lepinguliste kokkulepete või muude kehtivate kaitsemeetmete kohta koopia saamiseks kasutage alljärgnevas jaotises „Võtke meiega ühendust“ toodud kontaktandmeid.

 

10. Meie privaatsuspoliitika värskendused

Me värskendame seda privaatsuspoliitikat, kui muudame teie isikuandmete kasutamise viisi või kui oleme andmekaitseseaduste alusel kohustatud seda tegema. Juhime teie tähelepanu kõikidele meie privaatsuspoliitika olulistele muudatustele sobival viisil (näiteks postitades teatise veebisaitidele ja rakendustesse, mille kaudu oma teenuseid pakume, ning märkige teatise ülaosas, millal seda viimati värskendati).

 

11. Võtke meiega ühendust

Oma õiguste kasutamiseks või täiendava teabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, võtke meiega ühendust.

Veebisaidi kaudu või muul viisil teie kohaliku LG Groupi liikme kogutud teabega seotud päringute ja päringute korral võtke ühendust oma kohaliku LG Groupi liikmega. Oma kohaliku LG Groupi liikme nime ja kontaktandmed leiate siit.

Kõigi teiste teenuste kaudu kogutud teabega seotud päringute ja taotluste korral võtke ühendust LGE-ga aadressil [siin] või posti teel [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Soul, Korea Vabariik]. LGE kontaktandmed EMP-s on [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Oma kohaliku LG Groupi liikme nime ja kontaktandmed leiate siit.

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta aadressil [dpo-eu@lge.com].

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või arvate, et see ei ole kooskõlas andmekaitseseadustega, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kus te elate, töötate või kus arvate, et andmete rikkumine kaitseseadused on toimunud.

 

12. Laste isikuandmed

Meie teenused on mõeldud laiemale publikule ega ole suunatud lastele. Seoses meie teenustega ei kogu ega säilita me teadlikult alla 18-aastaste isikute isikuandmeid ega luba sellistel isikutel teadlikult oma teenuseid kasutada. Palun ärge edastage meile alla 18-aastaste isikute isikuandmeid. Kui olete alla 18-aastane, ärge proovige registreeruda meie teenuste kasutamiseks ega edastage meile isikuandmeid. Kui saame teada, et alla 18-aastane isik on meile mistahes isikuandmeid edastanud, kustutame need viivitamatult. Kui arvate, et alla 18-aastane laps võis meile isikuandmeid esitada, võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud jaotises „Võtke meiega ühendust” esitatud andmeid.

Mõnes jurisdiktsioonis võime kehtestada rangema vanusepiirangu poliitika. Täiendava teabe saamiseks lugege oma jurisdiktsiooni kohta lisateavet käesoleva privaatsuspoliitika allosas.

 

LG üksused

Riik

LG üksus

Registreeritud aadress

Kontaktteave

Eesti

LG Electronics Latvia Ltd (LGELV)

Läti, Gustava Zemgala gatve 74A, Riia, LV-1039

www.lg.com/ee/toetus/e-post

 

Teenused

Teenus

LG üksus

Registreeritud aadress

Kontaktteave

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Soul,

Korea Vabariik

thinq@lge.com

https://www.lg.com/ee

LG Electronics Latvia Ltd. (LGELV)

Läti, Gustava Zemgala gatve 74A, Riia, LV-1039

www.lg.com/ee/toetus/e-post

 

Küpsisepoliitika

 

Viimati uuendatud: 04 / 04 / 2024

 

Seda küpsisepoliitikat kohaldatakse küpsiste kasutamisel veebisaitidel ja teenustel (edaspidi ühiselt „Veebisaidid“), mida haldab LG Electronics Inc. (edaspidi „LGE“) koos enda tütar- ja sidusettevõtjatega (edaspidi „LG kontsern“, „meie“ kõigis käänetes).

Veebisaitidel kasutatakse küpsiseid. Alljärgnevalt leiate teavet küpsiste ja selle kohta, kuidas neid piirata.

Saate valida, kas annate nõusoleku küpsiste paigutamiseks, välja arvatud Veebisaitide pakkumiseks ja nõuetekohaseks toimimiseks rangelt vajalike küpsiste paigutamiseks, selleks ettenähtud ribal või allpool toodud juhiseid järgides.

 

Mis on küpsis?

Kui sirvite Veebisaite, siis teie seadmele, millega Veebisaite külastate, näiteks arvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse, võidakse paigutada küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks veebimajakaid, tarkvaraarenduskomplekte (SDK-d), piksleid või muud (edaspidi ühiselt „küpsised“). Küpsised võivad salvestada teavet, mis on seotud sellega, kuidas meie Veebisaite sirvite (leheküljed, mida külastate, külastuse kuupäev ja aeg jne), mida me saame teie järgnevate külastuste ajal lugeda.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse teie arvutisse või mobiilseadmesse kui veebisaiti külastate. Seejärel saadetakse küpsised iga järgneva külastuse ajal tagasi algsele veebisaidile või muule veebisaidile, mis selle küpsise ära tunneb. Küpsised on kasulikud, kuna need võimaldavad veebisaidil kasutaja seadme ära tunda.

Küpsised täidavad paljusid erinevaid ülesandeid, näiteks võimaldavad teil tõhusalt lehtede vahel navigeerida, peavad teie eelistusi meeles ja parendavad üldiselt kasutajakogemust. Samuti aitavad nad tagada, et reklaamid, mida teile veebis kuvatakse, on teid ja teie huvisid silmas pidades asjakohased.

 

Milliseid küpsiseid me Veebisaitidel kasutame?

Kasutame järgmisi küpsiseid:

1) Rangelt vajalikud küpsised

Need küpsised on vajalikud meie Veebisaitide toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil meie Veebisaitide kaitstud aladele sisse logida. Need küpsised võimaldavad eristada veebisaidil teid kui individuaalset külastajat kõigist teistest veebisaidi külastajatest. Küpsiseid kasutatakse serveri sessiooni salvestamiseks, et pakkuda teie soovitud funktsioone. Sellest küpsiste kategooriast ei saa keelduda. Kui seadistate oma veebilehitseja nendest küpsistest keelduma, siis ei pakuta Veebisaitide teatud teenuseid teile parimal võimalikul viisil või neid pole võimalik üldse pakkuda.

 

2) Funktsionaalsed küpsised (valikulised küpsised)

Neid kasutatakse teie tuvastamiseks, kui veebisaidile naasete. Neid küpsiseid kasutatakse teie jaoks veebilehitsemise ajal mugavate funktsioonide, näiteks tootearvustuste ja -videote pakkumiseks. Need võimaldavad meil oma sisu teie jaoks personaliseerida ja teie eelistusi meeles pidada (näiteks teie keele- või piirkonnavalik). Need küpsised võimaldavad eristada veebisaidil teid kui individuaalset külastajat kõigist teistest veebisaidi külastajatest. Küpsiseid kasutatakse serveri sessiooni salvestamiseks, et pakkuda teie soovitud funktsioone. Kogu nende küpsistega kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse ainult selleks, et muuta Veebisaitide toimimist paremaks.

Kui te neist küpsistest keeldute, pole meil enam võimalik edaspidi oma Veebisaitide toimimist analüüsida ja teile personaliseeritud sisu pakkuda.

 

3) Analüütilised küpsised (toimivusküpsised)

Need küpsised võimaldavad meil pidevalt täiustada enda Veebisaitide funktsioone veebiliikluse analüüsi abil ja pakkuda teile personaliseeritud sisu. Need võimaldavad meil külastajaid ära tunda ja neid loendada ning vaadelda, kuidas külastajad meie veebisaidil ringi liiguvad, kui nad seda kasutavad. See aitab meil parandada oma veebisaidi toimimist, näiteks kindlustades, et kasutajad leiavad kergesti üles selle, mida otsivad. Kogu nende küpsistega kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse ainult selleks, et muuta veebisaitide toimimist paremaks. Kolmas osapool, kes neid statistikateenuseid pakub – Google Analytics – töötleb siiski teie isikuandmeid, et anda meile meie veebisaidi külastajate kohta koondandmeid.

Kui te neist küpsistest keeldute, pole meil enam võimalik edaspidi oma Veebisaitide toimimist analüüsida ja teile personaliseeritud sisu pakkuda.

Meie rakendus kasutab Google Analyticsi küpsiseid. Google Analyticsi küpsiste kogutud teave edastatakse Google’ile Ameerika Ühendriikides asuvates serveritesse, kus teavet ka hoiustatakse – seda tehakse kooskõlas riigi privaatsuse praktikaga. Google'i privaatsuseeskirjadega saate tutvuda https://policies.google.com/privacy. Google Analyticsi saate enda veebilehitsejas täielikult välja lülitada, kui klõpsate lingil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4) Reklaamiküpsised (turundusküpsised)

Need küpsised võimaldavad meil kuvada teile reklaame ja muud sisu, mis sobivad meie arvates kõige paremini teie huvide ja digitaalse käitumisega. Neid küpsiseid võivad meie Veebisaitidele paigutada meie reklaamipartnerid. Need ettevõtted võivad neid kasutada ka teie huvide profileerimiseks ja teile asjakohaste reklaamide kuvamiseks muudel saitidel.

Kui te neist küpsistest keeldute, ei kuvata teile personaliseeritud reklaame.

 

Kuidas küpsiseid hallata, keelata või kustutada?

Võite igal ajal eespool toodud küpsiste paigutamiseks nõusoleku anda või selle tagasi võtta (välja arvatud rangelt vajalike küpsiste puhul), klõpsates valikul „Muuda küpsiste sätteid“ meie Veebisaitide igal leheküljel.

Samuti saate küpsistest loobuda, aktiveerides vastava seadistuse enda veebilehitsejas, mis võimaldab teil kõigist või osadest küpsistest loobuda. Kui kasutate veebilehitseja seadeid, et loobuda kõigist küpsistest (kaasa arvatud rangelt vajalikest küpsistest), ei ole teil võimalik kõiki Veebisaite või mõndasid Veebisaitide osasid kasutada.

Küpsise või küpsiste kategooria keelamine ei kustuta küpsist teie veebilehitsejast. Peate seda eraldi veebilehitsejas tegema.

Kui soovite enda küpsiste seadeid muuta, valige enda veebilehitseja menüüst „Valikud“ või „Eelistused“. Täpsemat teavet leiate ka enda veebilehitseja alajaotusest „Abi“.

Selleks, et enda veebilehitseja küpsiste seadete kohta rohkem teada saada, klõpsake allpool toodud linkidel:

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/et-ee/windows/k%C3%BCpsiste-kustutamine-ja-haldamine-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et

• Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• iOS : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 

Küpsisepoliitika muutmine

LGE võib küpsisepoliitikat muuta; teavitame teid aga olulistest muudatustest, avaldades mõistliku etteteatamisajaga Veebisaitidel teate, et teil oleks aega Veebisaitide kasutamine lõpetada, kui see on vajalik. Vaadake küpsisepoliitika muudatused alati kindlasti üle, kuna me võime neid aeg-ajalt muuta, et kajastada muudatusi meie küpsiste kasutamises. Kontrollige küpsisepoliitika kuupäeva, et saada teada, millal poliitikat viimati muudeti.

 

Lisateave privaatsuse kohta

Lisateavet küpsiste ja privaatsuse kohta leiate privaatsuspoliitikast.

 

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi või päringuid seoses teabega, mida kohalik LG kontserni liige teie kohta Veebisaitide kaudu või muul viisil on kogunud, võtke ühendust kohaliku LG kontserni liikmega. Kohaliku LG kontserni liikme nime ja kontaktandmed leiate siit.

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta aadressil [dpo-eu@lge.com].

 

Kuidas me küpsiseid kasutame ja kui kaua need kestavad?

Kasutame küpsiseid allpool toodud eesmärkidel. Tulevikus võime kasutada küpsiseid ka teistel eesmärkidel, et rohkem ja paremaid teenuseid pakkuda, aga teid teavitatakse sellest.

 

Otseturundus

 

Aeg-ajalt suhtleme kasutajatega, kes tellivad / lubavad (opt-in) meil ühendust võtta e-kirja või tekstisõnumi teel või kui meil on õigustatud huvi. Eelkõige kasutame teie isikuandmeid otseturunduse saatmiseks ning teile huvipakkuvate toodete ja teenuste paremini tuvastamiseks.

 

See tähendab, et me:

- räägime teile muudest toodetest ja teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda;

- loome teie kohta profiili, et teid paremini mõista ja kohandada teile pakutavat suhtlust ja sisu (sealhulgas meie turundussõnumeid);

- proovime tuvastada teid huvitavad tooted ja teenused;

- näitame teile meie saitidel ja kolmandate osapoolte veebisaitidel asjakohasemaid veebireklaame; ja

- kasutame isikuandmeid teiega suhtluse kohandamiseks ja läbi viimiseks.

 

Siiski pakume teile varianti kasutada loobumisvõimalust, kui te ei soovi saada meilt turundusalaseid materjale ega muud liiki teavet, näiteks e-kirju või uuendusi seoses uute teenuste ja toodetega, mida meie saitidel pakutakse, või kui te ei soovi, et me jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega. Valikuks tähistage vastav märkeruut või eemaldage tähistus märkeruudust kohtades, kus kogutakse isikuandmeid, või võtke meiega ühendust, kasutades kontaktandmeid, mille leiate veebilehelt.

 

Me töötleme teie loobumistaotlust nii kiiresti kui võimalik, kuid pidage meeles, et mõnel juhul võite saada veel mõningaid teateid, kuni taotlust veel töödeldakse. Sellistest e-kirjadest loobumiseks võite klõpsata ka lingile „Tellimusest loobumine“ (Unsubscribe) e-kirjas olevas tekstis.

PRIVACY POLICY HIGHLIGHTS

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), together with its subsidiaries and affiliates (the “LG Group”, “we”, “our” or “us”) respect your privacy. This Privacy Policy applies to the personal information we process through the lg.com website (the “Website”), other websites provided by the LG Group, LG Accounts, our SmartHome services offered via our ThinQ App  (collectively, the “Services”). It also applies to any other personal information you provide to your local LG Group member.

For LG Smart TV or Smart Media Product users, please see the separate Smart Media Product Membership Privacy Policy for details of how LGE processes personal information in the course of providing its Smart TV / Media Product service. This Privacy Policy does not apply to the processing covered by the Smart Media Product Membership Privacy Policy, although the LG Group may also use personal information collected via the Smart TV / Media Product service as described in this Privacy Policy, and LGE may use personal information collected via the services as described in the Smart Media Product Membership Privacy Policy. For more information, please refer to Smart Media Product Membership Privacy Policy in Account management menu or LG Account menu from settings of Smart TV/ Media Product.


OVERVIEW OF THE PRIVACY POLICY

In this Privacy Policy, we describe the types of personal information we collect through our Services, how we use this information, for how long we keep it and with which parties we share it. We also explain what choices and rights you have in relation to the use of your information, including a right to object to some of the processing we carry out (if provided by applicable law). More information about your rights, and how to exercise them, is set out in the “Your Rights” section. We also provide our contact details, so that you can contact us if you have questions about this Privacy Policy and our privacy practices.

 

PRIVACY POLICY

 

Last Updated: 04 / 04 / 2024

 

1. Who is responsible for your Personal Information?

Your local LG entity is responsible for operating the Website or other LG Group websites in your country, and for information about you collected through the Website, including when you create or use an LG Account on the Website. Your local LG entity is also responsible for any personal information you provide to it directly, for example during customer service calls or product registration cards. LGE is responsible for operating all other Services, and for information about you collected through or in connection with those Services.

The name and contact details of your local LG entity and LGE can be found in the ‘Contact Us’ section below.

 

2. Personal Information We Collect

When we refer to “personal information” in this Privacy Policy, we mean information that relates to an identifiable individual (for example, name, contact details, purchase information). The following types of personal information are collected in connection with our Services:

 

Information You Provide Directly to us or third parties

Some Services enable us to collect information directly from you or from other companies with whom you have a relationship. For example:

• When you use our Services (for example, when you create a LG Account, register a device or product, make a purchase, review a product or contact us) , you will provide us with information, such as your name, email address, phone number, date of birth, gender, speaker’s voice, photo, video, payment card information, shipping address (including zip code), purchase information and interactions with connected electronic devices.

• When you login with a third party account or profile, we will get access to information, such as, your name and email address and social media tags.

• When you communicate with our customer service staff or other LG Group staff, we will process these communications and other information required to respond to your queries and satisfy your requests.

Information about Your Use of Our Services

In addition to the information you provide, we will collect information about your use of our Services through software on your devices and by other electronic means (such as the use of cookies and sensors). We will collect:

• Device information: Your device name, IMEI, UUID, OS version, country, location, language, IP address and settings of devices.

• Log information: Usage information, such as, URL, redirected URL, performance timing, referrer, network type, network info, charge status, ad block info, and cookies. For more information about how we use cookies for our Services, please see Cookie Policy relevant to the Services you are using.

• Location information: We will process your location information based on your consent or where this is necessary to deliver the Service you have requested (for example, by requiring your location information to give you directions).

• Other information about your use of our Services, such as the websites you visit, typing patterns (autofill), connected device behavior and history of use, connected device's power and power usage information and how you interact with content offered through our Services.

We explain below in more detail what types of information we collect when you use our Services:

Point of collection

Types of personal information

Information collected through the Website

- Information collected through the LG Account (see further below), web registration form, survey form, demo or purchase request forms, customer service contact form or online chat.

 

- Product and service information, including information about the products and services you purchase or use through the Website, including country code, product category, code, and model number, device ID, billing and payment information, delivery information (e.g. shipping address, zip code), registration information, IP address, and firmware and software information.

 

- Website usage information: including information about how you interact with the Website, and the device you use to do so. Please see our Cookie Policy for further information about this.

 

- Image and voice information.

 

- Comments or similar posts on the Website, if applicable, including time of the post, your email address and nickname, attached image or files

 

Information collected through the LG Account

- Identity information, including your display name, country code, language, your name, date of birth, address, contact details and profile photo and user authentication by name. If you are a business customer or an employee of one of our business customers this also includes any information regarding your company, e.g. contact information, company tax code, job title and sector of activity.

 

- Device information, including device identification information such as IMEI number and product serial number, UUID, advertising ID and IP address.

Information collected through the ThinQ service

- Identity data including speaker’s voice and its’ translated text. If you are a Member in a virtual Home or Room: user number, profile photo, name, email address

 

- Profile information, including status of the host user, shared home ID, customer-generated home and room information (such as name of home, home ID, background screen URL, address, area code, geolocation)

 

- Product information (used for product warranty benefit purposes): date and location of purchase, photo of receipt

 

- Location information: including city code, server address, geolocation information

 

- Communication information: including inquiry details and attached images when you use 1:1 Inquiry or One Stop service

 

- Technical information, including information about your network connection, access to the app (e.g. number of times, timeline) and information generated during your use of our Service (such as log data, cookie data)

Information collected through electronic devices linked to ThinQ

- Device information, including device registration information (such as unique identification value, type, name, manufacturer, model number, manufacture number, sales country, version information), device status, device settings, device behaviour and history of use, power (on/off) and power usage information, information on network connection and surrounding network environment, information on the execution and operation of various functions of the LG Electronics Service, Product Error/Malfunction Information, IP address

Information collected during the Proactive Customer Care (PCC) service delivery process

- Product information, including model name, manufacture number, product status information, product history, information about product diagnostics, repair request information, date and location of purchase

Information collected when using Air Conditioning Smart Care

- Product and settings information, including reservation information, filters, temperature unit information, setting values, indoor pollution level and energy monitoring

 

- Spatial data, including user location (according to distance and angle), temperature information (temperature of space used, temperature set), human sensing information and indoor load information

Information collected when using the camera or gallery photo upload function
 

(this relates to the following features: Refrigerator panoramic view, Insta-view refrigerator background screen/upload gallery photo, Roboking Home view/Home guard, Air Conditioning)

- Image and video information: including photo information, smartphone gallery photos, home view/home guard positioning screen information, home view photo/video information, Home Guard specified value, Home Care photo information, My Home view (streaming).

 

This information will only be collected if you make use of features that require or support image or video functionality and/or grant access to the camera or photo gallery on your device via your operating system settings. Image and video information be stored solely on your device, and only for so long as is necessary in order to provide the Services.

When you use our Home View/Home guard functions, you are required to inform individuals who are present in any recorded space, that their image or video recording will be processed by us and to make this Privacy Policy available to them.
 

Information collected when connecting to the robot vacuum cleaner

- Images and drawing map, cleaning reservation information, cleaning history, cleaning diary list and video information

Information collected when using voice link

- Device identification information,

- Technical information needed to link with external devices, and

- Product information: including product model name and type, product nickname, status (On/Off, time remaining in action, appliance status value) and status properties, range of product property values, product control results, session key

Voice information.

Information collected when connecting to the Smart TV

- OTA ID, TV os version, device feature set code, content recommendation list ID, content ID

 

Other Information We Collect

When we seek your consent, we will explain at the time of obtaining consent from you what information we will be collecting and how we will use it.

Sometimes we receive information about you from third parties including from other companies such as Facebook, Google, Amazon or Line. For example, we may receive your information from third party social networking providers if you choose to connect to our services using your social network account.

We verify certain information you provide with third parties, for example identity verification providers, in order to protect against fraud.

We also use personal information initially collected via LGE’s Smart TV / Media Product service for the purposes described in this Privacy Policy. Please see LGE’s separate Smart Media Product Membership Privacy Policy for further details.

We also collect information about you from other third parties, for example marketing companies and data brokers, in order to better understand your interests and deliver you with more tailored Services and advertising. For example, we receive aggregated information about lifestyle or purchase patterns of certain demographic groups in order to better understand your likely interests.

We may also collect other information about you, your devices, or your use of our Services where required by law (such as where we are mandated by law to collect internet search logs) or with your consent.

Links to Other Websites, Devices, Apps and Features

Our Services may enable you to connect to other websites, devices, apps and other features, which may operate independently from us and have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review. To the extent any linked website, device, app or other feature is not owned or controlled by us, we are not responsible for its content, use or privacy practices.

 

3. How We Use this Information

In this section we set out the legal grounds on which we rely to process your personal information and under each legal ground, we explain the purposes for which we collect and use your personal information.

If you use more than one of our services, including Services described in this Privacy Policy and our Smart TV / Media Product service, we will combine the personal information we collect from you in connection with each of those services and use it for the purposes set out below or as described in the privacy policy applicable to the services you use. For example, this prevents you from having to use different logins for different services.

Provision of services based on your contractual relationship with us

We process your personal information when this is necessary under our contract with you, including to:

• Provide you with our services, and specific features you select when using our services, which may require personalising the content of our Services.

• Process orders and payments and deliver to you our products or products of third parties that you purchase through our services and allow you to exercise your warranty rights or other rights you have under your contract.

• Identify and authenticate you so you may use certain of our services.

Facilitating installations and registrations, resolving technical issues, providing you with customer care support and sending you necessary information relating to the services.

Legitimate interests of the LG Group and/or third parties

We process personal information to the extent this is necessary to fulfil our legitimate interests (or those of third parties), which include our interests to:

• Effectively manage our relationship with our customers, including by communicating with you and responding to your queries;

• Carry out direct marketing activities (when we are not required by law to obtain your consent), including by sending you marketing communications via email, phone calls, post, text messages, social media channels, or via push notifications through our mobile apps, presenting you with online ads both on our services and on third party websites, creating marketing profiles and personalising the recommendations and marketing content we and others present to you, and running promotions, competitions and prize draws. You have the right to object at any time to the use of your data for direct marketing – please see the “Your Choices” section below.

• Protect our business operations against, identify and prevent fraud and other illegal activities or activities prohibited by our Terms of Use.

• Protect the security, availability and integrity of our services and information systems, including by using authentication mechanisms and other security measures, monitoring our systems for security threats, keeping back-ups, anonymising data, and carrying out system maintenance services.

• Protect our legal rights and the safety of end users, including by handling complaints, obtaining legal advice and establishing, exercising or defending legal claims relating to us or other companies in our group and our Services;

• Improve your user experience, including by providing you with tailored functions, such as an autofill function, a quick search function based on your most visited webpages and additional contents tailored to your interests;

• Improve our services and customer care, including by seeking your feedback and carrying out surveys and market research, performing data analytics on the usage of our services, analyzing customer behaviours, building up customer usage patterns and profiles in order to identify regional and global user trends and optimize our offering to customers globally;

• Effectively manage our business, including by generating reports and analysing the performance of our services (through the use of aggregated information), auditing our business processes, using statistics to make informed business decisions.

Where we rely on our legitimate interests, we have carried out a balancing test to consider what the impact of the processing will be on individuals and to determine whether individuals‘ interests outweigh our interests in the processing taking place. You can obtain more information about this balancing test by using the contact details at the end of this Privacy Policy.

Your consent

We seek your consent to process your personal information, where we consider it appropriate or where this is required by law. We use consent to:

• Place cookies and use similar technologies in accordance with our Cookie Policies and the information provided to you when those technologies are used. For more information, see the Cookie Policy relevant to the service you are using.

• Send you marketing communications (where this is required by law or where we otherwise elect to rely on consent).

• Provide you with recommendations and customized advertisements of content, products and services that we or others think you would like, by analyzing information relating to your use of the Services combined with various information that you provide to us by other means, for the purposes consistent with this Privacy Policy and Cookie Policy. This may involve delivering marketing via various channels including through, email, through the LG account, on our websites or on third party platforms (including social networks).

On other occasions where we ask you for consent, we will use the data for the purpose explained to you at that time.

When we rely on your consent, you always have the right to withdraw your consent at any time. This will not affect the lawfulness of any processing we carried out before you withdrew your consent. To exercise this right, please see the “Your Rights” section below.

Legal obligations

We process personal information to the extent this is necessary to:

• Comply with our legal requirements under applicable laws (e.g. tax and accounting obligations, obligations relating to product safety, warranties and consumer protection).

• Comply with court orders and subpoenas, and respond to legally binding requests from government, law enforcement agencies, public authorities and/or regulators.

Where we need your information to perform our contract with you or to comply with our legal obligations, you are required to provide this information to us. In other instances, you are not required to provide personal information, however, not doing so may impact the way you use our Services.

 

4. Sharing Information

We transfer, disclose or otherwise make available personal information about you to third parties as described below:

The LG Group and personnel: We share personal information between LG Group members and with our personnel, including contractors and agents, and other companies in our group, to the extent this is necessary or reasonable to provide our services and to fulfil the purposes set out in section 3 above or described in the privacy policies relating to our other services. For example, we share your personal information with LGE for product development and improvement purposes, and with your local LG Group member for marketing purposes.

Service Providers. We transfer or disclose your information to carefully selected companies and individuals that provide services to us; for example companies that help us develop and operate systems for our Services, providers of IT services, security, hosting, Website maintenance, data maintenance and analytics, customer care and communication, order processing and fulfilment, mailing, billing, marketing and market research services, authorised service and repair centres, other administrative services, and companies that run contests, sweepstakes and other promotions on our behalf. These entities are only authorised to access and use your personal information to the extent this is necessary for them to provide us with their services and they are under contractual obligations with the aim of, amongst other things, preventing them from using your information for other purposes. Some of our service providers are located in the Republic of Korea or in other countries outside Europe.

Third party IoT providers: when you activate third party connectivity features, for example when you connect home IoT devices to our Services, we will share personal information with the providers of those IoT devices to enable you to use the relevant features in our Services.

Authorised resellers. In certain countries, products on our Website are sold by our authorised resellers. When you purchase products from our Website in these countries, we will share your personal information with these resellers.

Advertising partners. We share personal information including how you interact with our Services, the ads you see and the purchases you make with social networks and other advertising partners in order to measure the effectiveness of our advertising, improve our marketing practices and help us deliver more relevant advertising to you. In accordance with your marketing preferences, we may also share your personal data with third parties who are offering products or services that we believe may be of interest to you or who are otherwise conducting marketing research and analysis. These parties may use your personal information to contact you with offers or advertisements.

Other business partners. We will disclose your personal information to other business partners where necessary in order to enable you to access Services you have requested through our Services or promotional materials related to our Services.

Visitors to our Website. The messages you post to some areas of the Website, including product review boards, chat rooms, forums or other public posting areas can be viewed by other visitors to our Website. [We make clear on our Website where information you post will be visible to others.]

Business advisors: for example, our lawyers, accountants, business consultants, insurers, auditors, to the extent it is necessary for them to provide us with their services.

Government authorities, judicial authorities, regulators or other third parties where required: We will disclose personal information to government authorities, judicial authorities, regulators or other third parties where we have a legal requirement to do so or where we believe this is necessary:

- to comply with the law or respond to compulsory legal processes (such as a search warrant, subpoena or court order);

- to verify or enforce compliance with the terms and policies governing our Services and to investigate and prevent fraud or other unlawful activity relating to the use of our Services or affecting our business, to the extent such disclosure is permitted by applicable data protection laws; and

- to protect and defend our rights, property, and the security or safety of our business operations and those of any of our respective affiliates, staff, business partners, our customers or members of the public.

Corporate Transactions. We may disclose your information to a third party (and their business advisors) as part of a merger or transfer, reorganisation, acquisition or sale (including in the context of negotiations), dissolution or other corporate transaction, or in the event of a bankruptcy.

Other Parties with Your Consent or on Your Request. In addition to the disclosures described in this Privacy Policy, we may share information about you with third parties when you separately consent to or request such sharing.

Analytics We may collect personal information about your online activities on websites and connected devices over time and across third-party websites, devices, apps and other online features and services. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics and Firebase. The information we obtain may be disclosed to or collected directly by these providers and other relevant third parties who use the information, for example, to evaluate use of the Services. To learn more about Google Analytics, please visit “How Google uses data when you use our partners' sites or apps,” (located at https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Safeguarding your Data” (located at https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) and “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” (located at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Retention of Personal Informaition

We take appropriate steps to ensure that we process and retain information in accordance with the following principles:

• at least for the duration for which the information is used to provide you with our Services;

• as required under law, a contract, or with regard to our statutory obligations (e.g., tax laws); or

• only for as long as it is necessary for the purpose for which it was collected, is processed, or longer if required under any contract, by applicable law, or, in anonymized form, for statistical purposes, subject to appropriate safeguards. For example, if a dispute arises between you and the LG Group or you fail to make payment for our Services, we may retain relevant information until such dispute is resolved or until such payment is made, respectively. If you delete your entire LG Account, your information will be retained for three months and immediately destroyed thereafter, unless otherwise required under applicable law.

• Where we process your information, we process the data until you ask us to stop and for a short period after this (to allow us to implement your requests). We also keep a record of the fact that you have asked us not to send you direct marketing or to process your data indefinitely so that we can respect your request in future.

 

6. Your Choices

Where permitted we may contact you via email, phone call, text messages or push notifications through our mobile apps. To submit a request concerning the receipt of such communications from us, please contact us using the information specified in the “Contact Us” section below.

 You can unsubscribe from our marketing communications at any time by clicking the “unsubscribe” link included at the bottom of emails or by contacting us directly (see “Contact Us” section below). As noted in the Your Rights section below, you have the right to object to use of personal data for direct marketing purposes at any time.

 Please note that if you unsubscribe from our marketing communications, we will process your unsubscription as soon as possible, but please be aware that in some circumstances you may continue to receive marketing messages for a short time whilst we process your request. We will also continue to send you service messages to provide you with necessary information in relation to your contract and the Services you use (for example, to update you on changes to our Terms of Use

 

7. Your Rights

To the extent provided by applicable law, you can ask your local LG Group member for a copy of the personal information we hold about you. You can also ask us to delete personal information or correct any inaccuracies, to restrict or limit the processing of your personal information, to withdraw your consent and to provide you with personal information that you provided to us for a contract or with your consent in a structured, machine readable format, and to ask us to share (port) this data to another controller.

In addition, to the extent provided by applicable law, you can object to the processing of your personal data in some circumstances (in particular, where we don’t have to process the data to meet a contractual or other legal requirement). You have the right to object at any time to the use of your personal information for direct marketing purposes, including profiling relating to direct marketing.

However, these rights may be limited, for example if fulfilling your request would reveal personal data about another person, where they would infringe the rights of a third party (including our rights) or if you ask us to delete information which we are required by law to keep or have compelling legitimate interests in keeping. Relevant exemptions are included in both the GDPR and in national laws. We will inform you of relevant exemptions we rely upon when responding to any request you make. To make a request concerning your rights or to make an inquiry, use the contact details under the “Contact Us” section below. In some cases you can also exercise your rights directly through the Website.

 

8. How We Protect Personal Information

We take the protection of your information seriously and we have in place safeguards designed to protect the information we collect through our Services. However, please note that although we take reasonable steps to protect your information, no website, Internet transmission, computer system, or wireless connection is completely secure.

 

9. International Transfer of Information

Your use of our Services will involve the transfer, storage, and processing of your personal information within and outside of your country of residence, consistent with this Privacy Policy. In particular, your personal information will be transferred to the Republic of Korea. Please note that data protection laws and other laws of countries to which your information may be transferred might not be as comprehensive as those in your country.

[For European Residents]

If you are in the EEA (European Economic Area, that is in the European Union and Iceland, Lichtenstein, Norway), UK or Switzerland, we will transfer your personal information to other countries outside the EEA, UK or Switzerland, including the Republic of Korea and the United States. European Union Law recognises the Republic of Korea as adequately protecting personal information. However, where we transfer your personal information to a jurisdiction which is not considered adequate by applicable law, we will take appropriate measures, in compliance with applicable laws, to ensure that your personal information remains protected. Such measures include for instance the use of model clauses which have been approved by the EU, UK and Switzerland. In some instances, we will rely on your explicit consent, where this is appropriate. To request more information or obtain a copy of the contractual agreements or other safeguards in place, use the contact details set out in the “Contact Us” section below.
 

10. Updates to Our Privacy Policy


We will update this Privacy Policy when we change the way we use your personal information, or when we are required to do so under data protection laws. We will bring to your attention any material changes to our Privacy Policy in an appropriate manner (for example, by posting a notice on the webpages and apps through which we provide our Services and indicate at the top of the notice when it was most recently updated).

 

11. Contact Us

 

To exercise your rights, or for further information about how we use your personal information, please contact us.

For requests and enquiries relating to information about you collected via the Website or otherwise by your local LG Group member, please contact your local LG Group member. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

For requests and enquiries relating to information about you collected via all other Services, please contact LGE at [here] or via post [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea]. LGE’s contact in the EEA is [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

Our Data Protection Officer can be contacted at [dpo-eu@lge.com].

If you are not satisfied with how we use your personal information or believe that this is not in accordance with data protection laws, you have the right to complain to the data protection authority where you live, work or where you believe that an infringement of data protection laws has taken place.

 

12. Personal Information of Children

 

Our Services are designed for a general audience and are not directed towards children. In connection with our Services, we do not knowingly collect or maintain personal information from anyone under the age of 18 or knowingly allow such persons to use our Services. Please do not provide us with any personal information relating to persons under the age of 18. If you are under 18, please do not attempt to register for our Services or provide us with any personal information. If we learn that a person under the age of 18 has provided us with any personal information, we will promptly delete such personal information. If you believe that a child under age 18 may have provided us with personal information, please contact us using the information specified in the “Contact Us” section above.

In some jurisdictions we may adopt a stricter age-gating policy. Please read the supplemental information for your jurisdiction at the bottom of this Privacy Policy for further information.

 

 

 

LG Entities

Country

LG Entity

Registered address

Contact information

Estonia

LG Electronics Latvia Ltd (LGELV)

Latvia, Gustava Zemgala gatve 74A, Riga, LV-1039

www.lg.com/ee/toetus/e-post

 

Services

Service

LG Entity

Registered address

Contact information

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republic of Korea

thinq@lge.com

https://www.lg.com/ee

LG Electronics Latvia Ltd. (LGELV)

Latvia, Gustava Zemgala gatve 74A, Riga, LV-1039

www.lg.com/ee/toetus/e-post

 

Cookie Policy

 

Last Updated: 04 / 04 / 2024

 

This policy applies to the deposit of cookies by the websites and services (hereinafter collectively, the “Sites”) managed by LG Electronics Inc. (“LGE”), together with its subsidiaries and affiliates (the “LG Group”, “we”, “our” or“us”).

The Sites use cookies. Below you will find information about cookies and how to limit them.

With the exception of cookies strictly necessary for the provision and proper functioning of the Sites, you can choose whether or not to consent to the deposit of cookies via our dedicated banner or by following the instructions below.

 

What is a cookie?

When browsing the Sites, cookies or similar technologies such as "web beacons", SDKs, pixels or others (together, hereinafter "cookies") may be placed on the device from which you access the Sites, such as your computer or mobile phone or tablet. Cookies can record information relating to navigation on our Sites (the pages you have consulted, the date and time of the consultation, etc.) that we can read during your subsequent visits.

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device.

Cookies do lots of different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, remembering your preferences, and generally improving the user experience. They can also help to ensure that adverts you see online are more relevant to you and your interests.

 

What cookies do we use on the Sites?

We use the following cookies.

1) Strictly necessary cookies.

These are cookies that are required for the operation of our Sites. They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of our Sites. These cookies may allows the website to distinguish you as an individual visitor from all other visitors on the website. These cookies are used to maintain a server session to enable functions you have requested. This category of cookies cannot be disabled. If you configure your browser to refuse these cookies, certain services of the Sites will not be provided optimally, or even cannot be provided to you.

 

2) Functional cookies (Preferences Cookies).

These are used to recognise you when you return to our Sites. These cookies are used to provide you with convenient features, such as product reviews and product video playback, during your web browsing. This enables us to personalise our content for you and remember your preferences (for example, your choice of language or region). These cookies may allows the website to distinguish you as an individual visitor from all other visitors on the website. These cookies are used to maintain a server session to enable functions you have requested. All the information that these cookies collect is anonymous and is only used to improve how the Sites work.

If you do not allow these cookies, we will not be able to continue to analyze the functionality of our Sites and suggest personalized content to you.

 

3) Analytics Cookies (Performance Cookies).

These cookies allow us to continue to improve the features of our Sites through traffic analysis and to suggest personalized content to you. They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily. All the information that these cookies collect is anonymous and is only used to improve how the Sites work. However, the third party providing these statistical services, Google Analytics, does process personal data about you in order to provide us with aggregated data about our website visitors.

If you do not allow these cookies, we will not be able to continue to analyze the functionality of our Sites and suggest personalized content to you.

Our website uses Google Analytics cookies. Information collected by Google Analytics cookies will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States of America in accordance with its privacy practices. You can access Google's privacy policy at https://policies.google.com/privacy. You can completely disable Google Analytics for your browser by visiting the following link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4) Advertising Cookies (Marketing Cookies).

These cookies allow us to present you with advertisements and other content that we believe best matches your interests and digital behavior. These cookies may be placed on our Sites by our advertising partners.  They may also be used by these companies to profile your interests and show you relevant advertisements on other sites.

If you do not allow these cookies, you will not be able to receive personalised advertising.

 

How to manage, disable or delete cookies?

You may, at any time, give or withdraw your consent to the deposit of the cookies referred to above (except for strictly necessary cookies) by clicking on "Change your cookie setting" from any page of our Sites.

You may also disable cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to disable all cookies (including strictly necessary cookies) you may not be able to access all or parts of the Sites.

Disabling a cookie or category of cookie does not delete the cookie from your browser. You will need to do this separately within your browser.

If you would like to make changes to your cookie settings, please go to the 'Options' or 'Preferences' menu of your browser. Alternatively, go to the 'Help' option in your browser for more details.

To learn more about the cookie settings for your browser, please select the links below:

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• iOS : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 

Modification of the Cookies Policy

The present Cookie Policy may be updated by LGE; however, we will inform you of any important changes by means of a notice published on the Sites with a reasonable notice, in order to give you time, if necessary, to stop using the Sites. It is important that you always check for updates to the Policy, as we may change it from time to time to reflect changes in our use of cookies. Check the date at of the Policy to see when it was last changed.

 

More Information about Privacy

For more information about cookies, as well as your privacy, please refer to the Privacy Policy.

 

Contact us

For requests and enquiries relating to information about you collected via the Sites or otherwise by your local LG Group member, please contact your local LG Group member. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

Our Data Protection Officer can be contacted at [dpo-eu@lge.com].

 

How do we use Cookies and how long do they last?

We are using Cookies for the purposes set out below. If in the future we use others for the purpose of providing more and better services, you will be informed of this.