Leidke meie abikogu kaudu kasulikku teavet oma LG toote kohta. Leidke meie abikogu kaudu kasulikku teavet oma LG toote kohta.

Abimaterjalid

Leia abistavat teavet oma LG toote kohta

Digivõimendi ühendamine

Veaotsing

 

Digivõimendi ühendamine

 

 

Ühendage optilise kaabliga digivõimendi heli sisendterminal ja teleri optiline digitaalne heli väljundterminal.

 - Digivõimendi väljund peab toetama heliformaati.

 - Dolby Digitali ruumihelisüsteem kinodele.

 

Parima kogemuse saamiseks ühendage toode Dolby Digital konverteri või 5,1 kanaliga võimendiga.

 

 

 

 

Kasutusjuhend

 

Kui ühendate kodukinosüsteemiga HDMI-kaabli abil või ühendate välise heliseadme, seadistage telerikõlarid väliskõlarina järgmiselt. Kui teleri ja kodukinosüsteemi või välise heliseadme kõlarid töötavad korraga, võib tekkida kaja.

 

1. Vajutage Seadistused ja seejärel Heli. Valige Kõlariväljund ja「Optiline digitaalne/HDMI ARC」.

 

 

 

2. Lülitage ühendatud seade sisse.

 

  - Vaadake ka ühendatava audioseadme kasutusjuhendit.
  - Enne kui ühendate seadme teiste seadmetega, lülitage kõik seadmed välja ja lahutage vooluvõrgust.
  - Kohandage vastuvõtja helitugevust, kuna sellel tootel on lairiba-heliväljund. Järsk kõrge heli võib kõlarit kahjustada.

    A sudden high-pitched sound may damage the speaker.

  - Kui ühendate teleri「optilise digitaalheli väljundi」 terminali digivõimendi digihelisisendiga ja ühendate teleri heli sisendterminali ja digivõimendi analoogheli väljundterminali, tekib kinnine signaaliahel ja helikvaliteet halveneb. Eemaldage üks kahest ühendusest (sama kehtib kodukinosüsteemile).
 

 

 

*Kohustuslik küsimus