Täiustatud vaatamiskogemus

Kolmanda põlvkonna protsessor α7 on selgeks õppinud palju sisutüüpe, tuvastab algse sisu kvaliteedi ja optimeerib selle taasesitamist.
Alpha 7 Gen3 logo musta ja sinise graafikaga taustal Alpha 7 Gen3 logo musta ja sinise graafikaga taustal

AI pilt

Kolmanda põlvkonna nutikas protsessor α7 tuvastab algse sisu kvaliteedi ja parandab müra eemaldamise abil selgust ja teravust. Tulemuseks on parema kvaliteediga terav pilt.
Öist linnasiluetti kujutava pildi kvaliteedi võrdlusliugur

Öist linnasiluetti kujutava pildi kvaliteedi võrdlusliugur

Öist linnasiluetti kujutava pildi kvaliteedi võrdlusliugur

Öist linnasiluetti kujutava pildi kvaliteedi võrdlusliugur

Automaatne žanrivalik

Protsessor analüüsib näidatava sisu liiki (film, sport, multifilm või standardne) ning reguleerib pilti ja heli automaatselt vastavalt žanrile.

Jalal seisev teler, mille ekraanil on näha hobuse ja naisega filmistseen. Jalal seisev teler, mille ekraanil on näha hobuse ja naisega filmistseen.

Automaatne žanrivalik

Protsessor analüüsib näidatava sisu liiki (film, sport, multifilm või standardne) ning reguleerib pilti ja heli automaatselt vastavalt žanrile.

Jalal seisev teler, mille ekraanil on näha pesapallimatš. Jalal seisev teler, mille ekraanil on näha pesapallimatš.

Automaatne žanrivalik

Protsessor analüüsib näidatava sisu liiki (film, sport, multifilm või standardne) ning reguleerib pilti ja heli automaatselt vastavalt žanrile.

Jalal seisev teler, mille ekraanil on näha lendavat lennukit kujutav multifilmistseen. Jalal seisev teler, mille ekraanil on näha lendavat lennukit kujutav multifilmistseen.
*Toetatud ainult Dolby Visioni vormingus sisu puhul.
*Toetatud ainult Dolby HDRi vormingus sisu puhul.
*Heli automaatne reguleerimine toimib vaid siis, kui AI helifunktsioon on sisse lülitatud.

Automaatne heleduse reguleerimine

Valgussensor mõõdab ümbritseva valguse taset ning protsessor täppishäälestab vastavalt sellele toonivastendust, et muuta ekraani heledus optimaalseks. HDR-sisu parandatakse heleduse reguleerimisega, mis annab pimedatele stseenidele rabava kontrastsuse, detailsuse ja värvisügavuse.
Kaks naist, kes vaatavad telerist sama stseeni ühesuguses elutoas erinevates valgustingimustes Kaks naist, kes vaatavad telerist sama stseeni ühesuguses elutoas erinevates valgustingimustes

AI heli

Kolmanda põlvkonna α7 nutikas protsessor analüüsib heliallikaid ja sisu liiki ning optimeerib heli vastavalt žanrile.
Kitarri mängiv mees, kelle mõlemal küljel on muusika töölauda kujutav graafika Kitarri mängiv mees, kelle mõlemal küljel on muusika töölauda kujutav graafika

Virtuaalne 4.0 heli

AI algoritm muundab kahekanalilist heli nii, et see jäljendaks usutavalt 4.0 ruumilist heli ja tagaks parema kuulamiskogemuse.
Suurt koske näitav teler koos ruumilise heli graafikaga Suurt koske näitav teler koos ruumilise heli graafikaga

Adaptiivne helijuhtimine

Protsessor oskab tuvastada vaadatava sisu laadi (näidend, sport, film, uudised, muusika) ja optimeerida heli sellele vastavalt. Uudistediktori hääl muutub selgemaks ja filmide heliefektid kõlavad loomulikumalt.
Viis vertikaalset tiitelkaarti kategooriatele film, muusika, sport, näidend ja uudised Viis vertikaalset tiitelkaarti kategooriatele film, muusika, sport, näidend ja uudised

AI akustiline häälestamine

Nutika kaugjuhtimispuldi abil tuvastatakse ruumi suurus, teleri asukoht ja vaataja istekoht. Seejärel häälestab ja tasakaalustab protsessor heli vastavalt ruumi omadustele.
Napi sisustusega suures elutoas telerist mängivaid inimesi vaatavad naised Napi sisustusega suures elutoas telerist mängivaid inimesi vaatavad naised