Löydä hyödyllistä tietoa LG-tuotteestasi apukirjastostamme. Löydä hyödyllistä tietoa LG-tuotteestasi apukirjastostamme.

Apukirjasto

Etsi hyödyllistä tietoa LG-tuotteestasi

[TV] How to Update Firmware

Vianetsintä

 

How to Update Firmware

 

 

Firmware (or software) updates are available for download for a network enabled Smart TV.

The firmware updates TV features as required to improve the viewing experience.

 

Note : Network connection is required to download the firmware updates.

 

Software Update

 

Firmware update notifications will appear on the TV if the Software Update has been set.

Otherwise refer to the following directions to check whether an update is available for the TV.

1. Press the Smart button on the remote controller.
    Select
Settings > SUPPORT > Software Update, then press WHEEL or ENTER.

 

 

 

2. The current version appears on the menu.

    To see if a new version is available, select Check Update Version,

    then press WHEEL or ENTER.

    If Automatic update mode is on, a new version is automatically downloaded.

    To prevent the TV searching for updates, set Software Update to Off.

 

 

3. Check Update Version returns a message showing either

    a new version is available or no update is found. 

    To download the new software update, select  Update then press WHEEL or ENTER.

 

 

4. During download, the status bar will show progress.

    When the software has been successfully downloaded and updated on the TV,

    a message appears.

 

 

5. After the message appears indicating that the software has been

    successfully downloaded, turn off the TV and back on

    to install the update.

 

 

 

 

 

 

Miten päivität Ohjelmiston

 

 

Ohjelmisto päivitykset ovat käytettävissä ladattavana verkkoon Smart TV:ihin.

Ohjelmisto päivitykset Televisiossa sisältää vaadittavat ominaisuudet parempaan katselun kokemukseen

 

Huomautus : Verkkoyhteys vaaditaan ohjelmiston päivitykseen.

 

Ohjelmisto Päivitys 

 

Ohjelmisto päivityksten ilmoitus tulee näkyviin televisiossa jos Ohjelmisto Päivitys on asennettu.

Muissa tapauksissa katso seuraavat ohjeet tai katso jos päivitys on saatavilla televisiossasi.

1. Paina Smart painiketta kaukosäätimessä. 
Valitse Asetukset
> TUKI > Ohjelmisto päivitys, ja paina Rullaa tai ENTER.

 

 

 

2. Nykyinen versio näkyy valikossa.

    Nähdäksesi onko uutta versiota saatavailla, valitse Katso Päivitetty Versio,

    ja paina RULLAA tai ENTER.

    Jos Automaattinen päivitys tila on päällä, uusi versio on automaattisesti päivitetty.

    Estettäessäsi television hakemasta päivityksiä, valitse Ohjelmisto päivitys > Pois päältä.

 

 

3. Katso Päivitetty Versio lähettää viestin jossa näkyy joko 

    uuden version joka on saatavilla tai jos päivitystä ei löydy. 

    Ladattaessasi uuden ohjelmisto päivityksen valitse Päivitä ja paina RULLAA tai ENTER.

 

 

4. Latauksen aikana, tila palkki näyttää edistymisen.

    Kun ohjelmisto on onnistuneesti ladattu ja päivitetty televisioon, tulee tästä viesti näkyviin.

 

 

5. Viestin näkymisen jälkeen jossa kerrotaan latauksen onnistuneen,
sulje televisio ja käynnistä uudelleen niin televisio asentaa päivityksen.

 

 

 

*Vaadittu kysymys.