Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LG Image Retention Mini Page

LG OLED TV:n luotettavuus

LG OLED TV:n ensiluokkainen kuvanlaatu on laajalti tunnustettu maailmankuulujen
teknologia-alan mediayritysten, kuten CNETin, What Hi-Fin ja TechRadarin, keskuudessa.

LG OLED TV:t on suunniteltu ehkäisemään jäännöskuvien riski. Jäännöskuvia voi ilmetä,
kun kuluttajat käyttävät teknologiaa tavallisesta poikkeavissa katseluolosuhteissa.

* ”Tavallisesta poikkeavat katseluolosuhteet” viittaavat tilanteisiin, joissa staattista kuvaa näytetään tavallista pidempään.
next

LG OLED TV -teknologia
jäännöskuvien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi

Jäännöskuvien ehkäiseminen

Jäännöskuvien esiintymisen välttämiseksi ja vähentämiseksi LG OLED TV:t
on varustettu monilla eri teknologioilla, jotka on lueteltu alla.

Näytön siirto

Tämä teknologia vähentää jäännöskuvien mahdollisuutta,
kun näytön kuva pysyy pitkään paikallaan.
Näytön siirto siirtää staattisen alueen pikseleitä.

Logojen luminanssin korjaus

Tämä teknologia tunnistaa näytössä näkyvät logot
ja vähentää kyseisten alueiden luminanssia. Ajallinen luminanssin huippuarvon säätö.

TPC (Temporal Peak Luminance Control)

LG OLED TV:t on varustettu teknologialla, joka tunnistaa,
mitkä paikallaan olevat kuvat aiheuttavat suuren jäännöskuvariskin,
ja säätävät pikseliluminanssia tarpeen mukaan.

Jäännöskuvien poisto

LG OLED TV:t tukevat myös jäännöskuvien poistoteknologiaa.
Jäännöskuvia voi ilmetä kuluttajien käyttäessä
teknologiaa tavallisesta poikkeavissa katseluolosuhteissa.

* ”Tavallisesta poikkeavat katseluolosuhteet” viittaavat tilanteisiin, joissa staattista kuvaa näytetään tavallista pidempään.

Pikseleiden korjaus

LG OLED TV:t on varustettu sisäänrakennetulla pikseleiden korjaustoiminnolla,
joka tunnistaa pikseleiden laadun heikkenemisen
automaattisesti säännöllisen skannauksen avulla ja korjaa pikseleitä tarvittaessa.
Toiminto havaitsee myös ohutkalvotransistorin (TFT, Thin Film Transistor)
jännitemuutokset näytön ollessa sammutettuna. Siten toiminto tunnistaa
ja korjaa heikentyneet pikselit vertaamalla niitä määritettyyn viitearvoon.

Miten jäännöskuvien poistoteknologia aktivoidaan?

Automaattinen pikseleiden korjaus
– jäännöskuvien helppoon poistoon

Neljän tunnin kumulatiivisen käytön jälkeen

Pikseleiden korjaus toimii automaattisesti, kun sammutat tv:n
katseltuasi sitä yhteensä yli neljä tuntia. Jos esimerkiksi katselit televisiota kaksi tuntia eilen
ja kolme tuntia tänään (yhteensä yli neljä tuntia), pikseleiden korjaustoiminto
käynnistyy automaattisesti, korjaa mahdolliset jäännöskuvaongelmat ja nollaa käyttöajan.

*Tämä toiminto ei käynnisty, jos tv on kytketty pois virtalähteestä.

2 000 tunnin kumulatiivisen käytön jälkeen

Kun televisiota on katseltu yhteensä 2 000 tuntia tai enemmän
(viisi tuntia päivässä yhden vuoden ajan), pikseleiden korjaustoiminto
käynnistyy automaattisesti ja toimii noin tunnin ajan, kun sammutat television.
Näytöllä voi näkyä pystysuoria juovia tämän prosessin aikana,
mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Toiminto on suunniteltu poistamaan jäännöskuvia
vierittämällä vaakapalkkia näytöllä.

Pikseleiden korjaustoiminto toimii automaattisesti television tilan mukaan.
Voit suorittaa toiminnon myös manuaalisesti aina tarvittaessa.

Manuaalinen pikseleiden korjaus – jäännöskuvien poiston hallintaan

Myös manuaalinen pikseleiden korjaustoiminto on käytettävissä,
jos havaitset jäännöskuvan tai saat muistutuksen toiminnon suorittamisesta
2 000 tunnin katselun jälkeen. Manuaalinen käynnistäminen:
Siirry ensin asetusvalikkoon painamalla kaukosäätimen asetuspainiketta pitkään
[Asetukset] → [Kuva] → [OLED-paneelin asetukset] → [Pikseleiden korjaus]

*Huomioi, että pikseleiden korjaustoiminto päättyy, jos televisio kytketään päälle toiminnon ollessa käynnissä.

Voit pienentää jäännöskuvien riskiä
muuttamalla tiettyjä television asetuksia manuaalisesti.

Eco-tilan asetukset

Kun katselet samaa sisältöä pitkään, aseta näyttö Eco-tilaan
ja säädä OLED-valo alhaiselle tasolle Kuvatila-asetuksista.

Logojen luminanssiasetukset

Määritä logojen luminanssin korjaustaso korkeaksi kuvavalikon OLED-paneeliasetuksista.

Valikon näyttöasetukset

Vältä ulkoisen laitteen asetusvalikon näkyminen pitkään näytöllä
tutustumalla liitettynä olevan laitteen käyttöoppaaseen ja sammuttamalla asetusvalikko.

Kuvasuhdeasetukset

Jos vasemmassa/oikeassa laidassa tai ylä-/alalaidassa näkyy musta
tausta katsellessasi televisiota, on suositeltavaa säätää
sisältö vastaamaan näytön kokoa seuraavasti:
[Kuva] → [Kuvasuhdeasetukset] → [Kuvasuhde] → [Pystyzoomaus] tai [Zoomaus joka suuntaan]