Baza de date pentru ajutor

Domeniu

 • Document Contents
  Operarea
  Cum se reinregistreaza telecomanda magica?
  1 Apăsaţi simultan butoanele HOME(ACASĂ) şi BACK(ÎNAPOI) timp deaproximativ 5 secunde.2 Îndreptaţi telecomanda spre televizor şi apăsaţi butonul Disc(OK) timp deaproximativ 5 secunde.✎✎Apăsaţi butonul BACK(ÎNAPOI) orientând telecomanda spre...
 • Document Contents
  Operarea
  Setare cablu DTV.
  HOME ➾ Setări ➙ SETARE ➙ Setare cablu DTV[Numai în modurile Cablu şi Cablu & Satelit]Operator de service:Setaţi Operatorul de service.Când schimbaţi Operatorul de service, programele existente salvate sunt şterseşi se execută acordul auto.A...
 • Document Contents
  Operarea
  ❐Ce înseamnă HbbTV?
  [În funcţie de model] [În funcţie de ţară]HbbTV sau Hybrid Broadcast Broadband TV înlocuieşte serviciile teletextanalogiceexistente cu un serviciu de transmisii interactive bazate pe Web, de ultimăgeneraţie. Similar serviciilor digitale de ...
 • Document Contents
  instalarii
  Cum se face conexiunea cu un cablu RCA?
 • Document Contents
  Operarea
  Opţiunea Setare satelit.
  Satelit : Selectaţi Satelitul dorit.Frecvenţă LNB:Selectaţi o valoare din 9750/10600, 9750/10750,9750, 10600,10750, 5150. Dacă selectaţi 9750/10600,9750/10750(MHz), 22KHz Tone este dezactivat. Dacă nuputeţi găsi valoarea frecvenţei LNB din ...
 • Document Contents
  instalarii
  Lista de compatibilitate a fisierelor.
  Global:Extensii disponibile pentru fişiere: „.avi”, „.mpg”,„.mpeg”, „.mp3”, „.wma”,„.jpg”, „.jpeg”Lungimea maximă a numelui fişierului este de 35 caractere.În funcţie de mărimea şi numărul fişierelor, citirea conţinutului suportuluimedia po...
Vezi mai mult