Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Termenii de utilizare ai serviciului LG

Termeni de utilizare a serviciilor LG Electronics

LG Electronics, Inc. („LGE”), împreună cu filialele și afiliații săi („Grupul LG”, „noi”, „al nostru” sau „ne”) vă urează bun venit, în calitate de utilizator final („Utilizator(i)” sau „dvs.”), la serviciul nostru.

Prezenții termeni de Utilizare („Termeni de Utilizare”) stabilesc informațiile necesare pentru ca Utilizatorii să utilizeze diverse servicii, cum ar fi aplicațiile mobile și site-urile web, pe care le furnizăm în legătură cu produsele noastre și cu dispozitivele noastre inteligente (inclusiv servicii personalizate în funcție de preferințele dvs.) enumerate aici (denumite în mod colectiv, „Serviciul LGE”). Prezenții Termeni de Utilizare, de exemplu, includ următoarele:

• modul în care puteți utiliza Serviciile LGE și modul în care vă furnizăm Serviciile LGE;

• drepturile, responsabilitățile și regulile aplicabile dvs. și LGE în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor LGE;

• drepturile de proprietate intelectuală privind conținutul și software-urile disponibile în Serviciile LGE; și

• alte drepturi de care dispuneți în legătură cu utilizarea Serviciilor LGE.

Pentru a utiliza Serviciile LGE, trebuie să vă acordați consimțământul pentru acești Termeni de utilizare. Pentru a utiliza anumite servicii, este posibil să vi se solicite, de asemenea, să creați un cont în calitate de membru („Membru(i)”) şi să utilizaţi dispozitivele fabricate de noi. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti Termeni de utilizare. De asemenea, vă recomandăm să citiți și celelalte politici care se pot aplica utilizării de către dvs. a Serviciilor LGE, inclusiv Politica de confidențialitate, care poate fi găsită în Serviciile LGE aici.

Acești Termeni de utilizare vor fi, în principiu, aplicabili pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor LGE. Cu toate acestea, referitor la utilizarea de către dvs. a anumitor servicii, puteți face obiectul unor termeni specifici serviciului, în plus față de acești Termeni de utilizare. De exemplu, atunci când achiziționați bunuri și servicii prin Serviciile LGE, se pot aplica Termenii și condițiile de achiziție și vi se vor prezenta acești termeni care vor trebui acceptați pentru a finaliza achiziția. În eventualitatea unui conflict sau a unei neconcordanțe între acest contract și acești termeni specifici serviciului, termenii specifici serviciului vor prevala, dar numai cu privire la acel serviciu. În plus, pentru anumite servicii, se pot aplica politici, instrucțiuni, linii directoare și notificări suplimentare, iar noi vă recomandăm să le citiți cu atenție înainte de utilizarea acestor servicii.

1. Furnizorul serviciului LGE

Următoarea entitate încheie acești Termeni de utilizare cu dvs. pentru a furniza Serviciul LGE în conformitate cu acești Termeni de utilizare:

Enumerate aici

2. Utilizarea și abonarea la Serviciul LGE

Standard şi procedură de abonare

Minorilor cu vârsta sub 18 ani li se poate interzice abonarea la Serviciul LGE..

Vă rugăm să rețineți că dacă aveți vârsta sub 18 ani și doriți să vă abonați la Serviciul LGE, trebuie să aveți permisiunea părintelui sau tutorelui legal. Părintele sau tutorele dvs. legal va fi responsabil pentru utilizarea de către dvs. a Serviciului LGE și trebuie, prin urmare, să supravegheze utilizarea de către dvs. a Serviciului LGE și să stabilească dacă Serviciul LGE este sau nu este potrivit pentru dvs.

Puteți să optați pentru abonarea la Serviciul LGE după ce ați citit și v-ați acordat consimțământul pentru acești Termeni de utilizare şi Politica de confidenţialitate, care pot fi urmate de un proces de verificare prin e-mail. După verificarea reușită și/sau acceptarea aplicației dvs., vi se va acorda un cont pentru Serviciul LGE („Cont”). Vă putem solicita să vă verificăm numele real atunci când vă conectați pentru prima dată sau în timpul utilizării Serviciului LGE. Puteți revizui și corecta orice erori din informațiile dvs. prin intrarea în Contul dvs.

Aceşti Termeni de utilizare sunt încheiaţi pentru o perioadă nedeterminată de timp.

A se nota că Termenii de Utilizare nu sunt considerați a fi în scris și nu arhivăm acceptarea Termenilor de Utilizare. Prezenții Termeni vă sunt întotdeauna accesibili în meniul ThinQ App > App Setting > Terms of Use sau pe site-ul lg.com > Termeni de Utilizare [aici]. Ne puteți contacta și [aici] pentru descărcare.

Când vă abonați în calitate de membru și utilizând contul

• Trebuie să furnizați informații corecte și complete la înscriere

• Trebuie să actualizați orice modificări ale acestor informații fără întârziere

• Trebuie să vă asigurați că parola dvs. nu este divulgată sau distribuită altor persoane la utilizarea de către dvs. a Contului

• Trebuie să notificați imediat LGE dacă suspectați că contul dvs. a fost accesat fără autorizare

Sunteți responsabil pentru utilizarea Contului dvs., inclusiv luarea de măsuri necesare în mod rezonabil pentru protejarea Contului dvs. Veți fi responsabil pentru orice consecință care decurge din acțiunile care vă pot fi atribuite, inclusiv neglijența în gestionarea parolei contului dvs., iar LGE nu va fi responsabilă pentru aceste consecințe.

Putem respinge cererea dvs. de a crea un Cont în oricare dintre următoarele situații:

• dacă furnizați informații incorecte și incomplete la înscriere;

• dacă vă înscrieți pentru a utiliza Serviciul LGE în scopuri comerciale sau ilegale; sau

• dacă nu vă putem recunoaşte calitatea de membru din motive care vă pot fi atribuite, cum ar fi încălcarea anterioară a acestor Termeni de utilizare.

Mai mult, Utilizatorii pot descărca un anumit conţinut gratuit disponibil în Serviciul LGE, fără a crea un Cont, dacă Utilizatorul este de acord cu autentificarea LGE a dispozitivului său, pentru ca LGE să stabilească dacă respectivul Utilizator poate descărca conţinutul relevant.

Putem, în orice moment și din orice motiv comercial, să suspendăm sau să ștergem unul dintre conturile dvs., în cazul în care aveți mai multe conturi pentru Serviciul nostru sub o singură adresă de e-mail. Dacă suspendăm sau ștergem unul dintre conturile dvs., vom încerca să vă notificăm la adresa de e-mail înregistrată în contul dvs., cu cel puțin 30 de zile înainte de suspendare sau de ștergere. În cazul menționat mai sus, putem înceta Serviciul nostru cu contul suspendat sau șters.

3. Drepturile și obligațiile Utilizatorilor

Drepturile dvs. legale

Aceşti Termeni de utilizare nu vă vor limita și nu vă vor anula drepturile legale la (1) o anumită calitate a serviciilor și (2) la soluționare în cazul unor probleme. De exemplu, dacă sunteți un consumator care achiziționează produse prin intermediul Serviciului LGE, puteți beneficia de toate drepturile care vă sunt acordate de legile și reglementările aplicabile.

Dreptul de încetare a Termenilor de utilizare

Aveți dreptul de a înceta contractul dvs. cu privire la Termenii de utilizare, în orice moment, fără a notifica sau a motiva, prin ștergerea Contului dvs. sau prin încetarea utilizării Serviciilor LGE.

Obligațiile dvs.

Trebuie să respectați următoarele când utilizați Serviciul LGE:

• să vă conformați cu aceşti Termeni de utilizare şi cu orice legi şi reglementări aplicabile;

• să respectați drepturilor altor persoane, inclusiv drepturile cu privire la datele cu caracter personal, confidențialitatea și proprietatea intelectuală;

• să vă abțineți de la conduita care încalcă drepturile altor persoane, care este defăimătoare sau prejudiciază în alt mod interesele oricărei alte persoane, inclusiv LGE; şi

• să vă abțineți de la acte care pot duce la abuzul serviciului, care pot interfera cu, suspenda sau deteriora Serviciul LGE.

LGE depune toate eforturile pentru a menţine securitatea şi siguranţa tuturor Utilizatorilor şi pentru a permite Utilizatorilor să acceseze gratuit Serviciul LGE. În acest scop, nu aveți permisiunea de a utiliza Serviciul LGE sau orice conținut furnizat prin intermediul Serviciului LGE („Conţinut LGE”), pentru:

• încercarea de a stabili codul sursă sau algoritmul Serviciului LGE sau a Conținutului LGE prin implicarea în, de exemplu, ingineria inversă a software-ului (cu excepţia cazurilor permise de legislaţia aplicabilă);

• încercarea de a modifica în mod discreționar sau de a dezactiva anumite funcții ale Serviciului LGE sau ale Conținutului LGE;

• crearea de lucrări derivate pe baza Serviciului LGE sau a Conținutului LGE;

• angajarea în servicii precum închirierea, sub-închirierea sau găzduirea, utilizând Serviciul LGE sau Conținutul LGE;

• încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor ale altor persoane, inclusiv LGE, în legătură cu utilizarea Serviciului LGE sau a Conținutului LGE;

• utilizarea Serviciul LGE sau a Conținutului LGE în scopuri ilegale sau prin mijloace ilegale, prin încălcarea acestor Termeni de utilizare sau a oricăror legi și reglementări aplicabile;

• utilizarea Serviciului LGE sau a Conținutului LGE într-o manieră rău intenționată sau periculoasă (de ex., atacuri de tip hacking sau distribuiri de coduri nocive, inclusiv viruși și orice date dăunătoare);

• utilizarea Serviciul LGE sau a Conținutului LGE într-un mod care împiedică ceilalți Utilizatori, defectează, suprasolicită sau deteriorează Serviciul LGE sau care crește vulnerabilitatea Serviciilor LGE la riscurile de securitate; sau

• încercarea de a decoda semnalele transmise între Serviciul LGE şi serverele sale, sau de a colecta date sau informaţii de la Serviciul LGE sau de la sistemul acestuia.

În urma nerespectării de către dvs. a obligațiilor de mai sus, putem suspenda accesul dvs. la Serviciul LGE cât timp investigăm neconformitatea dumneavoastră. În acest caz, vom fi responsabili pentru dovedirea neconformității dvs.; totuși, vom înceta orice astfel de suspendare dacă dovediți lipsa de intenție sau neglijența în legătură cu o astfel de neconformitate. Vă putem închide Contul dacă o astfel de neconformitate care a cauzat suspendarea nu este soluționată într-o anumită perioadă de timp.

Responsabilitatea dvs.

În cazul în care suferim pierderi din sau în legătură cu: (i) încălcarea acestor Termeni de utilizare de către dvs.; (ii) utilizarea de către dvs. a serviciilor LGE în alt mod decât în conformitate cu acești Termeni de utilizare sau în alt mod încălcând legislația și reglementările aplicabile; sau (iii) utilizarea de către dvs. a Serviciilor părților terțe (după cum sunt definite mai jos) în alt mod decât în conformitate cu orice termeni aplicabili utilizării Serviciilor părților terțe, putem demara proceduri legale împotriva dvs. pentru rambursarea acestor pierderi.

4. Licență

Licență pentru Serviciul LGE

LGE vă acordă licența pentru a utiliza Serviciul LGE, astfel încât să puteți utiliza gratuit Serviciul LGE. Cu toate acestea, licența este furnizată pe bază limitată, netrasferabilă, revocabilă și neexclusivă și puteți utiliza Serviciul LGE și Conținutul LGE doar în scopuri personale și necomerciale. Licenţa acordată include software şi alte date necesare pentru furnizarea Serviciului LGE şi a conţinutului LGE, împreună cu actualizările, upgrade-urile, îmbunătăţirile, modificările, schimbările şi completările aplicabile. După ce vă daţi acordul pentru aceşti Termeni de utilizare, vi se va acorda licenţa pentru utilizarea Serviciului LGE şi a Conținutului LGE doar în condiţiile specificate în aceşti Termeni de utilizare şi în Acordul de licenţă pentru utilizatorul final aplicabil („EULA”) pentru Conţinutul LGE, dacă există. Nu veți dobândi niciun drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate legate de Serviciul LGE și Conținutul LGE, cu excepția celor specificate expres în prezentul document sau în EULA aplicabil. În plus, detaliile și obiectul licenței pot varia în funcție de țară, dispozitivul dvs. și tipul sistemului de operare, în funcție de politicile interne ale LGE și ale partenerilor săi de afaceri, precum și alte nevoi operaționale sau tehnice. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere față de dvs. pentru lipsa de interoperabilitate dintre Conținutul LGE pe care îl descărcați și dispozitivul dvs. mobil și orice daune cauzate de introducerea eronată a informațiilor referitoare la dispozitivul dvs.

Licență pentru conținutul generat de utilizator

Puteți, la anumite Servicii LGE, să încărcați, să trimiteți, să stocați, să transmiteți, să primiți sau să partajați recenziile, postările, fotografiile, mesajele, documentele și alt conținut al dvs. („Conținut generat de utilizator”), cu privire la care dețineți dreptul de autor. Veți păstra dreptul de proprietate asupra Conținutului generat de utilizator pe care îl transmiteți și nu vi se cere să furnizați respectivul Conținut generat de utilizator în cadrul serviciului LGE. Nu facem declarații și nu oferim garanții cu privire la acuratețea sau integralitatea Conținutului generat de utilizator sau a Conținutului generat de utilizator încărcat de orice alt utilizator.

Prin încărcarea sau partajarea Conținutului generat de utilizator în Serviciul LGE, veți acorda LGE o licență globală, fără caracter exclusiv, gratuită, revocabilă, transferabilă și sub-închiriabilă pentru a copia, edita, distribui, traduce, digitaliza, publica, implementa, indica, modifica și crea lucrări derivate din Conținutul generat de utilizator pe durata protecției drepturilor de proprietate intelectuală ale Conținutului generat de utilizator, în măsura necesară pentru operarea, promovarea și îmbunătățirea Serviciului LGE.

În plus, LGE poate sublicenţia licenţa de mai sus următoarelor părți:

- altor Utilizatori pentru a se asigura că Serviciul LGE funcționează așa cum au fost conceput inițial (de ex., partajarea postărilor cu persoanele selectate); sau

- furnizorilor de servicii terți care au o relație contractuală cu LGE, cu scopul limitat de a permite LGE să furnizeze Serviciul LGE în conformitate cu acești Termeni de utilizare.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, LGE deține licența Conținutului generat de utilizator numai în măsura permisă de legile și reglementările aplicabile și nu este acordat niciun drept în plus față de această limită.

5. Restricționarea utilizării Serviciului LGE și ștergerea conținutului generat de utilizator

Măsuri posibile în cazul unor probleme

În oricare dintre următoarele cazuri, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau rezilia utilizarea de către dvs. a Serviciului LGE sau de a șterge Contul dvs. sau Conținutul generat de utilizator:

• dacă dvs. sau Conținutul generat de utilizator încalcă în mod grav sau culpabil și repetat acești Termeni de utilizare, termenii suplimentari care se pot aplica utilizării de către dvs. a Serviciului LGE, alte politici LGE (care sunt disponibile la Informaţii aplicaţie LG ThinQ.) sau orice alte legi și reglementări aplicabile;

• dacă indicați explicit lipsa de intenție în respectarea acestor Termeni de utilizare și a termenilor suplimentari care se pot aplica utilizării de către dvs. a Serviciului LGE;

• dacă este necesar să se respecte obligațiile legale sau hotărârile judecătorești; sau

• în cazul în care comportamentul dvs. sau Conținutul generat de utilizator se consideră în mod rezonabil că provoacă daune sau creează răspundere din partea celorlalți, inclusiv alți Utilizatori și LGE (de exemplu, hacking, phishing, hărțuire, transmitere de spam, comportament înșelător, informații false, încălcarea confidențialității altor persoane, defăimare sau afișare neautorizată a conținutului care nu aparține Utilizatorului).

Notificare

Dacă se consideră rezonabil posibil, înainte de a lua măsurile de mai sus, vă vom notifica cu privire la motivul nostru pentru luarea acestor măsuri, dându-vă astfel șanșa de a rectifica problema identificată. Cu toate acestea, putem decide să nu vă notificăm dacă notificarea:

• cauzează daune sau creează răspundere din partea altor Utilizatori, părți terțe sau LGE;

• încalcă legile şi reglementările aplicabile sau ordinele unei autorităţi de reglementare;

• interferează cu investigația condusă de autoritățile de reglementare; sau

• subminează funcţionarea, integritatea sau securitatea Serviciului LGE.

Responsabilitatea utilizatorilor cu privire la măsuri precum Restricționarea utilizării

Utilizatorul aplicabil, nu LGE, va fi responsabil pentru orice daune şi pierderi (inclusiv în ceea ce priveşte datele şi conţinutul) care pot apărea din sau în legătură cu implementarea măsurilor ca urmare a încălcării de către Utilizator a acestor Termeni de utilizare, precum restricţia utilizării de către Utilizator a Serviciului LGE sau ștergerea Contului Utilizatorului. Pentru a evita orice pierdere de date, vă rugăm să creați copii de rezervă sau să vă asigurați că datele și conținutul stocate prin intermediul Serviciului LGE sunt, de asemenea, stocate într-o altă locație, utilizând, de exemplu, servicii pentru copii de rezervă online.

6. Modificarea, suspendarea şi încetarea Serviciului LGE

Modificarea serviciului LGE

Dacă adăugăm noi funcționalități sau lansăm o nouă versiune a Serviciului LGE sau în cazul unei modificări a legislației aplicabile, putem modifica Serviciul LGE după cum urmează:

• modificarea, adăugarea sau ștergerea elementelor sau funcțiilor Serviciului LGE, de exemplu, pentru funcțiile îmbunătățite, securitatea performanței, remedierile de erori și îmbunătățirea serviciilor;

• suspendarea sau limitarea utilizării sau accesului la Serviciul LGE, inclusiv accesul la Conturi;

• examinarea, semnalarea, modificarea, refuzarea postării, blocarea accesului la sau ștergerea oricărui Conținut LGE fără notificare sau răspundere; sau

• dezactivarea accesului la, blocarea sau modificarea de la distanță a oricărui Conținutonținut LGE descărcat anterior de pe Serviciul LGE pe dispozitivul dvs., dacă aceste acțiuni sunt necesare sau adecvate ca urmare a obligațiilor contractuale ale LGE, a modificărilor legii, a unei hotărâri judecătorești sau a altor motive.

Dacă LGE îndepărtează, dezactivează accesul la sau blochează în alt mod accesul dvs. la orice conținut LGE, va trebui să contactați furnizorul conținutului LGE relevant.

Suspendarea și încetarea Serviciului LGE

În măsura permisă de legislația aplicabilă, LGE poate suspenda sau înceta integral sau parțial Serviciul LGE, în orice moment, în oricare dintre următoarele cazuri:

• pentru a opera sau îmbunătăți Serviciul LGE sau pentru a respecta obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă;

• dacă partenerii de afaceri ai LGE care furnizează LGE cu elemente ale Serviciului LGE decid să înceteze furnizarea integrală sau parțială a acestor elemente ale Serviciului LGE; sau

• în cazul întreținerii, inspecției sau înlocuirii sau a erorilor facilităților de comunicare și a informațiilor (precum computere, servere și rețele de telecomunicații), supratensiunea în trafic, întreruperea comunicării și alte motive rezonabile care îngreunează continuarea funcționării Serviciului LGE.

LGE poate suspenda sau rezilia în totalitate sau parțial Serviciul LGE în orice moment și din orice motiv comercial, furnizându-vă o notificare scrisă prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de o astfel de suspendare sau de reziliere.

Notificare, despăgubire și răspundere în caz de modificare, suspendare sau reziliere

Modificarea semnificativă, suspendarea şi încetarea care afectează în mod negativ utilizarea Serviciului LGE vor fi notificate Utilizatorilor în avans prin e-mail-ul înregistrat în Cont sau în alte moduri rezonabile, inclusiv prin postarea pe Serviciul LGE. Cu toate acestea, modificările pot produce efecte imediat fără notificare prealabilă dacă există o modificare a oricărei legi sau reglementări aplicabile sau există motive de securitate care fac ca respectiva modificare, suspendare sau încetare să fie necesară. Dacă nu doriţi să continuaţi utilizarea Serviciului LGE în urma unei schimbări semnificative, suspendări sau încetări, vă puteţi închide Contul.

Cu excepția cazului în care legislația și reglementările aplicabile impun altfel, Utilizatorii nu vor avea dreptul la nicio compensație în legătură cu modificarea, suspendarea sau încetarea integrală sau parțială a Serviciului LGE.

Drepturile și obligațiile Utilizatorului și LGE în temeiul acestor Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare după încetarea Serviciului LGE sau a Contului utilizatorului.

7. Răspunderea și garanțiile LGE

Răspundere

Nimic din acești Termeni de utilizare nu exclude sau limitează răspunderea noastră pentru: (i) deces sau vătămare personală cauzată de neglijența noastră; (ii) fraudă sau denaturare frauduloasă; și (iii) orice problemă în legătură cu care ar fi ilegal pentru noi să excludem sau să restricționăm răspunderea noastră.

Dacă nu ne conformăm acestor Termeni de utilizare, suntem responsabili pentru pierderea sau prejudiciile suferite de dvs., care reprezintă un rezultat previzibil al încălcării acestor Termeni de utilizare sau neglijenței noastre, dar nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daună care nu este previzibilă. Pierderea sau prejudiciul este previzibil dacă este o consecință evidentă a încălcării noastre sau dacă a fost avută în vedere de dvs. și de noi în momentul în care am încheiat acești Termeni de utilizare.

Furnizăm Serviciul LGE doar pentru uz casnic şi privat. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul LGE sau orice Conținut LGE în scopuri comerciale sau profesionale și nu avem nicio răspundere față de dvs. pentru pierderea profitului, pierderea afacerii, întreruperea activității sau pierderea oportunității de afaceri.

Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daună suferită de dvs. ca urmare a: (i) neglijenței dvs. în timpul utilizării Serviciului LGE; (ii) încălcării acestor Termeni de utilizare; sau (iii) în caz de forță majoră.

Utilizarea Serviciilor LGE și a conținutului LGE poate necesita acces la Internet. Vă rugăm să reţineţi că, în funcţie de planul dvs. de servicii de telecomunicaţii, se pot aplica taxe suplimentare pentru accesarea internetului. Nu suntem răspunzători pentru conexiunea sau viteza serviciului dvs. de Internet.

Garanții

Garanţia LGE în legătură cu Serviciul LGE (inclusiv conţinutul Serviciului LGE, funcţiile Serviciului LGE, credibilitatea, disponibilitatea şi satisfacţia nevoilor Utilizatorilor) şi Conținutul LGE este limitată la (1) problemele prevăzute de aceşti Termeni de utilizare şi de termenii suplimentari care se aplică utilizării dvs. a Serviciului LGE și Conținutului LGE, sau (2) măsura permisă de legile şi reglementările aplicabile. Nu se oferă nicio altă garanție în legătură cu Serviciul LGE și Conținutul LGE. În special, un dispozitiv inteligent conectat la Serviciul LGE și la Conținutul LGE ar putea fi deconectat de la Serviciul LGE sau poate deveni inutilizabil, din cauza conexiunii reduse la rețea sau a actualizării Serviciului LGE.

În măsura maximă permisă de legile aplicabile, Serviciul LGE și conținutul LGE sunt furnizate „ca atare” sau „conform disponibilității” și fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la, vandabilitatea, păstrarea bunei calități, manipularea calificată a dispozitivelor, compatibilitatea cu un anumit scop, integritatea, caracterul adecvat, fără viruși, mediu calm și neîncălcarea drepturilor cu privire la Serviciul și Conținutul LGE.

Vă rugăm să rețineți că unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea garanțiilor implicite, a termenilor sau a condițiilor sau limitarea daunelor incidentale sau consecvențiale, astfel încât limitările și excluderile de mai sus pot fi limitate în cazul dvs. și puteți avea drepturi suplimentare. Pentru informații suplimentare despre drepturile dvs. legale, vă rugăm să contactați autoritatea locală, departamentul standardelor comerciale, biroul pentru consilierea cetățenilor sau un departament echivalent.

8. Serviciul terț

Colaborăm cu partenerii de afaceri globali pentru a furniza conținut util prin intermediul Serviciului LGE. Serviciul LGE poate include conținut (de exemplu, informații, linkuri și reclame), produse, servicii, aplicații și alte materiale furnizate de o parte terță („Serviciul terț”). Puteți beneficia de diverse avantaje prin intermediul Serviciului terț. Totuși, nu controlăm Serviciul terț și, în consecință, în măsura permisă de legislația aplicabilă, nu suntem responsabili pentru nicio daună sau pierdere rezultată în urma utilizării de către dvs. a Serviciului terț. Nu facem nicio declaraţie sau nu oferim nicio garanţie în această privință şi în măsura permisă de legislaţia aplicabilă nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la Serviciul terț. Sunteţi de acord că utilizarea de către dvs. a Serviciului terţ se va face pe propriul dvs. risc şi nu vom avea nicio răspundere faţă de dvs. ca urmare a expunerii dvs. la Serviciul terţ.

9. Publicitate

Oferim diferite servicii LGE gratuit, iar în acest scop unele servicii LGE pot include reclame publicitare (personalizate), care pot fi furnizate pe baza preferințelor anumitor Utilizatori. Serviciul LGE poate include reclame și informații de marketing furnizate de noi sau de o parte terță, iar pentru acele reclame și informații de marketing furnizate de comercianți terți nu putem controla utilitatea, acuratețea sau exhaustivitatea acestor informații. În consecință, cu excepția cazului în care ne sunt imputate, nu vom fi responsabili pentru nicio răspundere care decurge din astfel de reclame, comunicări sau tranzacții între dvs. și astfel de comercianți, inclusiv orice daune care pot decurge din încrederea dvs. în astfel de reclame.

10. Procedura de rezolvare a litigiilor

Gestionarea reclamațiilor

Puteți raporta orice reclamație cu privire la utilizarea Serviciilor LGE la următoarele detalii de contact:

Enumerate aici

Vom trata orice plângeri conform următoarei proceduri: vom atribui un număr de identificare reclamației dvs. și vă vom trimite o confirmare de primire a reclamației dvs. fără întârziere, dar nu mai târziu de șaptezeci și două (72) de ore de la primirea reclamației dvs. Vom investiga reclamația dvs. cu promptitudine. Dacă suntem de acord cu reclamația dvs., vom furniza o soluție cu promptitudine și vă vom trimite un răspuns pe fondul reclamației dvs. în termen de treizeci (30) de zile de la primirea reclamației dvs. Dacă nu suntem de acord cu reclamația dvs. sau nu este posibil să o investigăm prompt, vom înregistra reclamația și poziția noastră într-un raport pe care vi-l vom trimite împreună cu răspunsul nostru pe fondul reclamației dvs. Dacă nu suntem de acord cu reclamația dvs., vă vom furniza, de asemenea, un răspund cu motivele noastre pe fondul reclamației dvs. Dacă nu sunteți de acord cu respingerea reclamației dvs., puteți depune o plângere în conformitate cu prevederile de soluționare a litigiilor de mai jos.

Cu excepţia cazului în care este interzis de legislaţia locală, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu aceşti Termeni de utilizare, inclusiv orice întrebare referitoare la existenţa, validitatea sau încetarea acestora, va fi înaintat şi, în final, soluţionat prin arbitraj (i) conform Regulilor Comitetului de Arbitraj Comercial Coreean (ale cărui reguli sunt considerate a fi incluse prin referință în această clauză), (ii) unde numărul de arbitri va fi redus la unul, (iii) sediul sau locația legală pentru arbitraj va fi Seul, Republica Coreea, (iv) limba utilizată pentru procedurile de arbitraj va fi limba engleză și (v) legea aplicabilă a contractului va fi dreptul material al Republicii Coreea.

În măsura impusă de legislația locală pentru ca arbitrajul să fie valabil și eficient din punct de vedere legal ca mijloc de soluționare a litigiului, inclusiv față de un consumator, referirile la Regulile Comitetului de Arbitraj Comercial Coreean de la punctul (i) de mai sus vor fi considerate ca făcând referire la regulile celui mai proeminent organism de arbitraj („Regulile de arbitraj locale”) din țara dvs. și referirile la Seul, Republica Coreea de la punctul (iii) de mai sus vor fi considerate ca făcând referire la capitala țării dvs.

Este posibil să rezolvaţi litigiile cu noi numai în mod individual şi nu ca un reclamant sau ca un membru de grup dintr-un grup pentru o  posibilă acțiune colectivă sau prin proceduri reprezentative.

Dacă sunteți consumator și sunteți rezident în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană, puteți demara procedurile legale în ceea ce privește acești Termeni de utilizare în instanțele din țara în care locuiți. De asemenea, dacă locuiți în Regatul Unit sau Uniunea Europeană și direcționăm acest site web în țara în care locuiți, veți beneficia de orice prevedere obligatorie a legislației din țara în care aveți reședința. Nimic din acești Termeni de utilizare nu vă afectează drepturile în calitate de consumator de a vă baza pe aceste prevederi obligatorii ale legislației locale..

Dacă sunteți consumator și sunteți rezident în Norvegia, în cazul unui litigiu, puteți contacta Consiliul Consumatorilor din Norvegia (sau alte organisme de apel relevante). Mai multe detalii pot fi găsite la https://www.forbrukerradet.no/.

Dacă sunteți consumator care este rezident în Uniunea Europeană și doriți mai multe informații despre soluționarea online a litigiilor, vă rugăm să accesați acest link către site-ul web al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Acest link este furnizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, exclusiv în scop informativ. Nu suntem obligați să participăm la soluționarea online a litigiilor.

11. Modificarea acestor Termeni de utilizare

LGE poate modifica periodic aceşti Termeni de utilizare și termenii suplimentari care se pot aplica utilizării de către dvs. a Serviciilor LGE, în măsura permisă de legile și reglementările aplicabile. O astfel de modificare și motivul acesteia vor fi notificate dvs. și prin Serviciul LGE cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a acestei modificări. În plus, orice schimbare semnificativă care poate fi dezavantajoasă pentru Utilizatori va fi notificată prin Serviciul LGE relevant și prin mijloace electronice (precum e-mailul) cu cel puțin 30 de zile înainte.

Va trebui să acceptați Termenii de utilizare cu modificările ulterioare. Utilizarea Serviciului LGE după ce Termenii de utilizare modificaţi intră în vigoare va constitui consimţământul dvs. cu privire la aceste modificări. Puteți revoca sau puteți să nu vă acordați consimțământul pentru acești Termeni de utilizare (și pentru orice astfel de amendamente) prin închiderea Contului dvs. în orice moment, motiv pentru care nu veți fi supuși aplicării Termenilor de utilizare modificați.

12. Aspecte generale

•  Beneficiați de anumite drepturi legale care nu pot fi limitate de aceşti Termeni de utilizare. Nimic din acești Termeni de utilizare nu va limita respectivele drepturi legale. Sfaturile referitoare la drepturile dvs. legale sunt disponibile la Biroul pentru Consilierea cetățenilor sau la Biroul pentru Standarde Comerciale.

• Aceşti Termeni de utilizare stabilesc relaţia dintre dvs. şi LGE. Chiar dacă o parte terță beneficiază de relația dintre dvs. și LGE, pentru respectiva parte terță nu va fi valabil niciun drept legal.

• În cazul unui conflict între acești Termeni de utilizare și termenii suplimentari specifici serviciului care se pot aplica utilizării de către dvs. a Serviciului LGE, termenii suplimentari vor prevala cu privire la Serviciul LGE relevant.

• În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este declarată nevalidă, ilegală sau neaplicabilă, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea oricăreia dintre celelalte prevederi rămase nu vor fi afectate sau depreciate.

• Nu oferim Serviciul LGE în temeiul unui cod de conduită.

• În cazul în care suntem în incapacitate de a pune în aplicare un drept sau prevedere din acești Termeni de utilizare, respectiva incapacitate nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau prevedere.

• Fiecare dintre clauzele acestor Termeni acționează separat. Dacă orice instanţă sau autoritate relevantă decide că oricare dintre acestea este ilegală sau neaplicabilă, clauzele rămase rămân în vigoare şi produc efecte.

• Pe parcursul furnizării Serviciului LGE pentru dvs., vă putem furniza diverse informații prin notificare în cadrul Serviciului LGE sau prin poștă, e-mail, SMS sau MMS etc. Cu toate acestea, dacă indicați în mod explicit că nu doriți să primiți astfel de informații, nu veți mai primi aceste informații, iar LGE nu va fi răspunzătoare pentru niciun dezavantaj pe care îl puteți avea din cauza unei astfel de excluderi.

• Orice traducere a acestor Termeni de utilizare este efectuată pentru cerințele locale și în eventualitatea unei discrepanțe între limba engleză și versiunea care nu este în limba engleză, versiunea în limba engleză a acestor Termeni de utilizare va prevala, în măsura în care nu este interzisă de legislația locală din jurisdicția dvs.

• Putem cesiona, subcontracta sau transfera oricare sau toate drepturile și obligațiile din acești Termeni de utilizare către orice companie, firmă sau persoană. Putem face acest lucru numai dacă nu afectează în mod semnificativ drepturile dvs. conform acestor Termeni de utilizare și legislației aplicabile. În cazul în care intenționăm să cesionăm, subcontractăm sau transferăm oricare dintre drepturi sau toate drepturile și obligațiile din acești Termeni de utilizare, vă vom trimite o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte. Dacă nu doriţi să continuaţi să utilizaţi Serviciul LGE după cesiune sau transfer, puteţi revoca acordul dvs. cu privire la aceşti Termeni de utilizare prin închiderea Contului dvs. Nu aveți dreptul să cesionați, subcontractați sau să transferați în alt mod drepturile sau obligațiile care vă revin în temeiul acestor Termeni de utilizare către alte persoane, cu excepția cazului în care trimiteți o astfel de solicitare către LGE, în scris, iar părțile ajung la o înțelegere.

• Nu suntem răspunzători sau responsabili pentru întârzierea în executarea sau incapacitatea de executa oricare dintre obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni de utilizare, care este cauzată de evenimente care nu țin de controlul nostru rezonabil („Forță majoră”), în special (dar fără a se limita la) (a) acte, decrete, legi, reglementări sau restricții ale oricărui guvern; (b) indisponibilitatea rețelelor de telecomunicații publice sau private; sau (c) greve, blocaje, sau alte acțiuni industriale, tulburări civile, revoltă, invazie, atacuri teroriste sau amenințări de atacuri teroriste, război (fie că este sau nu declarat) sau orice catastrofă naturală. Executarea noastră conform acestor Termeni de utilizare este considerată a fi suspendată pentru perioada în care Forţa majoră continuă şi vom avea o prelungire a timpului de executare pe durata acelei perioade. Vom depune eforturi rezonabile pentru a înceta Forţa majoră sau pentru a găsi o soluţie prin care obligaţiile noastre conform acestor Termeni de utilizare pot fi executate în ciuda Forţei majore.

• Licenţa sau utilizarea de către guvernul S.U.A.: Dacă Serviciul LGE este utilizat de către sau licenţiat către Guvernul Statelor Unite, se vor aplica următoarele: Serviciul LGE licențiat conform acestor Termeni de utilizare este un „software cu caracter comercial pentru calculator”, deoarece termenul este descris în 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Dacă este achiziţionat de către sau în numele unei agenţii civile, guvernul S.U.A. achiziţionează acest software cu caracter comercial pentru computer şi/sau documentaţia software-ului cu caracter comercial pentru computer în conformitate cu termenii acestor Termeni de utilizare, conform specificaţiilor din 48 C.F.R. 12.212 (Software pentru computer) şi 48 C.F.R. (Date Tehnice) ale Regulamentele Federale de Achiziție („FAR”) și prevederilor care le vor înlocui. Dacă este achiziţionat de către sau în numele unei agenţii din cadrul Departamentului Apărării („DOD"), Guvernul S.U.A. achiziţionează acest software comercial pentru computer şi/sau documentaţia software-ului comercial pentru computer în conformitate cu termenii acestor Termeni de utilizare, conform celor specificate în 48 C.F.R. 227.7202-3 din Suplimentul DOD FAR („DFAR”) și prevederilor care le vor înlocui.

• Restricții de export: Sunteți de acord că nu veți exporta sau reexporta niciun Serviciu LGE sau o documentație aferentă (sau orice copii ale acestora), prin încălcarea oricăror legi și reglementări aplicabile din Statele Unite. Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile în Statele Unite și legislația și reglementările internaționale privind exportul. Aceste legi includ restricţii asupra destinaţiilor, a utilizatorilor finali şi utilizării finale. Declarați și garantați că nu vi se interzice să primiți exporturi sau servicii în temeiul legilor din Statele Unite sau al altor legi aplicabile privind exportul.

 

Prezenții Termeni de Utilizare intră în vigoare începând cu data de 2023 / 03 / 07

Anexă: Termeni suplimentari aplicabili Serviciului LGE

 

A. CONTRACT DE LICENŢĂ PENTRU APLICAȚIE

URMĂTORII TERMENI ŞI CONDIŢII SE APLICĂ UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A FIECĂREI APLICAŢII PE CARE O DESCĂRCAŢI PRIN SERVICIUL LGE (FIECARE, O „APLICAŢIE”) ŞI COMPLETEAZĂ TERMENII DE UTILIZARE. ÎNAINTE DE A UTILIZA ORICE APLICAȚIE, CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTUL CONTRACT.

 

Dvs. confirmați că licența acordată în temeiul prezentului document vă este acordată de către furnizorul Aplicației („Furnizorul de aplicații”) și nu de către LG Electronics, Inc. („LGE”). Dacă Furnizorul de aplicații furnizează un Acord de licență pentru utilizatorul final („EULA”) împreună cu Aplicația, acești termeni vor completa prezentul Acord de licență pentru aplicație. Ca între dvs. și Furnizorul de aplicații, orice termeni suplimentari sau diferiți din acordul EULA vor prevala asupra termenilor din prezentul Acord de licență pentru Aplicație.

 

Dvs. luați la cunoștință și conveniți că LGE este un beneficiar terț al prezentului Acord de licență pentru aplicație și orice EULA, dacă acesta este furnizat. Dvs. luați la cunoștință și conveniți că LGE va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în aplicare această licență față de dvs. în calitate de beneficiar terț al acestor acorduri.

 

1. Acordarea licenţei: Furnizorul de aplicații vă acordă prin prezenta o licență limitată, netransferabilă, pentru a utiliza Aplicația pe orice dispozitiv mobil produs de LGE și/sau afiliații săi („Dispozitiv mobil LGE”) și în maniera stabilită de Termenii de utilizare LGE. Nu aveți dreptul să închiriați, să concesionați, să împrumutați, să vindeți, să redistribuiți sau să sublicențiați Aplicația. Nu aveţi dreptul de a realiza operaţiuni de inginerie inversă, decompilare sau dezasamblare a Aplicaţiei, cu excepţia cazurilor în care această activitate este permisă în mod expres de legislaţia aplicabilă. Orice tentativă de a face acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor Furnizorului de aplicații. Dacă încălcați această restricție, puteți face obiectul urmăririi penale și puteți fi pasibil de despăgubiri. Termenii licenței vor guverna orice upgrade-uri oferite de Furnizorul de aplicații care înlocuiesc și/sau completează Aplicația originală, cu excepția cazului în care un astfel de upgrade este însoțit de o licență separată, caz în care se vor aplica termenii respectivei licențe. Furnizorul de aplicații își rezervă toate drepturile asupra Aplicației care nu vă sunt acordate în mod expres în temeiul prezentului Acord de licență pentru aplicație.

 

2. Consimțământ pentru utilizarea datelor: Sunteți de acord ca Furnizorul de aplicații să colecteze și să utilizeze informații tehnice și conexe, adunate în orice mod, ca parte a serviciilor de asistență pentru produsele aferent Aplicației. Furnizorul de aplicații poate utiliza aceste informații exclusiv pentru a-și îmbunătăți produsele sau pentru a furniza servicii sau tehnologii personalizate pentru dvs. Furnizorul aplicaţiei poate divulga aceste informaţii altor persoane, dar nu într-un mod care să vă identifice în mod personal.

 

3. Reziliere: Licența este valabilă până la rezilierea de către dvs. sau de către Furnizorul de aplicații. Drepturile dvs. în temeiul acestei licențe vor înceta automat fără o notificare de la Furnizorul de aplicații dacă nu respectați orice termen al acestei licențe. La încetarea licenței, veți înceta utilizarea Aplicației și veți distruge toate copiile, integral sau parțial, ale Aplicației, inclusiv orice documentație aferentă.

 

4. Materiale aparţinând unei părți terțe; Conţinut inacceptabil: Înțelegeți, confirmați și sunteți de acord că anumite Aplicații pot oferi acces la produse, servicii, conținut web sau alte materiale terțe și că LGE nu este responsabilă pentru conținutul respectivei părți terțe. Sunteți de acord că LGE nu este responsabilă pentru examinarea sau evaluarea conținutului părții terțe sau a acurateței respectivului conținut. LGE nu face declarații și nu oferă garanții cu privire la și nu acceptă nicio răspundere în legătură cu conținutul respectivei părți terțe.

 

Înţelegeţi, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că prin accesarea şi descărcarea Aplicaţiilor din Serviciul LGE puteţi găsi materiale pe care le puteţi considera explicite sau ofensatoare, indecente sau inacceptabile pentru dvs. şi că puteţi să nu fiți avertizat în legătură cu acest material în prealabil. Sunteți de acord că descărcarea și utilizarea tuturor Aplicațiilor se va face pe propriul risc, iar LGE nu va avea nicio răspundere față de dvs. ca urmare a oricărei expuneri prin intermediul respectivelor Aplicații.

 

5. NICIO GARANȚIE: CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA APLICAȚIEI SE FACE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ ACCESUL LA APLICAȚIE VĂ ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII” ȘI FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL SAU NATURĂ. FURNIZORUL DE APLICAȚII NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA APLICAȚIEI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, FURNIZORUL DE APLICAȚII DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE TERMENI, CONDIȚII SAU GARANȚII IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU, ACURATEȚE, CORESPONDENȚĂ CU DESCRIEREA, CALITATE SATISFĂCĂTOARE ȘI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR. FURNIZORUL DE APLICAȚII NU OFERĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA ORICE SOFTWARE TERȚ SAU SOFTWARE CU SURSĂ DESCHISĂ.

 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII: ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, FURNIZORUL DE APLICAȚII NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU DAUNE ACCIDENTALE, CONSECVENȚIALE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE DE ORICE FEL SAU PENTRU PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DATE, PIERDEREA VENITURILOR, PIERDEREA AFACERII SAU ALTE PIERDERI FINANCIARE CARE DECURG DIN SAU SUNT ÎN LEGĂTURĂ CU LICENȚA SAU UTILIZAREA APLICAȚIEI, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE UN CONTRACT, FAPTĂ ILICITĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDEREA STRICTĂ PENTRU PRODUS SAU ORICE ALTĂ TEORIE, CHIAR DACĂ FURNIZORUL DE APLICAȚII A FOST SFĂTUIT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI CHIAR DACĂ REMEDIUL LIMITAT ESTE CONSIDERAT A FI EȘUAT ÎN SCOPUL SĂU ESENȚIAL. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A FURNIZORULUI APLICAŢIEI VA FI LIMITATĂ LA ÎNLOCUIREA, REPARAREA SAU RAMBURSAREA PREŢULUI DE ACHIZIŢIE PLĂTIT PENTRU APLICAŢIE (DACĂ EXISTĂ), LA ALEGEREA FURNIZORULUI DE APLICAŢIE. FURNIZORUL DE APLICAȚII NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN NICIUN CAZ FAȚĂ DE DVS. SAU DE ORICE PARTE TERȚĂ ÎN NICIUN FEL PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECVENȚIALE, DAUNE GENERATE DE ORICE SOFTWARE AL PĂRȚILOR TERȚE SAU SOFTWARE-URI CU SURSĂ DESCHISĂ, CHIAR DACĂ FURNIZORUL DE APLICAȚII A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE SAU PIERDERI.

 

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea garanțiilor implicite sau limitarea daunelor incidentale sau consecvențiale, astfel încât aplicarea limitelor și excluderilor de mai sus poate fi limitată pentru dvs.

 

7. Sunteți de acord că nu veți exporta sau reexporta Aplicația sau documentația aferentă (sau orice copii ale acestora), cu încălcarea oricăror legi sau reglementări aplicabile. Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile și internaționale privind exportul. Aceste legi includ restricţii asupra destinaţiilor, a utilizatorilor finali şi utilizării finale. Declarați și garantați că nu vi se interzice să primiți exporturi sau servicii în conformitate cu legile aplicabile privind exportul.

 

8. În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, prezentul Acord de licenţă pentru aplicaţii va fi guvernat de legile Statului New Jersey din Statele Unite ale Americii şi de legislaţia federală din Statele Unite ale Americii, cu excepţia prevederilor acestora privind conflictele de  legi. Dacă sunteți consumator și sunteți rezident în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană, puteți lua măsuri legale în ceea ce privește prezentul Acord de licență pentru aplicații în instanțele din țara în care locuiți. De asemenea, dacă locuiți în Regatul Unit sau Uniunea Europeană și direcționăm acest site web în țara în care locuiți, veți beneficia de orice prevedere obligatorie a legislației din țara în care locuiți. Nicio prevedere din acest Acord de licență pentru aplicații nu vă afectează drepturile în calitate de consumator de a vă baza pe prevederile obligatorii ale legislației locale.

 

Dacă sunteți consumator și sunteți rezident în Norvegia, în cazul unui litigiu, puteți contacta Consiliul Consumatorilor din Norvegia (sau alte organisme de apel relevante). Mai multe detalii pot fi găsite la https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. În cazul în care Furnizorul de aplicații este în incapacitate de a pune în aplicare un drept sau prevedere din prezentul Acord de licență pentru aplicații, respectiva incapacitate nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau la respectiva prevedere.

 

Prezenții Termeni de Utilizare intră în vigoare începând cu data de 2023 / 03 / 07

B. Servicii proactive de asistență clienți („PCC”)

 

Prin intermediul serviciului PCC, oferim utilizatorilor care au înregistrat anumite aparate electrocasnice la una dintre aplicațiile noastre informații referitoare la servicii de întreținere și reparații gratuite și cu plată prin intermediul mesajelor de tip push în aplicație sau pe telefon, verificând în mod regulat starea dispozitivului și a consumabilelor necesare pentru a detecta eventualele defecțiuni, anomalii și consumabile care trebuie înlocuite. Înainte de furnizarea serviciului PCC, notificăm Utilizatorii cu privire la detaliile relevante sau obținem consimțământul din partea acestora.

 

Prezenții Termeni de Utilizare intră în vigoare începând cu data de 2023 / 03 / 07

 

 

 

Entităţi LG

Ţara

Entitate LG

Sediu social

Informaţii de contact

Număr de înegistrare

Nr. TVA

Coreea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republica Coreea

(+82) 02-3777-1114 (Coreea)

110111-2487050, înregistrat în Coreea

107-86-14075

România

LG Electronics Romania

LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapest Bucharest Branch SRL

Bucureşti - Ploieşti, nr. 19-21

www.lg.com/ro/suport/email

   

 

Servicii

Serviciu

Entitate LG

Sediu social

Informaţii de contact

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republica Coreea

thinq@lge.com

https://www.lg.com/ro

LG Electronics Romania


LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapest Bucharest Branch SRL

Bucureşti - Ploieşti, nr. 19-21

www.lg.com/ro/suport/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010