หากคุณกำลังจะเปลี่ยนหรืออัพเกรดเครื่องซักผ้า การเลือกรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคุ้มค่า คู่มือที่มีประโยชน์นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจฉลากระดับพลังงานและน้ำบนเครื่องซักผ้า คุณจึงสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าสำหรับโลกได้ และช่วยให้คุณมีเงินในกระเป๋า!

เลือกซื้อเครื่องซักผ้าทั้งหมดที่นี่

ทำความเข้าใจฉลากประหยัดไฟบนเครื่องซักผ้า

01.jpg
02.jpg

ปัจจุบัน เครื่องซักผ้าจำเป็นต้องมีฉลากประหยัดไฟบนผลิตภัณฑ์ ฉลากนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรุ่นเทียบกับรุ่นอื่นๆ ที่มีขนาดเท่ากันในตลาด

ฉลากประหยัดไฟมีสองส่วน: ระดับดาวและตัวเลขการใช้พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า

จำนวนดาว

ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องซักผ้ารุ่นที่คล้ายกันซึ่งมีความจุเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน คุณไม่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องซักผ้าที่มีความจุต่างกันได้ เนื่องจากใช้ขนาดในการคำนวณจำนวนดาว

ตัวเลขการใช้พลังงาน

คุณจะเห็นตัวเลขการใช้พลังงาน ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ค่านี้วัดปริมาณไฟฟ้าที่เครื่องซักผ้าใช้กับการซักแต่ละประเภทในแต่ละปี ตัวเลขการใช้พลังงานไม่ได้กำหนดจากขนาด ซึ่งแตกต่างจากการจัดอันดับดาวของอุปกรณ์ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบเครื่องซักผ้าที่มีความจุต่างกันได้ ยิ่งตัวเลขต่ำเท่าใด เครื่องซักผ้าก็จะยิ่งใช้พลังงานน้อยลงเท่านั้น และจะยิ่งมีราคาถูกลงเมื่อใช้งาน

ค่าใช้จ่ายในการซักผ้า

หากคุณต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องซักผ้าของคุณในหนึ่งปี คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ระบุไว้บนฉลากประหยัดไฟเพื่อประกอบการตัดสินใจ

เนื่องจากเครื่องซักผ้ามีรอบการซักหลายประเภท การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อรอบจึงดีกว่าคำนวณค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง เพียงคูณตัวเลขการใช้พลังงาน (kWh ต่อปีของอุปกรณ์) ด้วยค่าไฟฟ้า

ป้ายกำกับระดับน้ำ

เครื่องซักผ้าได้รับการให้คะแนนตามฉลากแสดงความสามารถในการประหยัดน้ำที่มากกว่าของ WELS (Water Efficiency Labeling and Standards – )ระบุว่าแต่ละรุ่นประสิทธิภาพการประหยัดน้ำอย่างไร โดยอิงจากระดับ 6 ดาว ยิ่งมีดาวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งประหยัดน้ำมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีเลขอัตราการใช้น้ำ ซึ่งจะบอกคุณว่าเครื่องซักผ้าใช้น้ำกี่ลิตรในหนึ่งรอบการซัก

วิธีใช้เครื่องซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

01.jpg
02.jpg

แม้ว่าคุณจะมีเครื่องซักผ้าที่มีอัตราการประหยัดพลังงานและการใช้น้ำสูง แต่คุณก็ควรศึกษาวิธีใช้เครื่องซักผ้า ให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อไปนี้เป็นวิธีลดการใช้พลังงานของเครื่องซักผ้าของคุณ:

  • ซักที่อุณหภูมิต่ำ: สามารถซักเสื้อผ้าที่เปื้อนเล็กน้อยได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ควรซักน้ำร้อนสำหรับเสื้อผ้าที่สกปรกมาก หรือเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนสิ่งของต่างๆ เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน และผ้าเช็ดจาน
  • พิจารณาปริมาณผ้าของคุณ: ซักผ้าปริมาณมากในทุกๆ 2-3 วัน แทนที่จะซักผ้าปริมาณน้อยในทุกวัน
  • ใช้โปรแกรมการประหยัดพลังงานในเครื่องซักผ้าของคุณ: ทุกวันนี้ เครื่องซักผ้าส่วนใหญ่มาพร้อมโปรแกรมประหยัดพลังงาน ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจก่อนเริ่มซักผ้า

เครื่องซักผ้า LG บางรุ่นมาพร้อมกับโปรแกรม Turbo Clean 360® ซึ่งช่วยให้คุณซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อยปริมาณ 5 กก. ในเวลาเพียง 39 นาที โดยใช้น้ำน้อยและเวลาน้อยลง*

เทคโนโลยี AIDD® ของ LG ระบุคุณลักษณะของผ้า เช่น น้ำหนักและความนุ่มของผ้า ให้คุณเลือกรอบการซักที่เหมาะสมที่สุดตามลักษณะของผ้า

*ทดสอบโดย Intertek ตาม IEC 60456 : edition 5.0 โปรแกรม TurboWash39 พร้อมโหลด IEC 5 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายทั่วไปที่มี TurboWash (F4V9RWP2W เทียบกับ FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

พบเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงานสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ LG ค้นพบในร้านตอนนี้


Life's Good!