Skip to Contents Skip to Accessibility Help

นโยบายความเป็นส่วนตัว

จุดสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

LG Electronics Inc. (“LGE”) ร่วมกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (“LG Group”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลผ่านเว็บไซต์ lg.com (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์อื่นๆ ที่ LG Group ให้บริการ บัญชี LG บริการ SmartHome ของเราที่นำเสนอผ่านแอป ThinQ และแอป SmartWorld ของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) นอกจากนี้ยังใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านมอบให้กับสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่านอีกด้วย

สำหรับผู้ใช้งาน LG Smart TV หรือผลิตภัณฑ์สื่ออัจฉริยะ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์สื่ออัจฉริยะแยกต่างหากสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ LGE ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการ Smart TV / ผลิตภัณฑ์สื่อ นโยบายความเป็นส่วนฉบับตัวนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลที่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์สื่อไม่ได้ แม้ว่า LG Group อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ Smart TV / ผลิตภัณฑ์สื่อตามที่ได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ LGE อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์สื่ออัจฉริยะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์สื่ออัจฉริยะในเมนูการจัดการบัญชี หรือเมนูบัญชี LG จากการตั้งค่าของ Smart TV/ ผลิตภัณฑ์สื่อ


ภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการต่างๆ ของเรา วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้ ระยะเวลาที่เราเก็บรักษา และเราทำการแบ่งปันข้อมูลนั้นกับใครบ้าง เรายังอธิบายด้วยว่าตัวเลือกและสิทธิใดบ้างที่ท่านมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลบางรายการที่เราดำเนินการจนลุล่วง (หากมีการกำหนดไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่าน และวิธีใช้สิทธิกำหนดไว้ในส่วน "สิทธิของท่าน" นอกจากนี้แล้วเรายังมอบรายละเอียดการติดต่อของเรา เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อเราได้หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 30 / 09 / 2022

 

1. ใครคือ ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หน่วยงานของ LG ในพื้นที่ของท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ LG Group ในประเทศของท่าน และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานของ LG ในพื้นที่ของท่านยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านมอบให้กับหน่วยงานโดยตรงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ให้ระหว่างที่โทรศัพท์ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าหรือจากบัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น LGE มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บริการอื่นๆ ทั้งหมด และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านหรือที่เชื่อมกันกับบริการต่างๆ เหล่านั้น

ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของหน่วยงาน LG ในพื้นที่ของท่านและ LGE จะแสดงอยู่ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งเชื่อมกันกับบริการต่างๆ ของเรา:

 

ข้อมูลที่ท่านมอบให้โดยตรงแก่เราหรือบุคคลภายนอก

บริการบางบริการช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากท่านหรือจากบริษัทอื่นๆ ที่ท่านมีความเกี่ยวพัน ตัวอย่างเช่น:

• เมื่อท่านสร้างบัญชี LG และลงทะเบียนหรือใช้บริการต่างๆ ของเรา ท่านจะมอบข้อมูลให้กับเรา เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบัญชี รวมถึงโปรไฟล์บัญชี LG รหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัวบ้าน เสียงของผู้พูด ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อมูลบัตรที่ใช้ชำระเงิน ข้อมูลการซื้อและการโต้ตอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อ เป็นต้น

• เมื่อท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีหรือโปรไฟล์ของบุคคลภายนอก เราจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อาทิ ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านและแฮชแท็กบนสื่อสังคม เป็นต้น

• เมื่อท่านสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของ LG Group เราจะประมวลผลการสื่อสารเหล่านี้และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อตอบคำถามที่ท่านมีและสร้างความพึงพอใจให้กับท่านตามคำขอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเราที่ท่านใช้งาน

นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านมอบไว้ให้ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเราที่ท่านใช้งานผ่านซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่านและโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (อาทิ การใช้คุกกี้และเซนเซอร์ เป็นต้น) เราจะทำการเก็บรวบรวม:

• ข้อมูลอุปกรณ์: ชื่ออุปกรณ์ของท่าน เลข IMEI รุ่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้ ประเทศ ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษา ที่อยู่ IP ตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการตั้งค่าอุปกรณ์

• ข้อมูลผลิตภัณฑ์: ชื่อรุ่น หมายเลขผู้ผลิต วันที่และสถานที่ซื้อ ภาพถ่ายใบเสร็จ

• ข้อมูลลงบันทึก: ข้อมูลการใช้งาน เช่น URL, URL ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง, การวัดเวลาเชิงประสิทธิภาพ ผู้อ้างอิง ประเภทของเครือข่าย ข้อมูลเครือข่าย, สถานะการชาร์จ, ข้อมูลเครื่องมือสำหรับปิดกั้นการมองเห็นโฆษณา การโต้ตอบของท่านกับบริการต่างๆ รวมถึงประวัติการเข้าชม แอป บริการต่างๆ และคุณลักษณะที่ท่านใช้และคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานคุกกี้สำหรับบริการต่างๆ ของเรา โปรดดูนโยบายคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่

• ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง: เราจะประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านโดยยึดตามความยินยอมที่ท่านมอบไว้ให้เป็นหลักหรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อส่งมอบบริการที่ท่านได้ร้องขอมา (อาทิ โดยการกำหนดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่าน เป็นต้น)

• ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเราที่ท่านใช้งาน อาทิ เว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านเข้าใช้งาน รูปแบบการพิมพ์ (การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ) และวิธีที่ท่านโต้ตอบกับเนื้อหาที่นำเสนอผ่านบริการต่างๆ ของเรา เป็นต้น

ข้อมูลอื่นๆ ที่เราทำการเก็บรวบรวม
เมื่อเราขอรับความยินยอมจากท่าน เราจะอธิบาย ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากท่านว่าเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและเราจะใช้งานข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

บางครั้ง เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากบุคคลภายนอก รวมถึงจากบริษัทอื่นๆ อาทิ Facebook, Google, Amazon หรือ Line ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลของท่านจากผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมของบุคคลภายนอก หากท่านเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน

เราจะทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบางรายการที่ท่านมอบให้ไว้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ Smart TV / ผลิตภัณฑ์สื่อของ LGE ในขั้นต้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อีกด้วย โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์สื่ออัจฉริยะของ LGE แยกต่างหากสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทด้านการตลาดและนายหน้าหาข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจความสนใจที่ท่านมีให้ดียิ่งขึ้นและส่งมอบบริการและการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นต่อไป ตัวอย่างเช่น เราได้รับข้อมูลที่ถูกรวมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการซื้อของกลุ่มประชากรบางกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท่านสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วเรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่าน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้งานอยู่ หรือการที่ท่านใช้บริการของเราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (อาทิ ที่ซึ่งเราได้รับคำสั่งตามกฎหมายให้ทำการเก็บรวบรวมการลงบันทึกการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) หรือด้วยความยินยอมจากท่าน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอป และคุณลักษณะอื่นๆ

บริการต่างๆ ที่เรานำเสนออาจช่วยให้ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอป และคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งอาจทำงานโดยอิสระจากเราได้และมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านตรวจทาน ในขอบเขตที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอป หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การใช้งาน หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

 

3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้

หากท่านใช้บริการของเรามากกว่าหนึ่งบริการ รวมถึงบริการ Smart TV / ผลิตภัณฑ์สื่อของเรา เราจะรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริการเหล่านั้นและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่างหรือตามที่ได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สามารถใช้บังคับกับบริการต่างๆ ที่ท่านใช้งาน ตัวอย่างเช่น วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านต้องใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันสำหรับบริการต่างๆ เป็นต้น

 

การจัดหาบริการโดยยึดตามความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ท่านมีกับเราเป็นหลัก

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับท่าน รวมถึงเพื่อ:

• มอบบริการต่างๆ ของเราให้กับท่าน และคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ท่านเลือกเมื่อใช้บริการต่างๆ ของเรา ซึ่งอาจกำหนดให้ต้องทำการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการต่างๆ ของเราให้เป็นส่วนตัวเพื่อท่าน

• ประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงิน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกที่ท่านซื้อผ่านบริการต่างๆ ของเราให้แก่ท่าน และอนุญาตให้ท่านดำเนินการใช้สิทธิการรับประกันหรือสิทธิอื่นๆ ที่ท่านมีภายใต้สัญญาของท่าน

• ระบุและรับรองความถูกต้องของตัวท่าน เพื่อที่ท่านอาจสามารถใช้บริการบางบริการของเรา

อำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดตั้งและการลงทะเบียน การแก้ไขประเด็นปัญหาทางเทคนิค การมอบการสนับสนุนดูแลลูกค้าให้แก่ท่าน และการส่งข้อมูลที่จำเป็นที่เชือมโยงกับบริการต่างๆ ให้กับท่าน

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ LG Group และ/หรือบุคคลภายนอก

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก) ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของเราเพื่อ:

• จัดการความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าของเราให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผ่านการสื่อสารกับท่านและการตอบคำถามใดๆ ที่ท่านมี

• ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดทางตรงให้ลุล่วง (เมื่อกฎหมายมิได้กำหนดให้เราต้องขอความยินยอมจากท่าน) ซึ่งรวมถึงผ่านการส่งการสื่อสารทางการตลาดผ่านทางอีเมล การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ โพสต์ ข้อความตัวอักษรสั้นๆ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือโดยการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา โดยจะมีการนำเสนอ โฆษณาผ่านทางออนไลน์ทั้งบนบริการต่างๆ ของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกให้แก่ท่าน รวมถึงการสร้างโปรไฟล์การตลาดและการปรับแต่งคำแนะนำและเนื้อหาทางการตลาดที่เราและบุคคลอื่นๆ นำเสนอให้ตรงกับความสนใจของท่าน และทำการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน และการจับรางวัล

• ปกป้องการดำเนินธุรกิจของเราต่อการระบุและป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ห้ามดำเนินการตามเงื่อนไขการใช้งานของเรา

• ปกป้องความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และการผสานรวมของบริการต่างๆ และระบบข้อมูลของเรา ซึ่งรวมถึงการใช้กลไกการตรวจสอบสิทธิและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ การติดตามตรวจสอบระบบของเราสำหรับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การสำรองข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลนิรนาม และการดำเนินการบริการบำรุงรักษาระบบให้ลุล่วง

• คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของเราและความปลอดภัยของผู้ใช้ขั้นปลาย รวมไปจนถึงการจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ การขอรับคำแนะนำทางกฎหมาย และการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือต่อสู้คดีที่ถูกฟ้องร้องที่เกี่ยวโยงกับเราหรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของเราและบริการต่างๆ ของเรา

• ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งานของท่าน รวมไปถึงการมอบฟังก์ชันที่ปรับแต่งมาให้กับท่าน อาทิ ฟังก์ชันป้อนอัตโนมัติ ฟังก์ชันการค้นหาด่วนตามหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบ่อยที่สุด และเนื้อหาเพิ่มเติมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความสนใจของท่าน

• ปรับปรุงบริการต่างๆ และการดูแลลูกค้าของเรา รวมถึงการขอรับคำติชมจากคุณและดำเนินการทำแบบสำรวจและการวิจัยตลาดให้สมบูรณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้บริการต่างๆ ของเรา ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ดำเนินการสร้างรูปแบบและโปรไฟล์การใช้งานของลูกค้าเพื่อระบุแนวโน้มผู้ใช้งานในระดับภูมิภาคและระดับโลก และปรับปรุงข้อเสนอของเราให้แก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างเหมาะสม

• บริหารจัดการธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผ่านการสร้างรายงานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริการต่างๆ ของเรา (ผ่านการใช้ข้อมูลที่ถูกรวม) การดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจของเรา การใช้สถิติเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างรอบรู้และเชี่ยวชาญ

เมื่อเราต้องพึ่งพาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจึงได้ทำการทดสอบสมดุลเพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลจะมีผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะใด และเพื่อพิจารณาว่าความสนใจของแต่ละบุคคลมีค่าเกินผลประโยชน์ของเราในการประมวลผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ ท่านสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมดุลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อ ณ ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

ความยินยอมของท่าน

เราขอรับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่าน ในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราใช้ความยินยอมเพื่อ:

• วางคุกกี้และใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุกกี้ของเราและข้อมูลที่มอบให้กับท่านเมื่อท่านใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่ท่านกำลังใช้งานอยู่

• ส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับท่าน (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้หรือมิฉะนั้นก็เป็นเราที่เลือกพึ่งพาความยินยอมจากท่าน)

• ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ ยินยอมที่จะมอบให้กับท่านหรืออนุญาตให้ท่าน มอบให้แก่ท่านซึ่งคำแนะนำและโฆษณาที่กำหนดเองสำหรับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เราหรือบุคคลอื่นๆ คิดว่าท่านต้องการรับ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการที่ท่านใช้บริการรวมเข้ากับข้อมูลต่างๆ ที่ท่านมอบให้กับเราด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการส่งการทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผ่าน อีเมล ผ่านบัญชี LG บนเว็บไซต์ของเราหรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์)

ในโอกาสอื่นๆ ซึ่งเราขอรับความยินยอมจากท่าน เราจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายให้ท่านทราบ ณ ขณะนั้น

เมื่อเราพึ่งพาความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ การขอเพิกถอนคำยินยอมนี้จะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายจากการประมวลผลใดๆ ที่เราดำเนินการจนสมบูรณ์ก่อนที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอมของท่าน ในการใช้สิทธินี้ โปรดดูส่วน "สิทธิของท่าน" ด้านล่าง

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อ:

• ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (อาทิ ข้อผูกพันด้านภาษีและการบัญชี ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และการคุ้มครองผู้บริโภค)

• ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและหมายเรียกพยาน และตอบสนองต่อคำขอที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจากรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลของท่านเพื่อทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ท่านจะต้องมอบข้อมูลนี้ให้กับเรา ส่วนในกรณีอื่นๆ นั้น ท่านไม่จำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อวิธีที่ท่านใช้บริการต่างๆ ของเรา

 

4. การแบ่งปันข้อมูล

เราทำการโอนถ่าย เปิดเผย หรือมิฉะนั้นก็อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับตัวท่านตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

LG Group และบุคลากร: เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสมาชิก LG Group และกับบุคลากรของเรา รวมไปถึงผู้รับจ้างและตัวแทน และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของเรา ตามขอบเขตที่จำเป็นหรือสมเหตุสมผลเพื่อมอบบริการต่างๆ ของเราและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ข้างต้นหรือดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ LGE เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกับสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ผู้จัดสรรบริการ เราทำการโอนถ่ายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบริษัทและบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อมอบบริการต่างๆ แก่เรา ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ช่วยเราพัฒนาและดำเนินการระบบสำหรับบริการต่างๆ ของเรา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย พื้นที่ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด การบำรุงรักษาเว็บไซต์ การบำรุงรักษาข้อมูลและการวิเคราะห์ การดูแลลูกค้าและการสื่อสาร การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและการทำคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์ การส่งจดหมาย การเรียกเก็บเงิน การตลาดและบริการด้านการวิจัยตลาด ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมแซมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ บริการงานธุรการอื่นๆ และบริษัทที่จัดให้มีการแข่งขัน การชิงโชค และการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในนามของเรา หน่วยงานเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการต่างๆ กับเราและหน่วยงานเหล่านี้นั้นอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานดังกล่าวใช้งานข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ผู้ให้บริการบางรายของเรามีธุรกิจตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีหรือในประเทศอื่นๆ นอกทวีปยุโรป

ผู้ให้บริการ IoT บุคคลภายนอก: เมื่อท่านเปิดใช้งานคุณลักษณะการเชื่อมต่อของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ที่บ้านกับบริการต่างๆ ของเรา เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ IoT เหล่านั้น เพื่อให้ท่านได้ใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริการต่างๆ ของเราได้

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเราจะจัดจำหน่ายโดยผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของเรา เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเราในประเทศเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้

พันธมิตรโฆษณา เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงวิธีที่ท่านโต้ตอบกับบริการต่างๆ ของเรา โฆษณาที่ท่านรับชมและสิ่งที่่ท่านซื้อผ่านเครือข่ายสังคมและพันธมิตรโฆษณาอื่นๆ เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาของเรา ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางการตลาดของเราและช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านมากยิ่งขึ้น ตามการสร้างความพอใจทางการตลาดให้กับท่าน เราอาจยังแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกซึ่งกำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่เราเชื่อว่าท่านอาจให้ความสนใจหรือไม่ก็เป็นบุคคลที่กำลังทำการวิจัยและวิเคราะห์ด้านการตลาด บุคคลเหล่านี้อาจนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับข้อเสนอหรือโฆษณา

พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นๆ หากจำเป็น เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการต่างๆ ที่ท่านได้ขอผ่านบริการต่างๆ ของเราหรือเอกสารส่งเสริมการขายที่เชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของเรา

ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อความที่ท่านโพสต์ไปยังบางส่วนของเว็บไซต์ รวมถึงกระดานการรีวิวผลิตภัณฑ์ ห้องแชท ฟอรัม หรือพื้นที่การโพสต์สาธารณะอื่นๆ สามารถเข้าชมได้โดยผู้เยี่ยมชมรายอื่นบนเว็บไซต์ของเรา [เราอธิบายไว้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราว่าข้อมูลที่ท่านโพสต์จะปรากฏให้ผู้อื่นเห็น]

ที่ปรึกษาธุรกิจ: ตัวอย่างเช่น ทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้รับประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของเรา ตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับเรา

องค์กรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้: เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เรามีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ต้องดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล:

- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้ (อาทิ หมายค้น หมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล เป็นต้น)

- เพื่อตรวจสอบยืนยันหรือบังคับใช้เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายที่ควบคุมบริการต่างๆ ของเรา และเพื่อตรวจสอบหาความจริงและป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับการใช้บริการต่างๆ ของเราหรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ตามขอบเขตที่การเปิดเผยดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และ

-เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และการรักษาความปลอดภัยหรือความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของเราและของบริษัทในเครือ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าของเรา หรือสมาชิกภาครัฐ

ธุรกรรมขององค์กร เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก (และที่ปรึกษาทางธุรกิจของพวกเขา) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมหรือโอน การจัดองค์กรใหม่ การเข้าถือสิทธิหรือการขาย (รวมถึงในบริบทของการเจรจา) การเลิกกิจการหรือธุรกรรมอื่นๆ ขององค์กร หรือในกรณีที่เกิดการล้มละลาย

บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามคำขอของท่าน นอกเหนือจากการเปิดเผยดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับบุคคลภายนอกเมื่อท่านให้ความยินยอมหรือร้องขอให้มีการแบ่งปันซึ่งข้อมูลดังกล่าวแยกต่างหาก

Google Analytics / FireBase เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านทำผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันเมื่อเวลาผ่านไป รวมทั้งข้ามเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอป และคุณลักษณะและบริการออนไลน์ของบุคคลภายนอกด้วย เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลภายนอก อาทิ Google Analytics และ Firebase เป็นต้น ข้อมูลที่เราได้รับนั้นอาจถูกเปิดเผยให้กับหรือถูกเก็บรวบรวมโดยตรงโดยผู้จัดสรรบริการเหล่านี้และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้งานข้อมูลนี้อยู่ ตัวอย่างเช่น ใช้เพื่อประเมินการใช้บริการ เป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics โปรดเข้าไปที่ “Google ใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรตอนที่ท่านใช้ไซต์หรือแอปของพันธมิตร” (ซึ่งอยู่ที่ https://www.google.com/policies/privacy/partners/) “การปกป้องข้อมูลของท่าน” (ซึ่งอยู่ที่ https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) และ “การยกเลิก Add-on ของ Google Analytics ในบราวเซอร์” (ซึ่งอยู่ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลตามหลักการดังต่อไปนี้:

• อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาที่มีการใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการต่างๆ ของเรากับท่าน

• ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงสัญญา หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา (อาทิ กฎหมายภาษี) หรือ

• ตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือนานกว่านั้นหากกำหนดไว้ภายใต้สัญญาใดๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือในรูปการจัดทำข้อมูลนิรนาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ภายใต้การป้องกันที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างท่านกับทาง LG Group หรือในกรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินค่าบริการให้กับเรา เราอาจทำการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนจนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือจนกว่าจะได้รับการชำระเงินตามลำดับ หากท่านลบบัญชี LG ทั้งหมด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาสามเดือนและจะถูกทำลายทันทีหลังจากนั้น เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

• ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือด้วยความยินยอมของท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลจนกว่าท่านจะขอให้เราหยุดและในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนี้ (เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของท่านได้) นอกจากนี้แล้วเรายังเก็บบันทึกข้อเท็จจริงที่ท่านขอไม่ให้เราส่งการตลาดทางตรงหรือประมวลผลข้อมูลของท่านอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอที่ท่านมีในอนาคตได้

 

6. ทางเลือกของท่าน

หากได้รับอนุญาต เราอาจทำการติดต่อท่านผ่านทางอีเมล การสื่อสารทางโทรศัพท์ ข้อความตัวอักษรสั้นๆ หรือการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา หากต้องการส่งคำขอที่เกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารดังกล่าวจากเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

 

ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดของเราได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่อยู่ด้านล่างของอีเมลหรือติดต่อเราโดยตรงได้ (ดูส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง)

 

โปรดทราบว่าหากท่านยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดของเรา เราจะดำเนินการยกเลิกการสมัครให้กับท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ แต่โปรดทราบว่าในบางกรณี ท่านอาจยังได้รับข้อความทางการตลาดไปอีกช่วงหนึ่งสั้นๆ ขณะที่เราดำเนินการตามคำขอของท่าน นอกจากนี้เราจะยังคงส่งข้อความบริการถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในส่วนที่เกี่ยวพันกับสัญญาของท่านและบริการต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ (อาทิ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา เป็นต้น)

 

7. สิทธิของท่าน

ในขอบเขตซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจากสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่านได้ ท่านยังขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือแก้ไขความไม่ถูกต้องใดๆ เพื่อยับยั้งหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านและมอบให้กับท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ไว้กับเราสำหรับสัญญาหรือด้วยความยินยอมของท่านในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง สามารถอ่านได้โดยเครื่อง และขอให้เราทำการแบ่งปัน (พอร์ต) ข้อมูลนี้กับโปรแกรมควบคุมอื่น

นอกจากนี้ ตามขอบเขตซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เราไม่ต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ตรงตามสัญญาหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ)

อย่างไรก็ดี อาจมีการจำกัดซึ่งสิทธิเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากการปฏิบัติตามคำขอของท่านจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเรา) หรือหากท่านขอให้เราทำการลบข้อมูลซึ่งกฎหมายกำหนดให้เราต้องทำการเก็บรักษาหรือมีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายบังคับให้ทำการเก็บรักษาไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าว การยกเว้นที่เกี่ยวข้องถูกรวมอยู่ใน GDPR และในกฎหมายภายในประเทศ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องที่เรายึดเป็นหลักเมื่อตอบสนองต่อคำขอใดๆ ของท่าน หากต้องการยื่นคำร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านหรือต้องการสอบถามข้อมูล โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง ในบางกรณี ท่านยังสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย

 

8. วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างจริงจัง และเรามีการนำเอาการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการต่างๆ ของเรามาใช้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มีเว็บไซต์ การส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

 

9. การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศ

การที่ท่านใช้บริการของเราจะเกี่ยวข้องกับการโอนถ่าย การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะทำการโอนถ่ายข้อมูลของท่านไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่ถูกโอนถ่ายข้อมูลของท่านไปนั้นอาจไม่ได้ครอบคลุมเหมือนกฎหมายในประเทศของท่าน

[สำหรับผู้พำนักอาศัยมนทวีปยุโรป]

หากท่านพำนักอยู่ใน EEA (กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งอยู่ในสหภาพยุโรปและไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์) สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ เราจะทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปที่ประเทศอื่นๆ นอกกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกา กฎหมายของสหภาพยุโรปยอมรับว่าสาธารณรัฐเกาหลีนั้นให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี เมื่อเราโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเขตอำนาจศาลซึ่งถือว่าไม่เพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะนำเอามาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ โดยต้องสอดคล้องตามกฎหมายสามารถที่ใช้บังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นยังคงได้รับการคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น มาตรการดังกล่าวรวมถึงการใช้ข้อสัญญาซึ่งผ่านการอนุมัติจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในบางกรณี เราจะพึ่งพาความยินยอมของท่านอย่างชัดแจ้ง หากเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับสำเนาข้อตกลงตามสัญญาหรือเครื่องป้องกันอื่นๆ ที่มีอยู่ ให้ใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่กำหนดไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

 

10. การปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้เป็นปัจจุบัน


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ต่อบริการต่างๆ ของเรา หรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

11. ติดต่อเรา

 

หากต้องการใช้สิทธิของท่าน หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

สำหรับคำขอและข้อซักถามที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งมีการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์หรือไม่ก็โดยสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถดูชื่อและรายละเอียดการติดต่อสำหรับสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่านได้ที่นี่

สำหรับคำขอและข้อซักถามที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งมีการเก็บรวบรวมผ่านบริการอื่นๆ ทั้งหมด โปรดติดต่อ LGE ได้ที่ [ที่นี่] หรือผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้ [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea] ท่านสามารถดูชื่อและรายละเอียดการติดต่อสำหรับสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของท่านได้ที่นี่

 

12. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

 

บริการต่างๆ ของเรานั้นออกแบบมาเพื่อผู้ชมทั่วไปและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็ก ในการเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของเรา เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยรู้เท่าถึงการณ์ หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้บริการต่างๆ ของเราโดยรู้เท่าถึงการณ์ โปรดอย่ามอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่สัมพันธ์กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีให้กับเรา หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดอย่าพยายามลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่างๆ ของเราหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับเรา หากเราทราบว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยพลัน หากท่านเชื่อว่าอาจมีเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุเป็นการเฉพาะในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านบน

ในบางเขตอำนาจศาล เราอาจนำเอานโยบายการจำกัดอายุที่เข้มงวดยิ่งขึ้นมาใช้ โปรดอ่านข้อมูลเสริมสำหรับเขตอำนาจศาลของท่านซึ่งอยู่ที่ด้านล่างสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

กลุ่มบริษัท LG

ประเทศ

กลุ่มบริษัท LG

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเสียภาษี

ข้อมูลการติดต่อ

ประเทศไทย

บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์: 02-204-8888

อีเมล: supportlgeth@ lge.com

 

บริการ

บริการ

กลุ่มบริษัท LG

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเสียภาษี

ข้อมูลการติดต่อ

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

lgworld@lge.com

• https://www.lg.com/th, • บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ถึง LGE หรือบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ถึงแผนกคอลเซ็นเตอร์หรือถึงแผนกคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทในกลุ่ม LGE และผ่านบัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

supportlgeth@lge.com

https://www.lg.com/th/support/chat-email

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว - ประเทศไทย

 

ภายใต้หัวข้อที่ 3 ข้างต้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้

 

ภายใต้หัวข้อที่ 7 ข้างต้น ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

ภายใต้หัวข้อที่ 11 ข้างต้น ตัวแทนของเราสามารถติดต่อได้ทาง [ที่นี่]

 

 

นโยบายการใช้คุกกี้

 

อัปเดตล่าสุด: 13 มกราคม ค.ศ. 2023

 

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ได้รับการดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อคุณไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางหลังการเยี่ยมชมในแต่ละครั้ง หรือไปที่เว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้ดังกล่าว คุกกี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้

คุกกี้ทำหน้าที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการ ช่วยนำทางคุณระหว่างหน้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การจดจำการตั้งค่าความพึงพอใจของคุณ และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยทั่วไป คุกกี้ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าโฆษณาที่คุณเห็นผ่านช่องทางออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้รวมถึงวิธีการดูว่าคุกกี้ประเภทใดที่ได้รับการตั้งค่ากับอุปกรณ์ของคุณ วิธีการจัดการและการลบคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org/.

 

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้างบนเว็บไซต์?

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ดังกล่าวจะรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถล็อกอินไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้สำหรับการตลาดหรือการจดจำตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตของคุณ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ในหมวดนี้ได้

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (คุกกี้สำหรับการตั้งค่าความพึงพอใจ) คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการจดจำเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเราสำหรับคุณรวมถึงจดจำการตั้งค่าความพึงพอใจของคุณ (เช่น ตัวเลือกเรื่องภาษาหรือภูมิภาคของคุณ) คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้ดังกล่าวเก็บรวบรวมจะไม่ระบุชื่อ และจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมได้ รวมทั้งดูว่าผู้เยี่ยมชมไปที่ใดบ้างในเว็บไซต์ตอนที่ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว แนวทางนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้ ตัวอย่างเช่น โดยการสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้จะเจอสิ่งที่ต้องการค้นหาได้โดยง่าย คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้ดังกล่าวเก็บรวบรวมจะไม่ระบุชื่อ และจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ของ Google Analytics โดยที่ข้อมูลซึ่ง Google Analytics รวบรวมเอาไว้จะถูกส่งและจัดเก็บเอาไว้โดย Google ในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตามแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หากต้องการดูภาพรวมของความเป็นส่วนตัวที่ Google และการนำไปประยุกต์ใช้กับ Google Analytics โปรดไปที่ > https://policies.google.com/privacy คุณสามารถยกเลิกการติดตามของคุกกี้ Google Analytics ได้โดยการไปที่ > https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (คุกกี้เพื่อการตลาด) คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา การส่งมอบโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งแล้วให้แก่คุณ หรือการติดต่อคุณโดยตรงโดยที่คุณได้ให้ความยินยอมแยกต่างหากสำหรับการสื่อสารดังกล่าวในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณและตรงตามความสนใจของคุณ เช่น การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเรียกดูหรือสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเรา

 

วิธีการปิดใช้งานหรือลบคุกกี้?

คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้โดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งอนุญาตให้คุณปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณในการปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง) คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้

การปิดใช้งานคุกกี้หรือหมวดหมู่ของคุกกี้ไม่ได้เป็นการลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องทำเช่นนี้แยกจากกันภายในเบราว์เซอร์ของคุณ

หากคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดไปที่เมนู 'ตัวเลือก' หรือ 'ความพึงพอใจ’ ของเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถไปที่ตัวเลือก 'ความช่วยเหลือ’ ในเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกัน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดเลือกลิงก์ที่ด้านล่าง:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Android

Safari

iOS

หากคุณปิดใช้งานคุกกี้สำหรับการวิเคราะห์หนึ่งตัวหรือหลายตัว เราอาจจะยังคงสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ก่อนที่จะมีการตั้งค่าความพึงพอใจที่ถูกปิดใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะหยุดใช้งานคุกกี้ที่ถูกปิดใช้งานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

คุณสามารถดูชื่อและรายละเอียดการติดต่อสำหรับสมาชิก LG Group ในพื้นที่ของคุณได้ ที่นี่

 

หมวดหมู่ของคุกกี้

ชื่อของคุกกี้

แหล่งของคุกกี้

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

AMCVS_91F51CFE532954550A490D45

adobe

คุกกี้ AMCVS ทำหน้าที่เป็นธงที่ระบุว่า เซสชันได้รับการเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยัง ค่าของคุกกี้ดังกล่าวจะอยู่ที่ 1 เสมอ และจะสิ้นสุดลงเมื่อจบเซสชัน

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

AMCV_91F51CFE532954550A490D45%

adobe

คุกกี้ AMCV จะมี ID หรือ MID ของผู้เยี่ยมชม Experience Cloud  MID จะได้รับการจัดเก็บไว้ในคู่ค่าหลักที่เป็นไปตามโครงสร้างนี้

2 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_dc_gtm_UA-57146674-1

Google

_gat (1 นาที TTL) ใช้ในการบังคับอัตราคำขอ หากมีการใช้ Google Analytics ผ่าน Google Tag Manager คุกกี้ดังกล่าวจะได้รับการตั้งชื่อเป็น _dc_gtm_<property-id>

1 นาที

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_dc_gtm_UA-69014947-43

Google

_gat (1 นาที TTL) ใช้ในการบังคับอัตราคำขอ หากมีการใช้ Google Analytics ผ่าน Google Tag Manager คุกกี้ดังกล่าวจะได้รับการตั้งชื่อเป็น _dc_gtm_<property-id>

1 นาที

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_fbp

Facebook

ระบุเบราว์เซอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบบริการโฆษณาและการวิเคราะห์เว็บไซต์

3 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_ga

Google

ชื่อของคุกกี้นี้เกี่ยวข้องกับ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นการอัปเดตสำคัญสำหรับบริการการวิเคราะห์ที่ใช้งานโดยทั่วไปมากขึ้นของ Google คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการแยกแยะผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงโดยการกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อใช้เป็นตัวระบุลูกค้า คุกกี้ดังกล่าวจะรวมอยู่ในคำขอแต่ละหน้าของเว็บไซต์ และจะใช้ในการคำนวณผู้เยี่ยมชม ข้อมูลเซสชันและแคมเปญสำหรับรายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์ ตามค่าเริ่มต้นนั้น คุกกี้นี้จะได้รับการตั้งค่าให้หมดอายุหลังจาก 2 ปีแม้ว่าคุกกี้ดังกล่าวจะสามารถปรับแต่งได้โดยเจ้าของเว็บไซต์ก็ตาม

2 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_ga_2WSBF8D50L

Google

Google Analytics จะใช้คุกกี้นี้ในการยืนกรานสถานะของเซสชัน

2 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_gcl_au

Google

ใช้ร่วมกับคุกกี้ c_user เพื่อยืนยันตัวตนของคุณสำหรับ Facebook

3 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_gid

Google

ใช้ในการแยกแยะผู้ใช้

1 วัน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_tt_enable_cookie

.lg.com

คุกกี้นี้จะใช้เป็นวิธีการในการติดตามกิจกรรมบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โฆษณาของเรา

1 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_ttp

.tiktok.com

ใช้ในการวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของคุณ รวมถึงเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ (รวมถึงโฆษณา) บน TikTok

13 เดือนนับจากวันล่าสุดที่มีการใช้งาน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_uetsid

Bing

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

2 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_uetvid

Bing

Bing จะใช้คุกกี้่นี้ในการระบุโฆษณาที่ควรได้รับการแสดงซึ่งโฆษณาดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ขั้นปลายที่ติดตามเว็บไซต์

1 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

at_check

adobe

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลจะใช้คุกกี้เหล่านี้ในการมอบหมาย ID ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

cto_bundle

Google

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ 

gpv_p73

adobe

คุกกี้นี้จะใช้ในการจัดเก็บค่าตัวแปรที่บันทึกไว้ในหน้าก่อนระหว่างการทำงานของ Adobe Analytics ชั่วคราว นี่เป็นค่าที่ใช้โดยปลั๊กอินของการวิเคราะห์ 

ต่อเนื่อง

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

mbox

Adobe

ใช้โดย Adobe Target ในการสร้างเนื้อหาแบบไดนามิกในกรอบการตลาดของหน้า

1 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_cc

Adobe

คุกกี้ Adobe Site Catalyst จะระบุว่าสามารถเปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้หรือไม่

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_invisit

Adobe

คุกกี้นี้จะระบุว่าผู้ใช้กำลังจะมาถึงโดเมนเป็นครั้งแรกหรือไม่ ค่าจะต้องเป็นถูกหรือผิด

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_nr

Adobe

ใช้ในการระบุจำนวนของการเยี่ยมชมโดยผู้ใช้

1 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_ppv

Adobe

เนื้อหาของคุกกี้จะประกอบไปด้วยค่าต่างๆ ที่ใส่เข้าไปในตัวแปรทั้งสี่ซึ่งได้รับการระบุไว้ในข้างต้น และจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดเซสชัน

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_ppvl

Adobe

คุกกี้นี้จะได้รับการตั้งค่าโดย Adobe Analytics เพื่อจัดเก็บข้อมูลซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของหน้าที่แสดงให้แก่ผู้ใช้ขั้นปลาย

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_vnum

Adobe

คุกกี้นี้จะจัดเก็บจำนวนของการเยี่ยมชมโดยผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง เช่น คุกกี้ดังกล่าวจะทำให้เป็นไปได้ในการจับภาพความถี่ในการกลับมาของผู้เยี่ยมชมในช่วงเวลา 30 วัน

1 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

BVBRANDID

Bazaarvoice

คุกกี้นี้จะช่วยให้การวิเคราะห์เว็บไซต์ภายในของ Bazaarvoice มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนเดียวกันสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ภายในโดเมนของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

BVBRANDSID

BazaarVoice

ช่วยให้การวิเคราะห์เว็บไซต์ภายในของ Bazaarvoice มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนเดียวกันสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ภายในโดเมนของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

BVImplmain_site

BazaarVoice

ใช้โดยไลบรารีของบุคคลภายนอกจาก BazaarVoice ในการจัดการรีวิวของผู้ใช้สำหรับกิจกรรมของเรา

เซสชัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

RT

LG

เราใช้คุกกี้นี้ในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผ่านโซลูชัน mPulse

1 สัปดาห์

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_gcl_aw

Google

คุกกี้ดังกล่าวจะรวมอยู่ในคำขอแต่ละหน้าของเว็บไซต์ และจะใช้ในการคำนวณผู้เยี่ยมชม ข้อมูลเซสชันและแคมเปญสำหรับรายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์

2 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

เราใช้คุกกี้นี้ในการตรวจหาเซสชันจำนวนครั้งที่เว็บไซต์ถูกเข้าชมครั้งแรกของผู้ใช้ นี่เป็นธงถูก/ผิดที่ได้รับการตั้งค่าโดยคุกกี้

30 นาที

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_hjid

Hotjar

คุกกี้นี้จะได้รับการตั้งค่าเมื่อลูกค้ามาที่หน้าใดหน้าหนึ่งเป็นครั้งแรกด้วยสคริปต์ของ Hotjar คุกกี้นี้จะใช้ในการยืนกราน ID ผู้ใช้แบบสุ่มที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์ คุกกี้นี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าพฤติกรรมของการเยี่ยมชมเว็บไซต์เดียวกันในครั้งต่อๆ มาเป็นคุณลักษณะของ ID ผู้ใช้คนเดียวกัน

1 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_pin_unauth

Google

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

6 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_td

treasure data

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

6 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_td_ssc_id

treasure data

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

6 เดือน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

ps-location

LG

สำหรับค้นหาตัวแทนจำหน่ายตาม ID ตำแหน่งของร้าน

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

s_sq

Adobe

คุกกี้ Adobe Site Catalyst จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ก่อนหน้าที่ถูกคลิกภายในเว็บไซต์

เซสชัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

intercom-id-ksvgpfqa

Intercom

คุกกี้ตัวระบุผู้เยี่ยมชมซึ่งไม่ระบุชื่อ ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจะได้รับคุกกี้นี้

9 เดือน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

__attentive_dv

Attentive

LinkedIn

2 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

__attentive_pv

Attentive

LinkedIn

2 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

__attentive_ss_referrer

Attentive

LinkedIn

2 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_beu_utm_content

beusable

UTM_content

30 น.

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_beu_utm_medium

beusable

UTM_medium

30 น.

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_beu_utm_source

beusable

UTM_source

30 น.

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_beu_utm_term

beusable

UTM_term

30 น.

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_rtetSessId

Beusable

UID ของเซสชัน (ID เซสชันแบบสุ่มเองของ Beusable)

30 น.

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_rtetSessPageSeq

Beusable

ลำดับของผู้ใช้จากเซสชันข้างต้นภายในหน้าต่างๆ ซึ่งมีรหัสของ Beusable (เริ่มต้นด้วย 0 และเพิ่มขึ้นตามลำดับ) => หากเซสชันดังกล่าวถูกต้อง (เมื่อผู้ใช้ยังคงดำเนินการต่างๆ อยู่หรือย้ายไปหน้าซึ่งมีรหัส) ระยะเวลาของการใช้งานจะเพิ่มขึ้น 30 นาที -> หากเซสชันดังกล่าวไม่ถูกต้อง (เมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์หรือไม่มีการเคลื่อนไหว) สูงสุด 30 นาที

30 น.

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

X-Scouter-Gxid

LG

รองรับประสบการณฺ์ผู้ใช้บน LG.com

เซสชัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

__utma

Google

คุกกี้นี้จะใช้ในการคำนวณสถิติผู้เยี่ยมชมใหม่และผู้เยี่ยมชมที่กลับมา

2 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

__utmb

Google

ใช้ในการระบุเซสชัน/การเยี่ยมชมใหม่ คุกกี้จะได้รับการสร้างขึ้นเมื่อมีการดำเนินการของไลบรารีจาวาสคริปต์และไม่มีคุกกี้ existing __utmb อยู่ คุกกี้จะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปที่ Google Analytics

30 นาที

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

nmstat

Adobe

Adobe

1 ชั่วโมง

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

intercom-session-ksvgpfqa

Intercom

คุกกี้ตัวระบุผู้เยี่ยมชมซึ่งไม่ระบุชื่อ ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจะได้รับคุกกี้นี้

7 วัน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

private_content_version

Adobe

Adobe

2 ปี

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

_fbc

Facebook

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

6 เดือน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

คุกกี้นี้จะได้รับการตั้งค่าเพื่อให้ Hotjar ทราบว่าได้มีการรวมผู้เยี่ยมชมเข้าไว้ในการเก็บตัวอย่างข้อมูลซึ่งระบุโดยขีดจำกัดของจำนวนครั้งที่เว็บไซต์ถูกเข้าชม ของเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

30 นาที

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

_gaexp

Google

นี่เป็นหนึ่งในคุกกี้หลักสี่ประเภทซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยบริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามการวัดผลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะระบุแหล่งของทราฟฟิกที่ไปยังเว็บไซต์เพื่อให้ Google Analytics สามารถบอกเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมาจากที่ใดเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงเว็บไซต์

3 เดือน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

BVImpldedicated_reviews_page

BazaarVoice

BazaarVoice

2 ปี

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

yourekoUserId

Youreko

เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเครื่องมือของเรา เช่น ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวระบุคุกกี้ และที่อยู่ IP  เราจะไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

1 ปี

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

noMoreToday

LG

คุกกี้สำหรับแลนดิ้งเพจของ CST จะไม่แสดงแบนเนอร์ตรงด้านล่างขวามือของแลนดิ้งเพจของ CST

1 วัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

TH_LGCOM_ADVERTISING

LG

ใช้สำหรับฟังก์ชันแบนเนอร์คุกกี้

1 ปีหรือเซสชัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

TH_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE

LG

ใช้สำหรับฟังก์ชันแบนเนอร์คุกกี้

1 ปีหรือเซสชัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

TH_LGCOM_IMPROVEMENTS

LG

ใช้สำหรับฟังก์ชันแบนเนอร์คุกกี้

1 ปีหรือเซสชัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

TH_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

LG

ใช้สำหรับฟังก์ชันแบนเนอร์คุกกี้

1 ปีหรือเซสชัน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

TH_eCookieOpenFlag

LG

ฟังก์ชั่นแบนเนอร์คุกกี้

1 ปีหรือเซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_SupportSearch

LG

ใช้เมื่อป้อนคำค้นหาจากหน้าสนับสนุน

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_RememberAccount

LG

ใช้เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบจำอีเมลที่หน้าลงชื่อเข้าใช้

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_filter

LG

ใช้เมื่อใช้ฟังก์ชันตัวกรองกับคอมโพเนนต์ GPC0007

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_RecentlyView

LG

เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุดสำหรับผู้ใช้แต่ละคน (B2C)

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_B2B_RecentlyView

LG

เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุดสำหรับผู้ใช้แต่ละคน (B2B)

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_CST_RecentlyView

LG

เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุดในหน้า CST

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_B2B_CompareCart

LG

ใช้สำหรับฟังก์ชันเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์ B2B

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_CompareCart

LG

ใช้สำหรับฟังก์ชันเปรียบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์ B2B

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_CompareLock

LG

ใช้เมื่อคลิกปุ่มล็อคในหน้าเปรียบเทียบสินค้า

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_CartID

LG

คุกกี้สำหรับประเทศ OBS ที่ใช้โซลูชัน Magento เพื่อใช้ฟังก์ชันรถเข็น

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_ExcitingOffer

LG

คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในรถเข็นในส่วนประกอบ GPC0003, GPC0004

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_PageHistory

LG

คุกกี้สำหรับดูทั้งหมดหรือปุ่มแบ่งหน้าบน GPC0007

เซสชัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_ReviewHelpful

LG

คุกกี้ใช้เมื่อคลิกปุ่มที่เป็นประโยชน์บน GPC0103

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_SearchResult

LG

คุกกี้สำหรับฟังก์ชั่นการค้นหาใน GNB หรือหน้าผลการค้นหา (B2C)

30  วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

LG5_B2B_SearchResult

LG

คุกกี้สำหรับฟังก์ชั่นการค้นหาใน GNB หรือหน้าผลการค้นหา (B2B)

30  วัน