ค้นหาศูนย์บริการ

คุณสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการนำสินค้าต่าง ๆ เข้าซ่อม โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์และสินค้าที่ต้องการรับบริการการซ่อม

ค้นหาศูนย์ซ่อม LG ใกล้บ้านคุณ (โดยกรอกที่อยู่และระบุผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการซ่อม)

คำขอซ่อม

ต้องการการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ LG ของคุณหรือไม่ บริการแจ้งซ่อมสะดวกทางออนไลน์

ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เสริม

ค้นพบอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้สำหรับผลิตภัณฑ์ LG