บริการช่วยเหลือจากระยะไกล

ให้ความช่วยเหลือในด้าน การใช้งาน การแก้ไขปัญหา การตั้งค่าต่างๆ  เหมือนเจ้าหน้าที่ของเราอยู่เคียงข้างคุณ

LG Remote Service

ช่วยเหลือด้านเทคนิคและแก้ไขปัญหาของ LG Smart TV จากระยะไกล 

LG Telepresence Service

บริการช่วยเหลือจากระยะไกลด้วย วิดีโอคอล