ท่านสามารถติดต่อ LG Call Center ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถติดต่อ LG Call Center ได้ทุกวันในเวลาทำการ

โทรศัพท์

ท่านสามารถติดต่อ LG Call Center ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ต้องการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์

ความหนาแน่นของการให้บริการ

LG Call Center

  •  จันทร์ - อาทิตย์ 8:00 - 18:00 ตามเวลามาตรฐาน GMT (ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ และสงกรานต์)

    Every Day 8 AM - 6 PM Standard GMT (Except New Years holidays and Songkran festival)

  • 02-057-5757

การนัดหมายเพื่อรับบริการทางโทรศัพท์

มีปัญหาในการติดต่อกับผู้ให้บริการหรือไม่
รับบริการการติดต่อจากเราในเวลาที่คุณเลือกได้ กำหนดเวลาการโทรการนัดหมายแบบออนไลน์ได้

ตารางนัดหมายการโทร