ท่านสามารถติดต่อ LG Call Center ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถติดต่อ LG Call Center ได้ทุกวันในเวลาทำการ

การบริการทางโทรศัพท์

ท่านสามารถติดต่อ LG Call Center ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ข้อมูลการให้บริการทางโทรศัพท์

ความหนาแน่นของการให้บริการ

LG Call Center

  •  จันทร์ - อาทิตย์ 8:00 - 18:00 ตามเวลามาตรฐาน GMT (ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ และสงกรานต์)

    Every Day 8 AM - 6 PM Standard GMT (Except New Years holidays and Songkran festival)

  • 02-057-5757

นัดหมายเพื่อรับบริการทางโทรศัพท์

บางช่วงเวลาอาจมีผู้ใช้บริการ LG Call Center จำนวนมาก คุณสามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ 

ตารางนัดหมายการโทร