Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

USB Hub là gì

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/17/2012

USB Hub là bộ chia USB

Nếu TV chỉ có 1 hoặc 2 cổng USB nhưng có nhiều thiết bị kết nối USB có thể dùng USB hub để kết nối và cắm vào cổng USB hub của TV

Cable Style Dual-Power -Cable Style Dual-Power , mua Cable Style Dual-Power -Cable Style Dual-Power

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500