Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TruMotion là gì

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 11/05/2014

TruMotion

Mang lại hình ảnh truyền hình rõ ràng hơn, mượt mà ngay cả trong những cảnh hành động nhanh, để tạo ra  một hình ảnh

ràng hơn  sắc nét hơn.

Công nghệ của LG sử dụng công nghệ quét đèn nền (backlight). Nó được bật và tắt tiên tục để làm giảm chuyển động mờ.

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500