Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] kết nối DVD

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

 

Kết nối DVD

 

 

Đảm bảo cáp kết nối đúng màu.

 

 - Hình ảnh : Kết nối TV là Component   input Y, PB, PR terminals with   DVD’s Y, PB, PR terminals.
 - Âm thanh: Kết nối TV là Composite   Input left and right sound terminals and DVD’s left and right sound
                   terminals.
 
 
 
 
Các sử dụng
 
1. Bật TV nhấn  INPUT Trên điều khiển sau đó chọn Component 」.
 
2. Sử dụng sau khi đã bậ đầu đĩa  
480i, 480p, 720p, 1080i, and 1080p.
 
 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500