Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt âm thanh

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/26/2014

 

Cài đặt âm thanh _thêm cài đặt Smart

 

Smart  > Setting > Sound > Sound Additional Setting

 

 

Đầu ra tương tự

 

[Thay đổi theo mô hình]
Chức năng để lựa chọn tai nghe hoặc loa ngoài (Audio Out) Menu tùy thuộc vào thiết bị kết nối.


 
Điều khiển cân bàng tiếng
Điều chỉnh âm lượng của loa trái hoặc phảiAdjust the volume from the left and right speaker.

 

 

Chức năng âm thanh  Optimizer
[Thay đổi với model]
Chức năng được tối ưu hóa để thưởng thức âm thanh phù hợp với các điều kiện lắp đặt truyền hình
.

 

General (Chung)

  - General sound mode.
 
Chế độ treo tường
 - Thưởng thức tối ưu hóa âm thanh khi TV được treo trên tường.
 
Chế độ chân đếa
   - Thưởng thức âm thanh tối ưu hóa khi TV được cài đặt như kiểu đứng.


 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500