Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt, đăng ký điều khiển từ xa ma thuật _Magic remote

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/23/2014
Cài đặt, đăng ký điều khiển từ xa ma thuật _Magic remote
 
Đăng ký điều khiển từ xa ma thuật
 

Bạn cần phải đăng ký để sử dụng điều khiển ma thuật .

 

Trước khi sử dụng bạn tiến hành các bước sau để đăng ký.

1. Bật TV và sau 10 B giây nhấn nút bánh xe (OK) và hướng điều khiển vào TV.

2. Điều khiển sẽ tự động đăng ký và thông báo "đăng ký hoàn thành".

 
Nếu bị lỗi bạn đăng ký lại bằng cách tắt TV và bật lại. Sau đó đăng ký lại.
 
 
Đăng ký lại điều khiển ma thuật

1. Bấm nút  Smart  và phím  Back  đồng thời trong vòng 5 giây.

2. Đăng ký lại, Bấm nút bánh xe (OK) hướng về TV.

Điều khiển sẽ khởi tạo bạn bấm nút  Smart  và nút Back  đồng thời trong vòng 5 giây .
Bấm nút  Back 5 giây hướng điều khiển về phía TV và điều khiển đuợc đăng ký lại .
 
 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500