Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt âm thanh Smart sound

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/23/2014
Cài đặt âm thanh_ Chế độ âm thanh (thông minh)
 

Cài đặt bản

Smart   > cài đặt > Âm thanh > Chế độ âm thanh

 

TV được thiết lập để âm thanh tốt nhất theo chế độ âm thanh được lựa chọn.

Tiêu chuẩn 

  - Âm thanh phù hợp cho tất cả các đoạn video. .

 

Âm nhạc / phim / Thể thao / Trò chơi 

 - [Thay đổi theo mẫu] Thưởng thức âm thanh phù hợp với các loại video.

Cài đặt người sử dụng

  - Cài đặt cho thiết lập của người sử dụng như sử dụng bộ cân bằng để âm thanh mong muốn.

 

Cài đặt âm thanh chi tiết

Smart  > Cài đặt > Âm thanh > Chế độ âm thanh > Cân bằng do người sử dụng

 

Đầu tiên, thay đổi chế độ âm thanh để thiết lập người dùng.


 

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

  - Điều khiển Hz để cài đặt cân bằng.

 

Khởi động

  - Khởi động bộ cân bằng để tạo ra giá trị căn bản.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500