Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

cài đặt hình ảnh năng cao

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • chất lượng hình ảnh không tốt
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Cài đặt _Video_ Mã Video _Cài đặt thêm(Smart)

 

 

Smart  >Setting >Video > Video mode > Additional Setting

 

Cài đặt Video chi tiết.

 

 

Loại bỏ nhiễu

  - Loại bỏ nhiễu tren hình ảnh.

 

Loại bỏ nhiễu MPEG

  - Loại  bỏ nhiễu trong tin hiệu số (digital video signal).

 

black label  - Sử dụng tối nhất của màn hình xem lại độ sáng và tương phản để có sự riêng biệt

   

 

Real cinema

  - Duy trì chất lượng tốt nhất của màn hình khi xem film.

 

Dazzle prevention

  - [Applicable for a certain model] Điều chỉnh độ sáng tối của màn hình để ngăn cản ánh sáng chói

 

Video dazzle prevention

  - [Applicable for a certain model] Giảm nguồn tiêu thụ bởi độ sáng thông qua chuyển động của màn hình ( khong áp dụng Video 3 D)

 

 

Cài đặt có thể thay đổi phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào...

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500