Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Cài đặt chế độ _Video_Video Mode (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/30/2014

 

Settings_Video_Video Mode_Additional Setting (Smart)

 

 

Smart  > Setting > Video > Video mode > Additional Setting

 

Chi tiết.

 

 

Remove noise

  - Loại bỏ nhiễu trong ảnh

Remove MPEG noise

  - loại bỏ nhiễu trong tín hiệu Video

Black label

  - Sử dụng phần tối nhất (black label) của màn hình xem lain sáng tối, tương phản.

 

Real cinema

  - Duy trì chât lượng của màn hình khi xem phime.

 

Dazzle prevention

  - [Applicable for a certain model] điểm điều chỉnh để ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài.

 

Video dazzle prevention

  - [Applicable for a certain model] Giảm điện năng tiêu thụ bằng cách điểu chỉnh độ sáng tối thông qua chuyển động cua rmàn hinh

Cài đặt co thể thay đổi phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500