Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[kết nối DVD/Blu-Ray/HD cáp (HDMI)/HD STB

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2014

 

Kết nối  DVD / Blu-Ray / HD hộp cáp (HDMI) / HD STB

 

 

Kết nối  đầu vào của tivi HDMI 1(ARC)và HDMI của DVD thông qua cáp  HDMI .
Kiểm tra hiển thị và tiếng có thể bao gồm cả H
DMI  2, 3(MHL)」.

 

 

 

 

ARC (Audio Return Channel)

- Thiết bị tiếng mở rộng hỗ trợ kết nối đơn giản và ARC nên được kết nối  tới HDMI  1(ARC)"
- Thiết bị tiếng mở rộng hỗ trợ  ARC(Audio Return Channel)  không yêu cầu cáp quang và có thể hỗ trợ SPDIF chỉ bằng cáp  HDMI tốc độ cao đồng bộ vớí kết nối đơn giản link.
 
Cách sử dụng
 
 
1. Bật tivi. Nhấn Input」trên điều khiển từ xa để chọn HDMI1」khi kết nối  HDMI  2, 3(MHL), chọn HDMI 2, 3」theo tương tự.
 
 
 
2. Sử dụng sau khi bật thiết bị phát digital.

    (Tham khảo sách hướng dẫn thiết bị phát  digital .)

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500