Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Settings_Video_Video Mode_Additional Setting (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014

 

Các cài đặt _Video_Video Mode_Additional Setting (Smart)

 

 

Smart  > Setting > Video > Video mode > Additional Setting

 

Thiết lập chi tiết cho video.

 

loại bỏ tiếng ồn

   - Hủy bỏ tiếng ồn trong hình ảnh.


Loại bỏ tiếng ồn MPEG 
   - Hủy bỏ tiếng ồn tạo ra khi thực hiện tín hiệu video kỹ thuật số. 

Nhãn đen

  - Sử dụng bóng tối (nhãn đen) của màn hình, điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình thích hợp

Real cenema (Rap chiếu phim thực)

  - Hủy bỏ tiếng ồn tạo ra khi thực hiện tín hiệu video kỹ thuật số.

Ngăm cản loá mắt

  - [Áp dụng cho một model nhất định] Giảm tiêu thụ điện năng bằng cách điều chỉnh độ sáng theo tình huống
Ngăn cản loá mắt video

    - [Áp dụng cho một mô hình nhất định] Giảm tiêu thụ điện năng bằng cách điều chỉnh độ sáng theo tinh huống
      của màn hình. Không làm việc trong video 3D.

Thiết lập có thể thay đổi tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào, video

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500