Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Settings_Picture_Picture Mode (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014

Các cài đặt hình ảnh_Picture_Picture Mode (Smart)

 

 

Smart  > Settings > Picture > Picture Mode

 

Chọn chế độ xem hình ảnh tốt nhất cho sở thích của bạn .

 

 

Vivid (sinh động)

  - Làm tăng độ tương phản, độ sáng và độ sắc nét hiển thị hình ảnh sống động.

Standard(tiêu chuẩn)

  Hiển thị hình ảnh ở mức độ tiêu chuẩn của độ tương phản, độ sáng và độ sắc nét.

Thân thiện môi trường

  - Các tính năng tiết kiệm năng lượngthay đổi cài đặt trên truyền hình để giảm điện năng tiêu thụ.

Cinema / Game

  -Hiển thị hình ảnh tối ưu cho phim và trò chơi.

Expert  (nâng cao)

 Menu để điều chỉnh chất lượng hình ảnh cho phép các chuyên gia và nghiệp dư để thưởng thức xem truyền hình tốt nhất. Menu này
 là và cung cấp cho các chuyên gia hình ảnh điều chỉnh (ISF biểu tượng chỉ có thể được sử dụng trên các đơn vị truyền hình được chứng nhận ISF-.) có xác nhận ISF-.

ISFccc: Imaging Science Foundation được chứng nhận hiệu chuẩn kiểm soát.


 Chú ý

   - Tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào, phạm vi có sẵn của chế độ hình ảnh có thể khác nhau. Lựa chọn chuyên gia cho các chuyên gia điều chỉnh để điều chỉnh chi tiết và điều chỉnh trong hình ảnh chung có thể không được chú ý.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500