Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Simple link và điều khiển multi remote control làm việc gián đoạn khi tivi kết nối với thiết bị khác

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/18/2014

Simple link và điều khiển multi remote control làm việc gián đoạn khi tivi kết nối với thiết bị khác

cách giải quyết
bỏ tất cả kết nối-
kiểm tra tinh trạng của tivi kết nối Simple Link tới từng thiết bị 1.
- Tìm lỗi xảy ra
- thay đổi kết nối HDMI tới  component đối với thiết bị lỗi sau đó liên hệ với nơi sản xuất

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500