Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

kHÔNG CÓ TÌN HIỆU MÀN HÌNH TỐI/ KhÔNG ẢNH

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Không có tín hiệu / màn hình đen / Không hình
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

kHÔNG CÓ TÌN HIỆU MÀN HÌNH TỐI/ KhÔNG ẢNH

Nếu tivi không có tín hiệu màn hình tối. Theo đó lỗi thiết bị đầu vào

Kiểm tra Nguồn

Đảm bảo nguồn đã được bật cho tivi, nhấn vào phím menu để đảm bảo nguồn đã được bật.

Kiểm tra đầu vào khác

DVD Bluray, game đã kết nối với tivi?

Sử đụng cáp HDMI

Nếu HDMI được sử dụng tính năng simplink được bật nó có thể là nguyên nhân tivi hiển thị "No signal". Tắt chế độ Simplink bằng điều khiển từ xa.

Sử dụngcáp độ phân giải cao/ hộp vệ tinh?

Thiết bị bật nguồn, đảm bảo cáp đã được kết nối giữa TV và thiết bị, nếu sử dụng cáp component đảm bảo không bi sai mau. sử dụng cáp HDMI ngắt cáp ra rồi kết nối lại kiểm tra lại độ phân giải thiết bị đầu vào

Bạn sử dụng TIVI 4K LG dùng đâu cũ (Set top box)

Một số sex top box thông thường không kết nối được với tivi 4K

Đầu tiên liên hệ với nhà sản xuất nếu không được liên hệ với LG

.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500