Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Làm thế nào thay đổi các cài đặt trong Tivi ? Web OS 2.0

Xử lý sự cố

 

 

Làm thế nào thay đổi các cài đặt trong Tivi ? Web OS 2.0

 

 

■ Điểm kiểm tra

  - Kiểm tra nếu tivi model 2015 sử dụng Web OS2.0

 

■Các sử dụng
1. Nhấn Press on the remote controller. trên điều khiển .

    Press on the remote controller.

 

2. Nhấn Press to select. để chọn lựa Press to select..

    Press to select.

 

3. Thay đổi cài đặt phía trên bên phải màn hình
   : Video, sound, aspect ratio, sleep mode, lock, advanced settings

    Change TV settings on the right side of the screen

*Câu hỏi bắt buộc