Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cập nhật phần mềm TV như thế nào?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 12/16/2016

 

Cập nhật phần mềm TV như thế nào?

Hiện tượng


 - Cập nhật phần mềm TV như thế nào?

■ Sự cố thường gặp

1. bấm vào nút biểu tượng cài đặt ở phía trên bên phải và trỏ tiếp vào nút nâng cao (Advanced)

Click Settings icon on top right 
 and go to Advanced.

2. Bấm vào nút thông tin chung TV  ở dưới.

 

Click About the TV under General.

 

3.  Bấm nút cập nhật phần mềm tự động 

Click update software version and allow automatic updates.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500