Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào tôi có thể kết nối internet không dây?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/09/2015
Làm thế nào tôi có thể kết nối internet không dây?

 

symptom Vấn đề

         ■ Làm thế nào tôi có thể kết nối internet không dây?

how to fix Các giải quyết

  1. Nhấp vào Setting trên trên bên phải trên remote và chọn Advanced Settings.

     

      wifi setting 1

 

 

       2. Chọn Network -> Wi-Fi Network

 

              wifi setting 2

 

         3. chọn một Wi-fi sau đó vào password để truy cập internet.

 

 

             wifi setting 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500