Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Khi hiệu ứng 3D không sử dụng được, bạn đã loại bỏ những trở ngại hoặc thay đổi ánh sáng?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/20/2015

Khi hiệu ứng 3D không sử dụng được, bạn đã loại bỏ những trở ngại hoặc thay đổi ánh sáng?

symptom Hiện tượng

          1. Tôi không thể sử dụng Hiệu ứng 3D trên Tivi của mình

Checkpoint Kiểm tra

           1. Kiểm tra kết nối giữa kính 3D và Tivi cùng chủng loại hay của nhãn hàng khác

 

How to fix Cách giải quyết

           1. kính 3D giao tiếp với TV thay đổi màu sắc của họ trong quá trình giao tiếp.

Hãy chắc chắn rằng không có chướng ngại vật (chẳng hạn như một hộp khăn giấy và một khung ảnh nhỏ) được đặt xung quanh phát 3D ở dưới cùng T   để tránh nhiễu

 - Giữ khoảng cách 2-7 mét từ TV trong khi xem.

Distance between TV and 3D glasses 

                                 < Remove obstacles between TV and 3D glasses >

 

 

 

                                   3D glasses color change

<

 

             2. Khi các khu vực xung quanh là quá sáng, nhiễu có thể xảy ra do ánh sáng.

                 Tắt một bóng đèn huỳnh quang hoặc ngăn chặn ánh sáng mặt trời để tránh nhiễu.

 

                            Interference due to light

                    

                                                         <                               

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500