Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Kết nối với máy tính

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

 

Kết nối PC

 

 

Với cáp HDMI, kết nối là HDMI input 1(ARC)với PC’s HDMI đầu ra kiểm tra hiển thị và tiếng.

.

 

 

 

 

Cách sử dụng

 

1. Bật  TV. Nhấn Composite Input」trên điều khiển từ xa để chọn HDMI1 .

    (Khi kết nối với HDMI 2, 3(MHL), chọnHDMI 2, 3.)

 

 

 

Cài đặt độ phân giải máy tính
 
 1.Sử dụng chuột bên phải .

 2. nhấp Settingsvà điều chỉnh độ phận giải  theo mặc định.

 3. Từ  Settings, chọnAdvanced MonitorMonitor Setup. chọn định dạng

 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500