Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

cài đặt tính năng_Genre (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

 

Cài đặt _Tính năng_Genre (Smart)

 

 

Smart   è  Basic Settings è Genre

 

Âm thanh chân thực và Hình ảnh  được lựa chọn.

 

Off

 - sử dụng cài đặt từ  Picture/Sound menu.

 

Cinema

 - chân thực âm thanh và hình ảnh bộ phim

 

Game

 - chân thực âm thanh và hình ảnh game.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500