Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng điều khiển thông minh cho thiết bị khác?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Làm thế nào tôi có thể sử dụng điều khiển Magic ?

 

 

 

 

Symptom Hiện tượng             

             1. Cách sử dụng điều khiển phổ dụng ( dùng cho các sản phẩm khác)

 

 

 

 

Universal control Điều khiển phổ dụng

             1. Bạn có thể sử dụng như là set-top box, blue-ray player hoặc dàn âm thanh được kết mối với điều khiển Magic

 

 

 

 

How to set up Universal Control settings Làm thế náo  cài đặt điều khiển phổ dụng

 

             1. Trên điều khiển  Magic  đi tới  [Smart Home]->[My App] và chọn [Universal Control]

  

             2. vào  [Settings] trên [Universal Control] và chọn thiết bị mở rộng bạn muốn cài đặt .

 

             3. Chọn đầu vào chung mà thiết bị đã kết nối và chọn cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất.

 

             4. Kiểm tra điều khiển để xem nếu không làm việc và hoàn thành điều khiển phổ dụng.

 

 

 

 

 

How to use external devices with the Magic remote Các sử dụng thiết bị mở rộng vớ điều khiển  Magic

 

             1.Nhấn  [1],[2] and [3] trên điều khiển để hiển thi màn hình điều khiển.

 

             2. Chọn đúng thiết bị kết nối với TV.

 

             3. Khi thay đổi để điều khiển thiết bị mở rộng bạn có thể điều khiển được nó.

 

 

                                       magic remote to control set top box, blue-ray player and home theater

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500