Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Website không mở hoặc mở chậm

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Website Không mở hoặc không nhìn thấy.

 

Symptom Hiện tượng

          1. Website không mở.

 

 

 

 

Cause Nguyên nhân

           1.the website bị lỗi hoặc sai URL.

 

              2. Nếu các trang web sử dụng các tính năng không được hỗ trợ trên TV LG (khác biệt Ví dụ trong Flash), không thể xem được.

          

              3. Khi các trang web yêu cầu cài đặt của chương trình (các trang web đào tạo trực tuyến Ví dụ, trang web chia sẻ tập tin p2p),
                   chúng không thể được hiển thị hoặc sử dụng
.

              Trình duyệt web truyền hình có thể khác so với các máy tính.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500