Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Menu trực tiếp [LG webOS TV] Live Menu

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/24/2015

[LG webOS TV] Live Menu

 

function Live Menu là gì?

 

            Khi bạn xem TV, bạn có thể sử dụng các chức năng liên quan một cách dễ dàng.

              1. Bấm  Home và sau đó nhấp vào Live TV.

              2. Di chuyển con trỏ từ xa Magic để các bên phải của màn hình TV.

 

                 live menu

 

             live menu channel Các trương chình

                Hiển nội dung hiện đang được phát sóng trên các chương trình khác.

 

                 programmes

 

                 ●Các chương trình hiển thị trên danh sách chương trình được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thay đổi các chương trình mà không cần thông báo, các chương trình truyền hình thực tế có thể khác nhau từ họ.

                 .

                 Các chương trình hiển thị trên danh sách chương trình được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thay đổi các chương trình mà không cần thông báo, các chương trình truyền hình thực tế có thể khác nhau

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500