Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Phiên Bản cập nhật TV webOS 2.0 xem phim online trên một số trang web phim như: www.phimmoi.net …

  • Cài đặt mạng
  • Cập nhật phần mềm
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/06/2015

Phiên Bản cập nhật TV webOS 2.0 xem phim online trên một số trang web phim như: www.phimmoi.net

Link cp nht như sau (LGE nerwork):

+ UF950T: http://tv-release.lge.com/WebOS2.0/H15/ECO/DVB/

+ EG960T, UG870T, UF860T, UF850T, UF770T: http://tv-release.lge.com/WebOS2.0/LM15U/ECO/DVB/

+ LF631T: http://tv-release.lge.com/WebOS2.0/M14+/ECO/DVB/

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500