Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ứng dụng FPT play cắt mục Live TV

  • Ứng dụng
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/08/2015

-Từ ngày 18/6/2015, Bên FPT chính thức cắt tạm thời mục Live TV( xem các kênh truyền hình

qua internet) trong ứng dụng FPT Play vì lý do bản quyền.

-Tất cả các tivi của các hãng có ứng dụng này đều như vậy, khi nào có thông tin cập nhật lại mục

 Live TV bên FPT sẽ thông báo sau.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500