Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

HD tạo tài khoản LG Smart World

  • Ứng dụng
  • Tạo tài khoản - ứng dụng Store
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/08/2015

Hướng dẫn tạo tài khoản LG Smart World:

C1:  Tạo trực tiếp trên tivi  ( file đính kèm)

C2:  Tạo trên trang web :

Truy cập vào trang : http://vn.lgappstv.com

 Vào mục đăng kí > sẽ hiện ra bảng Hướng dẫn đăng kí thành viên LG Smart World, tiếp tục

nhấn vào Đăng Ký.  Tích vào Tôi đồng ý ở 2 điều khoản> OK >  Tích vào LG Smart TV>

Tích vào Đăng kí bằng một trong các tài khoản email sau> tích vào Google> Nhập tài khoản

gmail.

Tiếp tục xuống mục mật khẩu: nhập mật khẩu, yêu cầu từ 10>12 kí tự gồm cả chữ và số.

Tiếp tục nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu > Đăng ký.


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500